• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
Меню

Департамент
освіти і науки

 

 

Департамент освіти та науки

 

Директор Департаменту освіти та науки

Івано-Франківської міської ради –

Смаль Ігор Вікторович, кандидат географічних наук, доцент

 

Дата народження: 15 лютого 1963 року

Місце народження: Україна, Чернігівська область, Куликівський район,  с.Буда

Освіта, трудова діяльність

09.1980 року до 06.1986 року навчання у Київському державному університеті ім.Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Географія». Наукова ступінь – кандидат географічних наук. Вчене звання – доцент.

З 08.1985 року до 04.2014 року – викладацька діяльність на кафедрі географії Ніжинського державного університету  ім.Миколи Гоголя. Є автором понад 180 наукових і науково-методичних праць. Із них – 2 навчальні посібники із грифом Міністерства освіти і науки України.

З 04.2014 року до 03.2015 року – голова Ніжинської районної державної адміністрації. Ранг державної служби – 5.

З 03.2016 року по даний час – директор Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради.

У складі батальйону «Карпатська Січ» брав участь у бойових діях на Сході України.

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради (далі – Департамент) є виконавчим органом  Івано-Франківської міської ради, який створений відповідно до рішення Івано-Франківської міської ради від 01.12.2015 року № 4-1 «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів», є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядковується виконавчому комітету міської ради, міському голові та заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків, а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольний департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

  

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ ТА НАУКИ

Реалізація державної політики в галузі освіти і виховання на території міста Івано-Франківська з урахуванням соціально-культурного середовища міста.

Аналіз стану освіти в місті, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно  з освітніми потребами громадян;

Розробка  та  організація  виконання  міської  програми  розвитку освіти.

Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах і установах міста.

Навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням стандартів освіти в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, розташованих на території міста.

Комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у  навчально-виховному процесі навчальних закладі міста.

Здійснення міжнародного співробітництва.

 

СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ ТА НАУКИ

 До складу департаменту входять:

· директор;

· заступники (начальники відділів);

· відділ дошкільної, загальної середньої та порфесійно-технічної  освіти;

· відділ позашкільної освіти та безпеки життєдіяльності;

· відділ кадрово-правової роботи і контролю;

· відділ матеріально-технічного забезпечення;

· господарська служба;

· бухгалтерська служба (централізована бухгалтерія);

· логопедичний пункт;

· центр практичної психології і соціальної роботи;

· психолого-медико-педагогічна консультація;

· інформаційно-методичний центр.

 

Місцезнаходження структурного підрозділу, поштова адреса, номери засобів зв′язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної адреси:

76014, Україна, м.Івано-Франківськ, вул. Степана Бандери, 10 Г, тел./факс. 52-23-93, Електронна адреса: if.osvita.mvk@gmail.com

 

Загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку, графіку прийому громадян

пн. – чт.  8.00. – 17.15.

пт. – 8.00. -16.00.

обідня перерва 12.00. – 13.00.

 

Прийом громадян:

- директором департаменту освіти та науки Смалем І.В. - 1-й та 3-й понеділок місяця, 15.00. – 17.00.

- заступником директора департаменту освіти та науки  з організаційних питань та змісту освіти та інновацій Микулою Н.П. – 1-й та 3-й четвер місяця, 15.00. – 17.00.

- заступником директора департаменту освіти та науки з виховної роботи та позашкільної освіти Продан М.В. щосереди, 14.00. – 17.00.

- заступником директора департаменту освіти та науки  Крушельницьким В.О. з господарських та соціально-економічних питань 1-а та 3-а середа місяця 15.0.0 – 17.00.


Прізвища, імена, по батькові, службові номери засобів зв’язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управлінь, та їх керівників
У відповідних розділах подані відомості про:

-  навчально-виховні заклади http://www.mvk.if.ua/pochosv/,

- дошкільні http://www.mvk.if.ua/doschool/,

- позашкільні http://www.mvk.if.ua/pozaschool/,

- приватні заклади http://www.mvk.if.ua/privatschool/.

 

Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший  спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації Громадськість міста може звернутись з зауваженнями, пропозиціями щодо діяльності департаменту  особисто  (вул. Степана Бандери, Г),  або на адресу електронної пошти: if.osvita.mvk@gmail.com

При департаменті освіти та науки діє колегія, яка є постійним консультативно-дорадчим органом, утвореним з метою узгодженого вирішення питань, що належать до його компетенції. До складу колегії входять, окрім представників департаменту освіти та науки, директори  освітніх закладів, депутати міської ради, голова міської організації Профспілки працівників освіти і науки України.

При Департаменті освіти та науки Івано-Франківської міської ради створена Громадська рада, яка є постійно діючим колегіальним виборним громадським консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, ефективної взаємодії Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради з інститутами громадянського суспільства, здійснення громадського контролю за діяльністю Департаменту і установ його сфери впливу, врахування громадської думки при формуванні та реалізації державної політики у сфері його компетенції.

Метою діяльності Громадської ради є забезпечення реалізації конституційних прав громадян щодо їх участі в управлінні державними справами, у формуванні та реалізації державної політики у сфері компетенції Управління шляхом ефективної взаємодії Управління з інститутами громадянського суспільства для реалізації в Україні принципу верховенства людини, розбудови громадянського суспільства та правової держави, забезпечення свобод, прав та інтересів людини і громадянина.

Голова Громадської ради – п.Олег Рябко;

e-mail: ryabko25@gmail.com

 

Плани проведення та порядок денний  відкритих засідань (громадських слухань, «круглих столів», громадських рад та ін.)

Плани проведення та порядок денний  відкритих засідань (громадських слухань, «круглих столів», громадських рад та ін.) оприлюднюються в розділі «Анонси» на веб-сайті  міста, діяльність департаменту висвітлюється в розділі http://www.mvk.if.ua/osvmista/

 

ПОЛОЖЕННЯ

Актуально

Офіційно

Опитування

Чи визначилися ви зі своїм сімейним лікарем?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ