• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Управління
капітального будівництва

 

 

Начальник управління

Галіпчак Роман Богданович

 

Число, місяць і рік народження: 15.02.1971 р.

Місце народження: Україна,  с. Ямниця Тисменицького району Івано-Франківської обл.

Освіта: вища, Національний університет «Львівська політехніка», 2011 рік, промислове та цивільне будівництво   (магістр з будівництва).

Львівський будівельний технікум, 1990 рік, промислове та цивільне будівництво   (технік - будівельник)/

Трудова діяльність

1990 ÷  1992 роки  служба в армії .

04.1990 ÷ 09.2000 роки  – технік-будівельник,  майстер,  виконроб  БУ «Промбуд».

09.2000 ÷ 09.2004 роки - виконробом у ТОВ «Свіча».

09.2004 ÷ 11.2016 – директор власного приватного підприємства «ГалКомБуд».

з 12.2016 по цей час – начальник управління капітального будівництва виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

 

76018,   м. Івано-Франківськ,  вул. Незалежності, 6,  тел.  75-23-58

E-mail: ykb.if.mvk@ukr.net

 

Організаційна структура, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси

Управління капітального будівництва виконавчого комітету є самостійним структурним підрозділом виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, підзвітним і підконтрольним міській раді та виконавчому комітету.

Управління капітального будівництва  виконавчого комітету  здійснює  функції  замовника  з будівництва, реконструкції, капітального  ремонту об’єктів житла, соціальної сфери, комунального будівництва і інших, які фінансуються з державного, місцевих  бюджетів та інших джерел.

УКБ виконавчого комітету  відповідно до покладених на нього завдань:

- подає пропозиції по розробці перспективних та поточних програм капітального будівництва, реконструкції і капітального ремонту об’єктів житла, соціальної сфери та комунального господарства, складає титульні списки будов та переліку об’єктів і подає їх на затвердження в установленому порядку;

- згідно з виділеними коштами забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування проектно-пошукових робіт, будівництво, реконструкцію і капремонт об’єктів, відповідно до титульних списків та укладених контрактів (договорів) і додаткових угод;

- розміщує замовлення на проектно-пошукові роботи, укладає з проектними і пошуковими організаціями договори на розробку проектно-кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом і реконструкцією об’єктів;

- здійснює передачу проектним і пошуковим організаціям завдання на проектування, вихідні дані, технічні умови та інші документи, які необхідні для виконання проектних і пошукових робіт та розробки проектно-кошторисної документації;

- приймає і перевіряє комплектність отриманої від проектних і пошукових організацій проектно-кошторисної та іншої документації, погоджує і затверджує її в установленому  порядку  та  передає  будівельним  організаціям;

- розміщує замовлення на капітальне будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт (складає протоколи намірів, готує тендерну документацію), укладає з будівельними організаціями контракти або додаткові угоди до них, визначає і погоджує договірні ціни на виконання робіт з підрядними організаціями, згідно з діючим законодавством та нормативними актами;

- реєструє в органах Державного архітектурно-будівельного контролю України посадових осіб організацій, що безпосередньо здійснюють будівництво, реконструкцію та капремонт об’єктів,  технічний і авторський нагляд, отримує в них дозволи на виконання будівельно-монтажних  і  ремонтних  робіт;

- забезпечує будівництво, реконструкцію і капремонт об’єктів технологічним, енергетичним, електротехнічним та іншим устаткуванням, апаратурою, матеріалами і конструкціями, поставку яких відповідно до умов контракту (договору) покладено на управління, шляхом закупівлі необхідних матеріально-технічних ресурсів у підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб на підставі рішень єдиного тендерного комітету;

- здійснює розрахунки з постачальниками за устаткування, матеріали і конструкції, проводить передмонтажну ревізію устаткування, яке знаходиться на складах понад нормативний  термін  зберігання;

- передає підрядній організації будівельний майданчик, устаткування, яке  підлягає монтажу, апаратуру, матеріали і конструкції,  забезпечення якими покладено на  управління;

- передає будівельній організації в погоджені з нею терміни документи про дозвіл відповідних органів на різні види  будівельно-монтажних  і  ремонтних  робіт;

- забезпечує переселення громадян, які проживають в будинках, що підлягають знесенню  або  реконструкції та  відшкодовує громадянам,  у випадку знесення, вартості житлових будинків, господарських будівель та споруд, плодово-ягідних насаджень і посівів, які  перебувають  в  приватній власності  за рахунок коштів, що передбачені у вартості будівництва,  реконструкції  і  капремонту  об’єктів;

- здійснює технічний нагляд за будівництвом, реконструкцією і капітальним ремонтом об’єктів і контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам, стандартам і нормативним актам;

- погоджує з відповідними організаціями питання, що пов'язані із встановленням вантажопідйомних пристроїв, устаткування та апаратів, які працюють під  тиском та забезпечує їх випробування;

- забезпечує виконання пусконалагоджувальних робіт та підготовку об’єктів  до експлуатації;

- бере участь у створенні і роботі комісій з попередньої перевірки будівельної готовності об’єктів  для  пред’явлення  їх  державній  приймальній  комісії;

- пред’являє державній приймальній комісії завершені будівництвом та підготовлені до експлуатації об’єкти, забезпечує комісію необхідними документами і бере участь  в її  роботі;

- передає на  баланс завершені будівництвом та введені в експлуатацію об’єкти і інженерні  комунікації  організаціям,  на  які  покладена  їхня  експлуатація;

- здійснює  розрахунки  за  закінчені  будівництвом  об’єкти  або пускові комплекси;

- веде статистичний і бухгалтерський облік будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів  на яких виступає замовником, складає у визначені терміни і подає в установленому порядку відповідним органам звітність за затвердженими формами.

 

Місцезнаходження структурного підрозділу, поштова адреса, номери засобів зв′язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної адреси

76018, м. Івано – Франківськ, вул. Незалежності 6, 6-й поверх

Начальник управління – Галіпчак Роман Богданович тел./факс  -752358

Електронна адреса: ykb.if.mvk@ukr.net

Загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку, графіку прийому громадян

пн. – чт.  800 - 1715

пт. –800 -1600

обідня перерва 1200 - 1300

 

Прийом громадян начальником управління  – кожний понеділок місяця з 14.00 вул. Незалежності, 9 (Центр надання адміністративних послуг)

Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший  спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації

Громадськість міста може звернутись з зауваженнями, пропозиціями щодо діяльності управлівння особисто  (вул. Незалежності,6),  або на адресу електронної пошти: ykb.if.mvk@ukr.net

 

Плани проведення та порядок денний  відкритих засідань (громадських слухань, «круглих столів», громадських рад та ін.)

Плани проведення та порядок денний  відкритих засідань (громадських слухань, «круглих столів», громадських рад та ін.) оприлюднюються в розділі «Анонси» на веб-сайті міста.

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

 

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ