• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Управління
економічного та інтеграційного розвитку

 

Начальник управління – Кромкач Надія Олексіївна

 

Рік народження: 1970

Місце народження: с. Бітля Турківського району Львівської області

Освіта: повна вища

 

В 1992 році закінчила Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу», кваліфікація – інженер, хімік-технолог.

В 2008 році закінчила Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу за спеціальністю «Державна служба», кваліфікація – магістр.

З 2005 року працює у виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради.

На посаді начальника управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради з жовтня 2014 року.

 

Організаційна структура, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси
Управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядковується міському голові, виконавчому комітету міської ради.
В склад управління входять відділи:
- відділ промисловості та розвитку підприємництва;
- відділ економічного аналізу та стратегічного планування;
- відділ енергозбереження та екології;
- відділ міжнародних зв'язків, туризму та промоції;

- відділ координації закупівель та цінового моніторингу;
 
Основними завданнями управління є :
- сприяння роботі промислових підприємств, що розташовані на території міста, популяризація промислового потенціалу підприємств, координація роботи по залученню інвестицій, супроводження інвестиційних проектів;
- всебічне сприяння  розвитку малого та середнього бізнесу, створення інфраструктури малого і середнього бізнесу та координація її роботи;
- сприяння в створенні додаткових робочих місць для працевлаштування незайнятого населення;
- здійснення аналізу діяльності підприємств з метою вдосконалення їх роботи, збільшення обсягів виробництва та робіт, покращення обслуговування населення міста;
- сприяння розвитку промислових підприємств, удосконалення організації виробництва, структурній перебудові, підвищення ефективного використання виробничих потужностей, впровадження нових матеріало- і енергозберігаючих технологій, які забезпечують випуск конкурентноздатної продукції;
- сприяння створенню та здійсненню контролю за виконанням соціально-економічних міських програм;
- здійснення економічного прогнозування, координації та регулювання соціально-економічного розвитку міста і створення сприятливих умов для розвитку ринкових структур, проведення єдиної економічної, фінансової та податкової політики на території міста;
- участь у розробці стратегічного плану економічного розвитку міста та проведення моніторингу реалізації стратегічних цілей;
- участь у проектах міжнародної технічної допомоги;
- контроль за ефективним використанням енергоресурсів, участь у розробці та впровадження програм з енергозберігаючих технологій;
- здійснення регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
- участь у розробці і здійсненні заходів щодо залучення інвестицій в економіку міста та заохочення інвестиційної діяльності;
- розробка та внесення пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування та виконавчої влади щодо спрощення умов ведення підприємницької діяльності, дозвільної системи;
- організація розробки та виконання місцевих природоохоронних програм;
- організація робіт з впровадження міського екологічного моніторингу;
- організація і здійснення оперативного управління екологічною ситуацією з використанням економічних та правових механізмів впливу;
- забезпечення реалізації на території міста державної політики у сфері зовнішніх зв’язків та залучення міжнародної технічної допомоги;
- сприяння виконанню зобов’язань за міжнародними договорами України на території міста;
- координація промоційної роботи, вивчення та узагальнення її практики, організація проведення методичних семінарів, конференцій, інших заходів щодо обміну передовим досвідом у сфері міжнародної діяльності і туризму;
- здійснення обліку підприємств і організацій, які займаються в місті туристичною діяльністю, аналіз її ефективності, облік іноземних партнерів, які співпрацюють з туристичними організаціями міста, забезпечення виконавчого комітету статистичною та іншою інформацією з питань туристичної діяльності;
- участь у роботі щодо паспортизації, атестації, сертифікації готелів, мотелів, кемпінгів, туристичних баз та комплексів, інших туристичних об’єктів з метою доведення туристичних послуг до рівня вітчизняних та міжнародних стандартів;
- участь у роботі акредитаційної комісії з видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу на території міста та області.

Місцезнаходження структурного підрозділу, поштова адреса, номери засобів зв′язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної адреси
Начальник управління: Кромкач Надія Олексіївна (каб.409) тел. 55-18-42
Заступник начальника управління – Дмитрук Богдан Дмитрович (каб.418) тел. 55-65-30
76004,м.Івано-Франківськ
вул.Грушевського, 21 (каб.408, 409, 412-418, 804,805)
Електронна адреса: nadya@mvk.if.ua

Загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку, графіку прийому громадян
пн. – чт.  800 - 1715   
пт. –800 -1600
обідня перерва 1200 - 1300
Прийом громадян начальником відділу – кожний понеділок місяця з 14.00
вул. Грушевського, 21, каб. 413.

ПІБ, службові номери засобів зв′язку підприємств, установ та організацій, що належать  до сфери їх управління, та їх керівників
До сфери управління належать промислові підприємства http://www.mvk.if.ua/news/15898/,  комунальні підприємства http://www.mvk.if.ua/inkp/; http://www.mvk.if.ua/vodoecotech/; http://www.mvk.if.ua/teplocomun/

Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший  спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації
Громадськість міста може звернутись з зауваженнями, пропозиціями щодо діяльності відділу особисто  (Грушевського, 21),  або на адресу електронної пошти: bilyk@mvk.if.ua
При виконавчому комітеті міської ради діють Рада підприємців та Дорадча рада, сприяння в роботі яких здійснює управління економічного та інтеграційного розвитку. Рада підприємців проводить засідання по мірі необхідності, 2 рази в квартал. Дорадча рада здійснює свою роботу згідно затвердженого плану http://www.mvk.if.ua/news/23548/

Плани проведення та порядок денний  відкритих засідань (громадських слухань, «круглих столів», громадських рад та ін.)
Плани проведення та порядок денний  відкритих засідань (громадських слухань, «круглих столів», громадських рад та ін.) оприлюднюються в розділі «Анонси» на веб-сайті  міста.
Громадські слухання проводяться за необхідності, відповідно до потреб розробників проектів нормативних актів. План діяльності виконавчого комітету міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік розміщений на офіційному сайті м. Івано-Франківська в розділі «Регуляторна політика».

 

ПОЛОЖЕННЯ

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ