• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Акція
"ТРІУМФ"

Номінації акції «Тріумф – 2013» - вшанування лідерів економічного розвитку міста за 2013 рік

Загальні критерії для усіх номінантів:

Відсутність заборгованості до бюджету протягом останнього звітного року;

Відсутність заборгованості із виплати заробітної плати протягом останнього звітного року

 

№   п/п

Назва номінації

Критерії вибору переможців

Кількість балів

1

 

 

Краща будівельна фірма року

Обсяг виконаних будівельно-монтажних робіт, тис. грн.

6, 4, 2

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у 2013 році, грн.

6, 4, 2

Середньооблікова чисельність штатних працівників, чол.

6, 4, 2

Сума податків, сплачених до місцевого бюджету у 2013 році, тис. грн.

6, 4, 2

Обсяг введених в експлуатацію площ у 2013 році, кв.м.

3, 2, 1

2

Інноваційне високотехнологічне виробництво року

 

Сума коштів, спрямованих на оновлення виробництва у 2013 році (капітальні інвестиції), тис. грн.

5, 4, 3

Запровадження та використання міжнародних стандартів  (ISO 2000,  ISO 9000,9001) у процесі виробництва (кількість)

4, 3, 2

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у 2013 році, грн.

4, 3, 2

Частка реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої продукції за 2013 рік, %

3, 2, 1

3

Найбільший платник податків до місцевого бюджету серед виробників

Сума податків, сплачених до місцевого бюджету протягом 2013 року, тис. грн.

6, 5, 4

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у 2013 році, грн.

5, 4, 3

Середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб

4, 3, 2

4

Краще підприємство

з виробництва енергозберігаючих технологій

Частка енергозберігаючої продукції в обсязі реалізації за 2013 рік, %

6, 4, 2

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у 2013 році, грн.

4, 3, 2

Кількість видів енергозберігаючої продукції

3, 2, 1

5

 

Місцева марка року

Обсяг реалізації продукції з місцевою маркою за 2013 рік, тис. грн.

5, 4, 3

Результати голосування

5, 3, 1

Сума податків, сплачених до місцевого бюджету протягом 2013 року, тис. грн.

4, 3, 2

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у 2013 році, грн.

4, 3, 2

Асортимент продукції  підприємства, од.

4, 3, 2

6

Мале підприємство виробничої сфери

Темп зростання доходу (виручки) від реалізації продукції, %

6, 4, 2

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у 2013 році, грн.

6, 4, 2

Дохід (виручка) від реалізації продукції, тис. грн.

4, 3, 2

Розмір сплачених податків (зборів, обов′язкових платежів) до бюджетів усіх рівнів у 2013році, тис. грн.

4, 3, 2

Впровадження нових, передових технологій

3, 2, 1

7

Кращий експортер малого бізнесу

Питома вага вартості експортованої продукції до загального обсягу реалізованої протягом 2013 року, %

6, 4, 2

Спрямованість експортних операцій (готова продукція, напівфабрикат, сировина),  %

4, 3, 2

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у 2013 році, грн.

4, 3, 2

Кількість країн, в які здійснювався експорт продукції підприємства в 2013 році

3, 2, 1

8

Заклад торгівлі

Сума податків, сплачених до місцевого бюджету за 2013 рік, тис. грн.

6, 4, 2

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у 2013 році, грн.

Асортимент та обсяг реалізації продукції місцевих товаровиробників  за 2013 рік, од., тис. грн.

Результати голосування

5, 3, 1

9

Заклад ресторанного господарства

Результати голосування

6, 5, 4

Сума податків, сплачених до місцевого бюджету за 2013 рік, тис. грн.

6, 4, 2

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у 2013 році, грн.

10

Кращий готель

Середньорічний відсоток завантаження готелю, %

5, 4, 3

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у 2013 році, грн.

5, 4, 3

Результати голосування

5, 3, 1

Сертифікація готельного закладу

4, 3, 2

Сума сплаченого до місцевого бюджету туристичного збору, тис. грн.

3, 2, 1

11

Місто-партнер з питань міжнародної економічної співпраці

 

Кількість розроблених спільних проектів міжнародної технічної допомоги

6, 4, 2

Кількість реалізованих спільних проектів міжнародної технічної допомоги

6, 4, 2

Кількість проектів з питань економічної співпраці

6, 4, 2

Загальна сума грантових коштів, залучених протягом десятиріччя, тис. грн.

4, 2, 1

Кількість дітей, які відпочивали на запрошення міст-партнерів

3, 2, 1

Опитування

Для чого, на Вашу думку, потрібна популяризація міста?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ