• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Соціальні
програми

Департамент соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради інформує щодо соціально-побутової реабілітації дітей з інвалідністю в Державній реабілітаційній установі «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія»

Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія» є провідним державним реабілітаційним закладом системи Міністерства соціальної політики України, який надає довготривалі комплексні реабілітаційні послуги дітям з інвалідністю.

Широкий спектр реабілітаційних послуг дає можливість надавати допомогу дітям за всіма провідними напрямками реабілітації. Державна реабілітаційна установа забезпечує виконання індивідуальних програм реабілітації дітей з інвалідністю із фізичними та інтелектуальними вадами різних нозологій всіх вікових груп (від народження до 18 років), формування їх соціальної самосвідомості.

До структури Державної реабілітаційної установи входять: Служба соціальної реабілітації (абілітації); Медичний центр; Навчально-методична служба та ряд інших підрозділів, кожен з яких спеціалізується на вирішенні відповідного спектру завдань.

У Державній реабілітаційній установі застосовуються чисельні та різноманітні види реабілітації (соціальна, соціально-побутова, психолого-педагогічна, медична, фізична тощо). З кожною дитиною працює скоординована команда фахівців, які добирають та здійснюють комплекс реабілітаційних заходів, необхідних безпосередньо кожній дитині. Таким чином, дитина розглядається як цілісна особистість, що одночасно потребує багатовекторного реабілітаційного впливу. Адже вона єдина і неподільна!

Всі реабілітаційні послуги надаються безкоштовно. Реабілітація може здійснюватися як в амбулаторному, так і в стаціонарному режимі проведення.

Державна реабілітаційна установа має одну з найкращих в Україні матеріально-технічних баз реабілітації європейського рівня, досвідчений та високопрофесійний колектив фахівців-реабілітологів різного профілю.

Установа оснащена сучасним високоефективним спеціалізованим обладнанням, апаратами, тренажерами, такими як: інтерактивна система коригування нейромоторних порушень «Nirvana», система відновлення функції ходи «G-EO Evolution», комплекс локомоторної терапії «Locomat PRO», «Lokostation», тренажери пасивного безперервного відновлення рухливості верхніх та нижніх кінцівок (ПБВР-А3, ПБВР-Е3), роботизована система для поновлення руху кисті та пальців «Hand of Hope», костюми «Атлант», «Аделі», «Гравітон» тощо.

Направлення та зарахування дітей з інвалідністю та дітей віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність, до Центру здійснюється відповідно до постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 80 «Порядок надання особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю реабілітаційних послуг» (із змінами).

Для отримання направлення на проходження реабілітаційних послуг в реабілітаційній установі державної або комунальної форми власності батьки чи законні представники дітей з інвалідністю, які зареєстровані у місті Івано-Франківську, можуть звернутися до департаменту соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради (вул.Грушевського, 29, каб.9, тел.552190) з такими документами:

- довідка медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про встановлення інвалідності (для дітей з інвалідністю);

- довідка лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності) з рекомендаціями щодо проходження реабілітації в установі;

- індивідуальна програма реабілітації, видана медико-соціальною експертною комісією, лікувально-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю) з відміткою, що дитина потребує соціальнопобутової реабілітації в Центрі із конкретним зазначенням обсягів, термінів у відповідних графах ІПР;

- паспорт, свідоцтво про народження;

- ідентифікаційний номер;

- виписка про стан здоров'я дитини (епікриз) із стаціонарного відділення відповідного профілю дитячої лікарні.

 

До Центру реабілітації не зараховуються діти, стан здоров’я яких унеможливлює проведення реабілітаційних заходів, з такими медичними протипоказаннями::

- гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;

- усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;

- часті судомні напади та їх еквіваленти;

- захворювання, що супроводжуються тяжкими порушеннями поведінки, небезпечними для дитини та її оточення без супроводження дитини її батьками або законними представниками під час проходження реабілітації.

 

 

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ