• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Ринок
праці

Ринок праці міста Івано-Франківська за січень-травень 2016 року

 Протягом січня-травня 2016 року до Івано-Франківського міського центру зайнятості з питань працевлаштування звернулося 2166 осіб, надано статус безробітного 1300 особам. Працевлаштовано службою зайнятості протягом звітного періоду 1268 осіб.

 Станом на 01.06.2016 року на обліку в Івано-Франківському міському центрі зайнятості перебувало 1872 безробітних особи. Рівень безробіття в місті склав 1,14 % проти 1,72 % на відповідну дату минулого року.

 Серед безробітних 65,4 % становили жінки, 73,6 % - особи, які займали посади службовців, 21,0 % - працювали за робітничими професіями, 46,0% - молодь у віці до 35 років.            

 Служба зайнятості спрямовує свою роботу на забезпечення якісного надання послуг незайнятим громадянам і роботодавцям.

 В результаті співпраці служби зайнятості з роботодавцями впродовж січня-травня 2016 року зареєстровано 1872 вакансії, 1342 вакансії протягом звітного періоду укомплектовано.

 Найбільшою гарантією від безробіття є конкурентоспроможність фахівця на ринку праці. З метою вирішення питання підготовки кадрів для потреб міста, підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці, подолання дисбалансу між попитом та пропозицією робочої сили, підвищення якості, професійного розвитку трудового потенціалу Івано-Франківський міський центр зайнятості здійснює професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних. Так, протягом січня-травня 2016 року закінчили професійне навчання 253 особи, працевлаштовано після закінчення навчання 249 осіб, що становить 98,4 %.

 Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру дозволяє окремим категоріям громадян, особливо тим, хто знаходиться в стані безробіття тривалий час, відновити трудові навички, іноді отримати постійну роботу, а також є можливістю поліпшити своє матеріальне становище. У громадських та інших роботах тимчасового характеру протягом січня-травня 2016 року брали участь 153 особи.

Одним із шляхів вирішення питання працевлаштування є залучення безробітних до самозайнятості. Так, 14 осіб з числа безробітних отримали в січні-травні 2016 року виплату допомогу по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності.

 З метою стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, а також працевлаштування на них громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, Законом України "Про зайнятість населення" запроваджено компенсацію фактичних витрат у розмірі єдиноговнеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Цим правом скористалися 11 роботодавців, які створили нові робочі місця та працевлаштували на них за направленням центру зайнятості 20 безробітних осіб.

Серед усієї безлічі економічних, політичних проблем, які треба розв'язувати в Україні, особливе місце посідають проблеми тих людей, які не з власної волі змушені були залишити свої домівки.

Державна служба зайнятості активно сприяє цій категорії громадян у вирішенні питань, що пов'язані з працевлаштуванням та надає широкий спектр послуг, які дозволять їм повернутися до повноцінного життя.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 696 від 08.09.2015р. за працевлаштування на умовах строкових трудових договорів осіб, які переїхали з тимчасово окупованої території чи зони проведення антитерористичної операції, роботодавцям надається компенсація витрат на оплату праці таких осіб. Протягом звітного періоду цим правом скористалися 10 роботодавців, які працевлаштували 10 безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб.

Станом на 01.06.2016 року на обліку в Івано-Франківському міському центрі зайнятості перебувало 29 внутрішньо переміщених осіб.

 Протягом січня-травня 2016 року працевлаштовано 17 осіб, з яких 1 особа отримала одноразово виплату допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю, 10 осіб проходили професійне навчання, 5 осіб брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру.

 Також, Івано-Франківським міським центром зайнятості проводиться робота щодо вирішення питання працевлаштування учасників АТО. Станом на 01.06.2016 року на обліку в Івано-Франківському міському центрі зайнятості перебувало 102 учасники АТО. Протягом січня-травня 2016 року 14 осіб працевлаштовано, з яких 4 особи отримали одноразово виплату допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю, 8 осіб проходили професійне навчання, 2 особи брали участь у роботах тимчасового характеру.

 В січні-травні 2016 року з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття витрачено коштів на:

 виплату допомоги по безробіттю – 17263,9 тис.грн.;

 в т.ч. виплату одноразової допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю - 345,9 тис.грн.;

 надання дотації – 7,8 тис.грн.;

 відшкодування єдиного соціального внеску – 218,9 тис.грн;

 компенсація витрат роботодавця на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб – 125,0 тис.грн;

 фінансування організації громадських робіт – 59,9 тис.грн.;

 професійну підготовку та оплату за договорами з навчальними закладами-28,0 тис.грн.

 

 Івано-Франківський міський центр зайнятості

 

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ