• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Ринок
праці

Ринок праці міста Івано-Франківська за січень-березень 2016 року

Протягом січня-березня 2016 року до Івано-Франківського міського центру зайнятості з питань працевлаштування звернулося 1154 особи,  надано статус безробітного 806 особам. Працевлаштовано  службою зайнятості протягом звітного періоду 655 осіб.  

Станом на 01.04.2016 року на обліку в Івано-Франківському міському центрі зайнятості  перебувало 1986  безробітних осіб. Рівень безробіття в місті склав 1,22 %   проти 1,91 %  на відповідну дату минулого року.

Серед безробітних  67,6 %  становили жінки, 74,9 % - особи,  які займали посади службовців, 20,2 %  - працювали за робітничими професіями, 47,0% - молодь у віці до 35 років.                

Служба зайнятості спрямовує свою роботу на забезпечення якісного надання послуг незайнятим громадянам і роботодавцям.

В результаті співпраці служби зайнятості з роботодавцями впродовж січня-березня  2016 року  зареєстровано  855  вакансій,  689  вакансій  протягом звітного періоду укомплектовано.  

Найбільшою гарантією від безробіття є конкурентоспроможність фахівця на ринку праці. Першим кроком до цього є вибір професії, здобуття фахової освіти та кваліфікації, а також уміння і бажання самовдосконалюватися та навчатися. Адже саме навчання та перепрофілювання  може стати запорукою затребуваності на ринку праці. Саме для цього Івано-Франківський міський  центр  зайнятості здійснює професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних. Так, протягом  січня-березня 2016 року закінчили професійне навчання 191 особа, працевлаштовано службою зайнятості після закінчення навчання 187осіб, що становить 97,9 %.

Організація  громадських та інших робіт тимчасового характеру дозволяє окремим категоріям громадян, особливо тим, хто знаходиться в стані безробіття тривалий час, відновити трудові навички, іноді отримати постійну роботу, а також є можливістю поліпшити своє матеріальне становище. У громадських  та інших роботах тимчасового характеру протягом січня-березня  2016 року брали участь 44 особи.

Одним із шляхів вирішення питання працевлаштування є залучення безробітних до самозайнятості. Так, 13 осіб з числа  безробітних отримали в січні-березні 2016 року виплату допомогу по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності.

З метою стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, а також  працевлаштування на них громадян, що мають додаткові гарантії  у сприянні працевлаштуванню, Законом України "Про зайнятість населення" запроваджено компенсацію фактичних витрат у розмірі єдиноговнеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Цим правом скористалися  7  роботодавців, які  створили нові робочі місця  та працевлаштували на них за направленням центру зайнятості  13  безробітних осіб.

Складна воєнно-політична ситуація на сході країни спричинила велику кількість внутрішньо переміщених осіб, які потребують соціального захисту. Державна служба зайнятості активно сприяє цій категорії громадян у вирішенні питань, що пов'язані з працевлаштуванням та надає широкий спектр послуг, які дозволять їм повернутися до повноцінного життя.

25 вересня 2015року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України № 696 від 08.09.2015р., якою затверджено Порядок здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб.

Відповідно до постанови за працевлаштування на умовах строкових трудових договорів осіб, які переїхали з тимчасово окупованої території чи зони проведення антитерористичної операції, роботодавцям надається компенсація витрат на оплату праці таких осіб.  Протягом звітного періоду  цим правом скористалися 9 роботодавців, які працевлаштували 9 безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб.

Станом на 01.04.2016 року на обліку в Івано-Франківському міському центрі зайнятості перебувало 34 внутрішньо переміщені особи.

Протягом січня-березня  2016 року працевлаштовано 10 осіб, з яких 1 особа отримала одноразово виплату допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю,  9 осіб  проходили професійне навчання, 4 особи брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру.

Також,  Івано-Франківським  міським центром  зайнятості проводиться робота щодо вирішення питання працевлаштування учасників АТО.           Станом на 01.04.2016 року на обліку в Івано-Франківському міському центрі зайнятості перебувало 59 учасників АТО.  Протягом січня-березня  2016 року  4 особи працевлаштовано, з яких 3 особи отримали одноразово виплату допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю, 7 осіб проходили професійне навчання, 2 особи брали участь у роботах тимчасового характеру.

 

В січні-березні 2016 року з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття  витрачено коштів на:

виплату допомоги по безробіттю – 8107,4 тис.грн.;

в т.ч. виплату одноразової допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю -  330,1 тис.грн.;       

надання дотації – 2,3 тис.грн.; 

відшкодування єдиного соціального внеску – 155,9 тис.грн;

компенсація витрат роботодавця на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб – 61,6 тис.грн;

фінансування організації громадських робіт – 12,9 тис.грн.;

професійну підготовку та оплату за договорами з навчальними закладами-16,7 тис.грн.

 

Івано-Франківський міський центр зайнятості

 

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ