• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Ринок
праці

Ринок праці міста Івано-Франківська за січень 2016 року

 Протягом січня 2016 року до Івано-Франківського міського центру зайнятості з питань працевлаштування звернулося 389 осіб, надано статус безробітного 267 особам. Працевлаштовано службою зайнятості протягом звітного періоду 183 особи.

 Станом на 01.02.2016 року на обліку в Івано-Франківському міському центрі зайнятості перебувало 2207 безробітних осіб. Рівень безробіття в місті склав 1,36 % проти 1,93 % на відповідну дату минулого року.

 Серед безробітних 66,8 % становили жінки, 72,3 % - особи, які займали посади службовців, 24,8 % - працювали за робітничими професіями, 47,3 % - молодь у віці до 35 років.                 

 Служба зайнятості спрямовує свою роботу на забезпечення якісного надання послуг незайнятим громадянам і роботодавцям.

 В результаті співпраці служби зайнятості з роботодавцями впродовж січня 2016 року зареєстровано 212 вакансій, 182 вакансії протягом звітного періоду укомплектовано.

 Найбільшою гарантією від безробіття є конкурентоспроможність фахівця на ринку праці. Першим кроком до цього є вибір професії, здобуття фахової освіти та кваліфікації, а також уміння і бажання самовдосконалюватися та навчатися. Адже саме навчання та перепрофілювання може стати запорукою затребуваності на ринку праці. Саме для цього Івано-Франківський міський центр зайнятості здійснює професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних. Так, протягом січня 2016 року професійне навчання проходила 71 особа, закінчили навчання у звітному періоді 50 осіб, працевлаштовано службою зайнятості після закінчення навчання 49 осіб, що становить 98,0 %.

 Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру дозволяє окремим категоріям громадян, особливо тим, хто знаходиться в стані безробіття тривалий час, відновити трудові навички, іноді отримати постійну роботу, а також є можливістю поліпшити своє матеріальне становище. У громадських та інших роботах тимчасового характеру протягом січня 2016 року брали участь 9 осіб.

Одним із шляхів вирішення питання працевлаштування є залучення безробітних до самозайнятості. Так, 10 осіб з числа безробітних отримали в січні 2016 року виплату допомогу по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності.

 З метою стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, а також працевлаштування на них громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, Законом України "Про зайнятість населення" запроваджено компенсацію фактичних витрат у розмірі єдиноговнеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, як ефективний механізм реалізації соціального партнерства між службою зайнятості та роботодавцями. Цим правом скористався 1 роботодавець, який створив 4 нові робочі місця та працевлаштували на них за направленням центру зайнятості 4 безробітних особи.

 Складна воєнно-політична ситуація на сході країни спричинила велику кількість внутрішньо переміщених осіб, які потребують соціального захисту. Державна служба зайнятості активно сприяє цій категорії громадян у вирішенні питань, що пов'язані з працевлаштуванням та надає широкий спектр послуг, які дозволять їм повернутися до повноцінного життя.

 25 вересня 2015року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України № 696 від 08.09.2015, якою затверджено Порядок здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб.

 Відповідно до постанови за працевлаштування на умовах строкових трудових договорів осіб, які переїхали з тимчасово окупованої території чи зони проведення антитерористичної операції, роботодавцям надається компенсація витрат на оплату праці таких осіб. Протягом звітного періоду цим правом скористалися 4 роботодавці, які працевлаштували безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб.

Протягом січня 2016 року на обліку в Івано-Франківському міському центрі зайнятості перебувало 42 внутрішньо переміщені особи.

 За даний період працевлаштовано 5 осіб, з яких 1 особа отримала одноразово виплату допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю, 5 осіб проходили професійне навчання, 1 особа брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру.

 Також, Івано-Франківським міським центром зайнятості проводиться робота щодо вирішення питання працевлаштування учасників АТО. Протягом січня 2016 року на обліку в Івано-Франківському міському центрі зайнятості перебувало 62 учасники АТО. За результатами проведеної роботи 4 особи працевлаштовано, з яких 3 особи отримали одноразово виплату допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю, 5 осіб проходили професійне навчання, 1 особа брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру.

 В січні 2016 року з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття витрачено коштів на:

 виплату допомоги по безробіттю – 3292,2 тис.грн.;

 в т.ч. виплату одноразової допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю - 296,8 тис.грн.;

 відшкодування єдиного соціального внеску – 62,9 тис.грн;

 компенсацію витрат роботодавця на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб – 17,6 тис.грн;

 професійну підготовку та оплату за договорами з навчальними закладами-1,0 тис.грн.

 Івано-Франківський міський центр зайнятості

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ