• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Ринок
праці

Ринок праці міста Івано-Франківська за січень-листопад 2015 року

 

 Протягом січня-листопада 2015 року до Івано-Франківського міського центру зайнятості з питань працевлаштування звернулося 6616 осіб, надано статус безробітного 4132 особам. Працевлаштовано службою зайнятості протягом звітного періоду 4559 осіб.

 Станом на 01.12.2015 року на обліку в Івано-Франківському міському центрі зайнятості перебувало 2106 безробітних осіб. Рівень безробіття в місті склав 1,3 % проти 1,77 % на відповідну дату минулого року.

 Серед безробітних 72,8 % становили жінки, 75,8 % - особи, які займали посади службовців, 21,1 % - працювали за робітничими професіями, 49,2 % - молодь у віці до 35 років.                 

 Служба зайнятості спрямовує свою роботу на забезпечення якісного надання послуг незайнятим громадянам і роботодавцям.

 В результаті співпраці служби зайнятості з роботодавцями впродовж січня-листопада 2015 року зареєстровано 5231 вакансію, 4665 вакансій протягом звітного періоду укомплектовано.

 Найбільшою гарантією від безробіття є конкурентоспроможність фахівця на ринку праці. Першим кроком до цього є вибір професії, здобуття фахової освіти та кваліфікації, а також уміння і бажання самовдосконалюватися та навчатися. Адже саме навчання та перепрофілювання може стати запорукою затребуваності на ринку праці. Саме для цього Івано-Франківський міський центр зайнятості здійснює професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних. Так, протягом січня-листопада 2015 року професійне навчання проходили 1189 осіб, закінчили навчання у звітному періоді 1106 осіб, працевлаштовано службою зайнятості протягом звітного періоду після закінчення навчання 1102 особи, що становить 99,6 %.

 Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру дозволяє окремим категоріям громадян, особливо тим, хто знаходиться в стані безробіття тривалий час, відновити трудові навички, іноді отримати постійну роботу, а також є можливістю поліпшити своє матеріальне становище. У громадських та інших роботах тимчасового характеру протягом січня – листопада 2015 року брали участь 478 осіб, зокрема 463 з числа безробітних.

З метою сприяння зайнятості громадян, для яких на ринку праці відсутні вільні робочі місця, в Івано-Франківському міському центрі зайнятості створена система орієнтації безробітних на підприємництво та самозайнятість, яка включає надання інформаційних та консультаційних послуг в напрямку підприємництва. Протягом січня-листопада 2015 року центром зайнятості організовано та проведено 62 групових та масових заходи з орієнтації на підприємницьку діяльність.

В результаті 82 особи з числа безробітних започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по безробіттю одноразово.

 З метою стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, а також працевлаштування на них громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, Законом України "Про зайнятість населення" запроваджено компенсацію фактичних витрат у розмірі єдиноговнеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, як ефективний механізм реалізації соціального партнерства між службою зайнятості та роботодавцями. Цим правом скористалися 57 роботодавців, які створили нові робочі місця та працевлаштували на них за направленням центру зайнятості 118 безробітних осіб.

 Не варто забувати також, що через складну ситуацію у східних областях України та на Кримському півострові велика кількість людей змушена переселятись у більш безпечні населені пункти. З вищезазначених областей та Кримського півострова до Івано-Франківського міського центру зайнятості звернулися за сприянням в працевлаштуванні 251 особа. Станом на 01.12.2015 року на обліку в Івано-Франківському міському центрі зайнятості перебувало 44 особи. Серед основних проблем, які доводиться вирішувати вимушеним переселенцям, постає питання працевлаштування. Зокрема, міським центром зайнятості працевлаштовано 88 осіб, 29 осіб проходили професійне навчання, 14 осіб брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру.

 Також, Івано-Франківським міським центром зайнятості проводиться робота щодо вирішення питання працевлаштування учасників АТО. За сприянням в працевлаштуванні до міського центру зайнятості звернулися 57 осіб даної категорії. За результатами проведеної роботи 8 осіб працевлаштовано, 4 особи проходили професійне навчання, 3 особи брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру.

 

 В січні-листопаді 2015 року з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття витрачено коштів на:

 виплату допомоги по безробіттю – 30331,2 тис.грн.;

 в т.ч. виплату одноразової допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю - 1741,8 тис.грн.;

 відшкодування єдиного соціального внеску – 803,9 тис.грн;

 професійну підготовку та оплату за договорами з навчальними закладами-29,7 тис.грн;

 фінансування організації громадських робіт – 112,7 тис.грн;

 оплата вартості навчання за виданими ваучерами – 73,1 тис.грн.

 

 

 Івано-Франківський міський центр зайнятості

 

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ