• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Громадські
обговорення

Результати проведення громадського обговорення проєкту рішення міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік»

Результати проведення громадського обговорення  проєкту рішення міської ради

«Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік»

 

Проблема:

Відповідно до пунктів 24, 28, 34 та 35 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виключною компетенцією сільських, селищних, міських рад є встановлення місцевих податків і зборів;  прийняття рішень щодо надання пільг по місцевих податках і зборах, а також земельному податку; вирішення питань регулювання земельних відносин, а також затвердження ставок земельного податку відповідно до Податкового кодексу та законів України.

Згідно пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №483 "Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки" затверджено форму типового рішення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку.

При цьому пунктами 30.2 та 30.5 статті 30 Податкового кодексу України визначено, що підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат.

Податкові пільги, порядок та підстави їх надання встановлюються з урахуванням вимог законодавства України про захист економічної конкуренції виключно Податковим кодексом України, рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, прийнятими відповідно до Податкового кодексу України.

Отже, є необхідність прийняття рішення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку за формою, встановленою вище вказаною Постановою Кабінету Міністрів України.

Крім цього, варто зазначити, що 09.10.2019 року було створено Івано-Франківську міську об’єднану територіальну громаду шляхом добровільного приєднання сіл до міста Івано-Франківська, отже, є необхідність встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території об’єднаної територіальної громади (далі – ОТГ) із врахуванням особливостей адміністративно-територіальних одиниць, що приєдналися.

Так, наприклад, варто переглянути деякі ставки земельного податку для земель сільськогосподарського призначення, а також земель громадської забудови, які на території сіл, що приєдналися, є нижчими, ніж у місті Івано-Франківську. Зокрема, для земель житлової забудови ставки земельного податку для м. Івано-Франківська встановлені в основному на рівні 3%, тоді як у селах, що приєдналися, показник земельного податку для цієї категорії земель становить від 0,25% до 1%.

Варто зазначити, що згідно інформації Головного управління статистики в Івано-Франківській області, загальна кількість суб’єктів ЄДРПОУ у населених пунктах, що приєдналися до м. Івано-Франківська, становить 165 (або 1,24 % від загальної кількості суб’єктів ЄДРПОУ по ОТГ). При цьому м. Івано-Франківську загальна кількість суб’єктів ЄДРПОУ становить 13162 станом на 10.03.2020 року.

Таким чином, основними платниками земельного податку у семи населених пунктах, що приєдналися до м. Івано-Франківська, виступають фізичні особи. Отже, є необхідність знизити деякі ставки земельного податку саме для фізичних осіб.

Крім цього, варто зазначити, що за останні роки зростає кількість об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ), які, в свою чергу, оформляють право власності чи користування земельними ділянками, на яких знаходяться багатоквартирні житлові будинки.

Так, згідно прийнятих рішень Івано-Франківської міської ради за 2015-2019 роки ОСББ було передано:

- у власність - 2,1 га земель;

- у постійне користування – 6,5 га земель;

- в оренду – 1,5 га земель комунальної власності.

При цьому Згідно аналізу діючих договорів оренди землі, укладених з ОСББ станом на 01.05.2020 року, в оренді ОСББ перебуває 1,7 га земель комунальної власності на суму річної орендної плати близько 13 тис.грн.

Варто зазначити, що для ОСББ встановлено пільгову ставку орендної плати в розмірі 0,09% від нормативної грошової оцінки землі. При цьому, річний розмір орендної плати за такі земельні ділянки становить від 250 грн. до 1500 грн. за рік. Третина ОСББ сплачує менше 500 грн. за рік. Таким чином, один багатоповерховий житловий будинок сплачує від 20 грн. до 125 грн. орендної плати в місяць, що в розрізі на одну квартиру становить незначну суму коштів.

При цьому склалася ситуація, що одні ОСББ сплачуть кошти за користування землею, а інші, ні. Адже для ОСББ, ЖБК тощо від 2014 року рішеннями міської ради було надано пільги зі сплати земельного податку в розмірі 100%. Отже, ОСББ, у яких земля знаходяться у власності чи в постійному користування, знаходяться в не рівних умовах з ОСББ, які орендують земельні ділянки. Таким чином, є необхідність переглянути розмір пільг із земельного податку, наданих ОСББ.

 

 Ціль прийняття:

Основними цілями прийняття проєкту рішення є:

-       виконання вимог чинного законодавства України;

-       підвищення ефективності використання земельних ділянок комунальної власності;

-       встановлення справедливих умов оподаткування земель, переданих у власність та користування ОСББ;

-       забезпечення інтересів територіальної громади щодо максимізації доходів від плати за землю, що надходить за земельні ділянки, передані у власність та постійне користування із земель комунальної власності Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної громади.

 

Процедура розробки та прийняття регуляторного акта

Розробником проєкту регуляторного акта підготовлено аналіз регуляторного впливу відповідно до вимог зазначених у ст. 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, яка затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308.

Проєкт рішення пройшов процедуру оприлюднення:

– внесено в План діяльності Івано-Франківської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік рішенням Івано-Франківської міської ради  від 08.05.2020р.  № 91-39/1;

– повідомлення про оприлюднення регуляторного акта надруковано в газеті «Західний кур’єр» 14.05.2020 №20 та розміщено на офіційному сайті виконавчого комітету в розділі «Регуляторна політика/Оголошення» 18.05.2020р;

– проєкт рішення разом із аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному сайті виконавчого комітету в розділі «Регуляторна політика/ Проєкти та аналіз впливу» 15.05.2020р.;

 – термін, протягом якого приймалися зауваження та пропозиції щодо проєкту регуляторного акта складав 1 місяць від дати публікації проєкту рішення.

Усі зауваження і пропозиції щодо проєкту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, розглянуті управлінням земельних відносин виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. За результатами цього розгляду одержані зауваження і пропозиції були повністю чи частково враховані або мотивовано відхилені.

 

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ