• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Громадські
обговорення

Результати проведення громадського обговорення проєкту рішення міської ради «Про внесення змін до нормативних актів з питань приватизації об’єктів комунальної власності Івано-Франківської міської територіальної громади»

Результати проведення громадського обговорення  проєкту рішення міської ради «Про внесення змін до нормативних актів з питань приватизації об’єктів комунальної власності Івано-Франківської міської територіальної громади»

 

Проблема:

Проєкт рішення Івано-Франківської міської ради «Про внесення змін до нормативних актів з питань приватизації об’єктів комунальної власності Івано-Франківської міської територіальної громади» (далі – проєкт рішення) розроблено Департаментом комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради, відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської діяльності», Закону України від 18 січня 2018 року № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна» (далі – Закон) та Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

Частиною п’ятою статті 7 Закону передбачено, що повноваження органів місцевого самоврядування у сфері приватизації визначаються законами України та правовими актами органів місцевого самоврядування.

Частиною сьомою статті 11 Закону передбачено, що порядок подання покупцями до органів приватизації територіальних громад заяв про включення об’єктів права комунальної власності до переліків об’єктів, що підлягають приватизації, та порядок їх розгляду встановлюється відповідними місцевими радами.

З метою реалізації вимог Закону Департаментом комунальних ресурсів розроблено проєкт рішення, яким передбачається затвердження «Порядку подання та розгляду заяв про включення об’єктів комунальної власності Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної громади до переліків об’єктів, що підлягають приватизації» (надалі – Порядок).

Проблема, яку пропонується врегулювати шляхом державного регулювання – врегулювання та скорочення термінів процедури подання та розгляду заяв про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, а також прийняття рішення про їх приватизацію щодо об’єктів комунальної власності, розташованих на території Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної громади.

 

Ціль прийняття:

Метою розробки проєкту рішення є необхідність скорочення строків продажу об’єктів приватизації Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної громади відповідно до вимог Закону. Проєкт рішення розроблений Департаментом комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради з урахуванням вимог Закону, цілями якого є запровадження єдиного механізму, згідно з яким потенційним покупцям надається можливість у встановленому законодавством порядку за єдиними уніфікованими формами подавати заяви про включення об’єктів права комунальної власності до переліку об’єктів, що підлягають приватизації у максимально скорочені строки, зокрема пропонується скоротити процедуру приватизації до прийняття одного рішення міської ради.

 

Процедура розробки та прийняття регуляторного акта

Розробником проєкту регуляторного акта підготовлено аналіз регуляторного впливу відповідно до вимог зазначених у ст. 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, яка затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308.

Проєкт рішення пройшов процедуру оприлюднення:

– внесено в План діяльності Івано-Франківської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік рішенням Івано-Франківської міської ради  18.12.2019р. №372;

– повідомлення про оприлюднення регуляторного акта надруковано в газеті «Західний кур’єр» №11 від 12.03.2020р. та розміщено на офіційному сайті виконавчого комітету в розділі «Регуляторна політика/Оголошення» 18.03.2020р;

– проєкт рішення разом із аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному сайті виконавчого комітету в розділі «Регуляторна політика/ Проєкти та аналіз впливу» 18.03.2020р.;

   – термін, протягом якого приймалися зауваження та пропозиції щодо проєкту регуляторного акта складав 1 місяць від дати публікації проєкту рішення.

Усі зауваження і пропозиції щодо проєкту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, розглянуті  управління комунального майна. За результатами цього розгляду одержані зауваження і пропозиції були повністю чи частково враховані або мотивовано відхилені.

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ