• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Громадські
обговорення

Результати проведення громадського обговорення проєкту рішення міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Івано-Франківської обʼєднаної громади»

Результати проведення громадського обговорення проєкту рішення міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Івано-Франківської обʼєднаної громади»

 

Проблема:

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»  визначено, що  місцеві бюджети мають бути достатніми для здійснення органами  місцевого самоврядування  наданих їм законом  повноважень і  забезпечення  платників податків  відповідних громад  якісними публічними послугами.

Відповідно п.24 статті 26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» та пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів.

Одним із джерел доходів  місцевих бюджетів  є надходження місцевих податків і зборів.

У разі відсутності регулювання не сплачуватимуться місцеві податки і збори. Місцеві податки і збори згідно із Бюджетним кодексом України є одним із джерел наповнення загального фонду бюджету ОТГ, за рахунок якого в тому числі утримуються бюджетні установи, що забезпечують надання послуг населенню в галузях дошкільної освіти, культури, фізичної культури та спорту тощо.  Недоотримання коштів до бюджету матиме негативний вплив на територіальну громаду, оскільки не буде забезпечено в повному обсязі фінансування бюджетної сфери, виплати заробітної плати працівникам, які фінансуються з бюджету міста, міських цільових програм.

Дана проблема не може бути розвʼязана за допомогою діючого регуляторного акту – рішення міської ради від 21.06.2018р. №172-20, оскільки з жовтня 2019 року, у звʼязку із добровільним приєднанням сільських територіальних громад до Івано-Франківської територіальної громади, утворилася Івано-Франківська міська обʼєднана територіальна громада. А дія діючого рішення поширюється тільки на територію м.Івано-Франківська.

Прийняття даного регуляторного акту забезпечить стабільність наповнення загального фонду бюджету Івано-Франківської міської обʼєднаної територіальної громади, що дозволить утримувати бюджетні установи, які забезпечують надання послуг населенню в різних галузях, своєчасно виплачувати заробітну плату бюджетникам та реалізувати міські цільові програми.

Ціль прийняття:

Основною ціллю розробки регуляторного акта є врегулювання відносин, що виникають між органом місцевого самоврядування (міською радою), контролюючого органу (Головного управління податкової служби в Івано-Франківській області) та суб'єктами господарювання – платниками податку відповідно до вимог чинного законодавства.

Прийняття регуляторного акту забезпечить:

- реалізацію повноважень міської ради;

- дотримання вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VІ (зі змінами);

- реалізацію державної політики в податковій сфері, спрямовану на наповнення бюджету ОТГ для впровадження місцевих програм.

 

Процедура розробки та прийняття регуляторного акта

Розробником проєкту регуляторного акта підготовлено аналіз регуляторного впливу відповідно до вимог зазначених у ст. 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, яка затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308.

Проєкт рішення пройшов процедуру оприлюднення:

– внесено в План діяльності Івано-Франківської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік рішенням Івано-Франківської міської ради  від 20.11.2019р.  № 319-33;

– повідомлення про оприлюднення регуляторного акта надруковано в газеті «Західний кур’єр» №18 від 30.04.2020р. та розміщено на офіційному сайті виконавчого комітету в розділі «Регуляторна політика/Оголошення» 06.05.2020р;

– проєкт рішення разом із аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному сайті виконавчого комітету в розділі «Регуляторна політика/ Проєкти та аналіз впливу» 06.05.2020р.;

– термін, протягом якого приймалися зауваження та пропозиції щодо проєкту регуляторного акта складав 1 місяць від дати публікації проєкту рішення.

 

 

 

Усі зауваження і пропозиції щодо проєкту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, розглянуті управлінням економічного та інтеграційного розвитку. За результатами цього розгляду одержані зауваження і пропозиції були повністю

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ