• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Промисловість

Підсумки роботи промисловості міста Івано-Франківська в 2011 році

      В промисловому комплексі Івано-Франківська впродовж звітного періоду домінували в цілому позитивні тенденції. За 2011 рік промисловими підприємствами основного кола міста реалізовано продукції на суму 4302,3 млн.грн. у відпускних цінах проти 2962,8 млн.грн. за відповідний період 2010р.. що становить 145,2% до минулого року.
      Найбільшу питому вагу у структурі реалізації продовжують займати підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води (44,8%), виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (31,8%), машинобудування, металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів (15,3%). Суттєве нарощення обсягів реалізації в машинобудівній галузі відбулося завдяки значному збільшенню виробництва на ТОВ «Електролюкс Україна» (колишнє ТОВ «Українська побутова техніка), яке після реорганізації підприємства, починаючи з другого кварталу 2011року, значно збільшило випуск автоматичних пральних машин (АПМ), ТОВ «Тайко Електронікс Юкрейн Лімітед», ВАТ «Арматурний завод», ДП ВО «Карпати» та ін.
      В харчовій галузі міста більшість підприємств спрацювали із збільшенням обсягів виробництва та деякі з них зі значним приростом такі, як: ТОВ «Імперево Фудз», ПАТ «М’ясокомбінат», ПАТ «Хлібокомбінат». Із підприємств деревообробної галузі з приростом спрацювали, зокрема: ПАТ «Івано-Франківський лісокомбінат», ТОВ «ЕР і Джес-2». З підприємств легкої промисловості добре спрацювало ВАТ ВТШП «Галичина». В целюлозно-паперовому виробництві високі показники завдяки успішній роботі ТОВ «Куверт- Україна».

З метою сприяння роботі промислових підприємств міста постійно організовувалися засідання Дорадчої ради (постійно діючого дорадчого органу при міському голові). Проблемні питання, які виникали в роботі промисловості, розглядалися на засіданнях Дорадчої ради з виїздом на підприємства, де керівники обмінювалися досвідом роботи, цікавими практиками і досягненнями. Також розглядалися питання участі підприємств міста в акції «Тріумф» та у Міжнародному економічному форумі. Засідання відбулися на ПАТ «Івано-Франківський хлібокомбінат», ТОВ «Електролюкс Україна», ОДО спиртової та лікеро-горілчаної промисловості.
      З метою розширення взаємовигідних коопераційних зв’язків між підприємствами міста, було організовано ознайомлення керівництва ТОВ «Електролюкс Україна» з виробничими потужностями ВО «Карпати», де було проведено обговорення можливостей поставок електрокабельної продукції виробництва ДП ВО «Карпати» для виготовлення автоматичних пральних машин.
      Для вирішення проблемних питань в роботі підприємств – експортерів в 2011 році було організовано і проведено нараду з представниками митниці, СЕС, екологічних служб, тощо. Учасники наради мали змогу обговорити питання електронного обігу документів та напрацювати нові можливості співпраці.
      Тісна співпраця з промисловими підприємствами міста дає свої результати, про що свідчить постійна тенденція до зростання обсягів реалізації продукції в останні роки.

 


      В 2011 році в обробній промисловості створено 966 робочих місць із них 694 робочих місця на підприємствах основного кола міста. Зокрема: на ТОВ «Електролюкс Україна» - 243, ДП ВО «Карпати» - 300 , ТОВ „Лігос» - 19, ТОВ «Екопродукт» - 50, ТОВ «Залізнична пекарня» - 9.
      З метою покращення роботи промислового комплексу міста проводяться заходи, спрямовані на розширення кооперації між промисловими, комунальними підприємствами, бюджетними організаціями та установами міста і області, здійснюється постійна підтримка діючої мережі фірмових магазинів та відкриття нових торгових павільйонів і переносних трейлерів, проведено виставку-ярмарок продукції промисловості "Оселя-2011" тощо. З метою розвитку Хриплинської інвестиційно-промислової зони постійно проводяться засідання Ради ХІПЗ, зокрема, на яких було розглянуто питання надання земельних ділянок в ХІПЗ для реалізації інвестиційних проектів (ТОВ «Куверт-Україна», ТОВ «Інтелком», «Сен-Гобен» та ін.); продаж прав користування земельними ділянками в ХІПЗ через земельний аукціон.
      Для популяризації промислового потенціалу підприємств випущено довідник «Діловий Івано-Франківськ» та надіслано в міські ради обласних центрів України і регіональні торгово-промислові палати, виготовлено і розповсюджено новий інформаційний компакт-диск «Івано-Франківськ. Економіка. Інвестиції. Туризм».
      З метою сприяння інноваційній діяльності підприємств міста в квітні 2011р. було організовано і проведено семінар «Інновації для конкурентоспроможності». В семінарі взяли участь представники більшості підприємств міста.
      Зокрема, за підсумками проведення нарад, семінарів, круглих столів прийнято рішення щодо виготовлення машинобудівними підприємствами продукції для потреб комунальних служб і бюджетних організацій міста, направлено пропозиції обласній держадміністрації щодо активнішого залучення профільних підприємств м. Івано-Франківська до участі в обласних тендерах із закупівлі продукції, яка виготовляється в місті, надіслано інформацію про потенційні можливості промислових підприємств головам обласних центрів України, регіональним торгово-промисловим палатам і торгово-економічним місіям посольств і консульств України за кордоном.
      Здійснювалося сприяння ДП МОУ «63 КЗЗ» та ДП ВО «Карпати» у поширенні інформації про їх продукцію, зокрема, про котли та світлодіодні лампи для встановлення їх в бюджетних організаціях та комунальних підприємствах міста. На сьогоднішній день значну кількість таких ламп встановлено в житловому секторі на території ЖЕО №5, що дає можливість значно економити витрати електроенергії на сходових клітках і в під’їздах будинків.
      З метою рекламування продукції місцевої промисловості в торгівельній мережі міста в жовтні проведено щорічну акцію "Купуємо івано-Франківське – даємо роботу івано-Франківцям".
      З метою підвищення інвестиційної привабливості м.Івано-Франківська, збільшення обсягів експорту продукції підприємств міста, залучення іноземних інвестицій в розвиток виробництва, передових технологій, зростання обсягів випуску продукції, створення нових робочих місць на підприємствах міста та сприяння розвиткові міжнародного науково-технічного співробітництва на основі наукового потенціалу ІФНТУНГ, Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника, ІФНМУ 24-25 листопада 2011 року було проведено Міжнародний інвестиційно-економічний форум «Партнерство і перспектива». Результатом форуму стало підписання ряду угод. Зокрема, укладено договір між керівництвом ДП МОУ «63 котельно-зварювальний завод» та польською фірмою «Стейнберг» про виготовлення і поставку продукції.
      Як результат проведеної роботи в 2011році за даними Головного управління статистики станом на 1 жовтня 2011 року загальний обсяг іноземних інвестицій (акціонерний капітал) склав 188,9 млн. доларів, що в 1,9 рази більше обсягів інвестицій на початок 2011р.
      Про те на сьогоднішній день є ще ряд проблем на які необхідно спрямовувати зусилля влади і керівників підприємств.
        Важливою проблемою залишається нестача обігових коштів, високі кредитні ставки, наявність значних незадіяних виробничих площ і земельних ділянок, збільшення плати за землю, податкового навантаження, невпевненість потенційного інвестора в успішності співпраці з підприємствами міста та неготовність вкладати довгострокові інвестиції через нестабільну економічну та політичну ситуацію в державі, високий рівень оподаткування та зовнішньоторгових митних зборів, різкі та непередбачувані зміни у податковій політиці.

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ