• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Місцеві
новини

Динаміка заборгованості із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах, організаціях та установах м. Івано-Франківська на 29.08.2011р.

      Питання державного і договірного регулювання оплати праці, прав працівників на оплату праці та їх захисту визначається Кодексом законів про працю України, Законом України “Про оплату праці” та іншими нормативно-правовими актами.
      Державне регулювання заробітної плати охоплює такі питання:
      1. Встановлення розміру мінімальної заробітної плати, обов’язкової для підприємств усіх форм власності (ст. 95 КЗпП України);
      2. Встановлення інших норм і гарантій, обов’язкових для всіх форм власності. Ці норми і гарантії є мінімальними державними гарантіями (ст. 12 ЗУ “Про оплату праці”).
      Встановлення розміру мінімальної заробітної плати – один з найважливіших напрямків державного регулювання заробітної плати. 
      Частина 4 ст. 95 КЗпП України спеціально вказує на те, що мінімальна заробітна плата обов’язкова для всіх роботодавців-юридичних осіб (незалежно від права власності, на якому вони засновані та організаційно-правової форми) і громадян, які є суб’єктами підприємницької діяльності або використовують найману працю. Однак, необхідно зазначити, що сторони трудового договору мають право погоджувати умову про неповний робочий час, що не суперечить чинному трудовому законодавству, зокрема, ст. 56 КЗпП України, при якому працівникові гарантується мінімальна заробітна плата не повністю, а лише в частині, пропорційній до частки неповного робочого часу в повному робочому часі. Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.
       У свою чергу, і власник має право на встановлення неповного робочого часу працівнику. При цьому обов’язково має додержуватись процедура зміни істотних умов праці, як це передбачено ст. 32 КЗпП України. На власника покладається обов’язок попередити працівника за два місяці про майбутні зміни істотних умов праці.
       На даний час діє розмір мінімальної заробітної плати 960 гривень, встановлений з 1 квітня 2011 р. відповідно до ст. 22 Закону України “Про Державний бюджет на 2011рік”. Конкретний розмір мінімальних ставок (окладів) заробітної плати, міжпосадові, міжрозрядні співвідношення встановлюються в Галузевих угодах і колективних договорах.
       При проведенні повідомної реєстрації колективних договорів, змін та доповнень до них відділом праці департаменту соціальної політики перевіряється дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці працівників не нижче норм, визначених законодавством, галузевими та регіональними угодами, терміни виплати заробітної плати, наявність Положення про оплату праці та преміювання. Колективними договорами регулюються ці гарантії та встановлюються в ньому додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії і соціально-побутові пільги. Але в частині поданих на повідомну реєстрацію та перевірених колективних договорів не враховані зміни, що передбачені Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо строків виплати заробітної плати”, а саме встановлення колективним договором строків виплати заробітної плати працівникам не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Тому, при повідомній реєстрації вносяться зауваження, які в подальшому приймаються і реєструються відповідно до законодавства як зміни і доповнення до колективного договору. Внесення в колективні договори змін і доповнень контролюється відділом праці департаменту соціальної політики.
      При проведенні перевірок підприємств, установ та організацій міста особлива увага звертається на дотримання мінімального розміру заробітної плати, нарахування індексацій, дотримання норм і гарантій в оплаті праці (оплата за роботу в надурочний час, у святкові, неробочі та вихідні дні, у нічний час), першочерговість виплати заробітної плати та інше. Впродовж липня-серпня 2011 року перевірки по даному напрямку здійснювались на підприємствах та організаціях житлово-комунального господарства. За результатами цих перевірок підготовлено проект рішення на чергове засідання виконкому міської ради та сесію.
      Спеціалістами відділу праці департаменту соціальної політики проводиться роз’яснювально-інформаційна робота з керівниками щодо дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці найманих працівників, легалізації та виплати заробітної плати в “конвертах”, а також висвітлення даних питань в засобах масової інформації.
      Легалізація ринку найманої праці, зменшення заборгованості з виплати заробітної плати є одним із пріоритетних напрямків роботи департаменту соціальної політики виконкому міської ради.
      Використання нелегальної робочої сили, не укладення чи несвоєчасна реєстрація трудових договорів між підприємцями та найманими працівниками є порушенням законодавства про працю, що тягне за собою адміністративну відповідальність, а також низку проблем для самого працівника, а саме: втрату за цей період права на матеріальне забезпечення при виході на пенсію, не включення часу його роботи до трудового стажу у разі часткової або повної втрати працездатності та інші.
      Праця в “тіні”, на жаль, стала для нашого суспільства звичним явищем. Однак, тільки легальна робота є запорукою впевненості людини у завтрашньому дні. А цю впевненість гарантує робота за укладеним відповідно до трудового законодавства трудовим договором. Департаментом соціальної політики з початку 2011р. в результаті проведених перевірок легалізовано заробітної плати на загальну суму 52,8 тис.грн, з них по літніх торгових майданчиках – 20,2 тис.грн.
      Відділом праці департаменту соціальної політики виконкому Івано-Франківської міськради ведеться постійний контроль за погашенням заборгованості кожним економічно активним підприємством-боржником, щотижневий та щомісячний моніторинги по видах економічної діяльності та в розрізі підприємств-боржників. Щотижнево інформується міська прокуратура про стан заборгованості із виплати заробітної плати в розрізі економічно активних підприємств-боржників.
      Станом на 29. 08 .2011р. згідно з оперативними даними заборгованість із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах, в установах та організаціях міста складала 1994,7 тис.грн, що на 567,7 тис.грн. менше проти заборгованості на 01.08.2011 р.
      Найбільшими боржниками міста серед економічно активних підприємств є: ДП МОУ “63 КЗЗ” (620,8 тис.грн), ПП «Спіка» (805,2 тис.грн), філія “Спілловер Шкіряний завод” ТОВзІІ “Спілловер” (426,3 тис.грн) . Серед житлово-комунальних підприємств та організацій міста найбільшими боржниками є: КП “Івано-Франківськліфт” (130,5 тис. грн), ЖЕО-6 (91,0 тис.грн), Управління по випуску шляхово-будівельних матеріалів (95,8 тис.грн), ЖЕО-3 (82,8 тис.грн). Керівники цих підприємств-боржників заслуховувались на засіданнях міської комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат (всього проведено 4 засідання). На основі поданих керівниками підприємств-боржників графіків погашення заборгованості із заробітної плати розроблено узагальнений графік погашення заборгованості, дотримання якого перебуває на постійному контролі. Одними з основних причин заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах-боржниках згідно пояснень керівників даних підприємствах є: відсутність коштів на розрахунковому рахунку, заборгованість по орендарях, несвоєчасна оплата замовниками за реалізовану продукцію, недостатність фінансування. Для погашення заборгованості вживаються всі заходи, однак, заборгованість із виплати заробітної плати і надалі спостерігається на цих підприємствах, цим самим порушуються конституційні права працівників та не дотримуються вимоги трудового законодавства (ст. 115 КЗпП).

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ