• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Кращі
практики економічного розвитку

Підвищення енергоефективності в будівлях навчальних закладів м.Івано-Франківська

 

Підвищення енергоефективності в будівлях навчальних закладів м.Івано-Франківська

 

На сьогодні енергетичний фактор є одним з головних чинників, що впливають на стан економічної ситуації як в Україні, так і в місті Івано-Франківську.  На даний час енергозберігаючі технології впроваджуються практично у всіх галузях економіки. Але, якщо для промислового виробництва реальним результатом енергозбереження стає зниження енергоємності продукції, то в бюджетній сфері стимулювати економію енергоресурсів значно складніше.

В умовах постійного зростання цін на основні види енергоресурсів, особливої актуальності набувають питання енергозбереження та підвищення енергоефективності в закладах та установах, що фінансуються з міського бюджету.

Актуальність проблеми енергозбереження для будівель бюджетних організацій, з одного боку, обумовлена соціальною значущістю цих об'єктів, з іншого боку, марнотратне споживання енергії та відсутність системного підходу до реалізації енергозберігаючих заходів є одними з основних причин дефіциту бюджетів усіх рівнів. Зважаючи на те, що останнім часом нові об’єкти бюджетної сфери в експлуатацію майже не вводяться, основні резерви енергозбереження знаходяться у сфері вдосконалення енергоспоживання раніше побудованих будівель бюджетних установ і  економія паливно-енергетичних ресурсів в закладах бюджетної сфери зростає пропорційно виділенню на ці цілі коштів.

Слід відмітити, що для більшості освітніх закладів, до основних функцій яких належить забезпечення навчально-виховного процесу, енергоефективність – це не лише спосіб заощаджувати бюджетні ресурси і кошти галузі, а й спосіб покращити здоров’я вихованців та учнів навчальних закладів, що відповідним чином впливає на повноту та якість одержаної ними освіти.

Протягом останніх років спостерігається стійка  тенденція до збільшення витрат з місцевого бюджету на оплату тепла об’єктами бюджетної  сфери і саме тому виникла необхідність впровадження на цих об’єктах комплексної системи  економії тепла. 

На жаль, до останнього часу, незважаючи на потенційні резерви в сфері підвищення енергоефективності будівель, проекти енергозбереження в бюджетній сфері обмежувалися лише встановленням приладів обліку ПЕР. Означені заходи, певною мірою, дозволяють знизити експлуатаційні витрати на енергоресурси та воду, але не призводять до підвищення енергоефективності будівель.

З метою фінансування впровадження енергозберігаючих заходів в бюджетних закладах міста, з 2006р. виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради розпочав співпрацю з Північної екологічною фінансовою корпорацією НЕФКО. Був підготовлений бізнес-план енергоощадного проекту, який Інвестиційний комітет НЕФКО затвердив для фінансування.

Але, з незалежних від міста причин (не була підписана і ратифікована Рамкова угода про співпрацю між НЕФКО і  Урядом України) цей проект не був реалізований.

Законом України від 21 вересня 2010 року №  2333 – VI “Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Північною екологічною фінансовою корпорацією» затверджено зазаначену Рамкову угоду, яка була підписана у лютому 2010 р. і були зняті всі перепони для отримання позики.

Керуючись енергоаудитами бюджетних будівель міста, які були проведені  ТзОВ ФІАТУ (м.Київ) у 2011р., підготовлений бізнес-план нового проекту "Підвищення енергоефективності в будівлях навчальних закладів м. Івано-Франківська", який був поданий до корпорації.

Бізнес-план зазначеного інвестиційного проекту розроблено з метою впровадження комплексу заходів для реалізації потенціалу енергозбереження в 9-ти найбільш енергозатратних закладах управління освіти та науки виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, які відібрані для впровадження в них енергоощадних заходів та технологій. Заклади відібрані на підставі моніторингових даних, є найбільшими споживачами енергоносіїв та мають високу потенційну економічну ефективність впровадження енергозберігаючих заходів.

Зазначений бізнес-план Проекту розроблено зметою забезпечення скорочення споживання енергоресурсів установами освіти м. Івано-Франківська за умов дотримання санітарно-гігієнічних норм і підвищення рівня комфорту в будівлях закладів шляхом впровадження в закладах освіти енергоефективних технологій та обладнання.

Основним завданням  Проекту є реалізація в закладах освіти міста комплексу заходів щодо підвищення ефективності, надійності та сталого функціонування в будівлях установ систем споживання в першу чергу теплової енергії.

Проект враховує основні напрямки та рівні вирішення завдань скорочення енергоспоживання освітніми установами міста, а саме:

- впровадження енергозберігаючих заходів та технологій, перш за все, в тих установах, що є найбільшими споживачами енергоносіїв та мають високу потенційну економічну ефективність впровадження енергозберігаючих заходів;  

- створення та вдосконалення системи управління енергозбереженням через удосконалення відповідних організаційних структур та внесення змін до пріоритетних напрямків їх діяльності;

- забезпечення організації контролю за впровадженням енергозберігаючих заходів;

- програмне планування та моніторинг заходів з енергозбереження за допомогою впровадження системи енергетичного моніторингу, енергетичної паспортизації установ.

Об’єктами впровадження Проекту визначені будівлі наступних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів м. Івано-Франківська (далі – будівлі навчальних закладів):

-          дошкільний навчальний заклад № 10;

-          дошкільний навчальний заклад № 12;

-          дошкільний навчальний заклад № 14;

-          дошкільний навчальний заклад № 28;

-          загальноосвітня школа I-III ступенів №3;

-          загальноосвітня школа I-III ступенів №10;

-          загальноосвітня школа I-III ступенів №19;

-          загальноосвітня школа I-III ступенів №21;

-          загальноосвітня школа-ліцей №23 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Після затвердження інвестиційним комітетом НЕФКО бізнес-плану було дотримано усіх умов   згідно законодавства  України (погодження Мінфіном, підготовка угоди та інше) щодо залучення позики. Кредит у  розмірі 3 млн.грн. був  наданий  трьома траншами.  Співфінансування з міського бюджету склало 0,6 млн.грн.

Згідно з  бізнес-планом в бюджетних закладах, були реалізовані наступні  енергоощадні заходи:

- заміна вікон та зовнішніх дверей на металопластикові з подвійним склопакетом   (Віконні рами знаходились у незадовільному стані. Вхідні двері не забезпечували щільності прилягання через викривлення дверного полотна та зношеність вертикальних та нижнього брусів коробки.) Нові вікна та двері дозволили зменшити наднормові втрати тепла та покращити зовнішній вигляд будівлі.

 

Підвищення енергоефективності в будівлях навчальних закладів м.Івано-Франківська

 

 

- відновлення теплової ізоляції трубопроводів (Під час обстеження учбових установ  виявлена відсутність теплової ізоляції трубопроводів в неопалювальних приміщеннях, чим порушуються вимоги «Правил технічної експлуатації тепловикористовуючих установок та теплових мереж» в частині експлуатації трубопроводів систем теплозабезпечення, які прокладені в неопалювальних приміщеннях, що призводить до надмірних втрат теплової енергії).

- встановлення тепловідбивних екранів між стінами приміщень і радіаторами. (Під час обстеження систем у всіх будівлях виявлено відсутність тепловідбиваючих екранів між стінами і радіаторами, що сприяє підвищенню втрат теплової енергії).

- облаштування індивідуального теплового пункту (Всі вибрані дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади отримують тепло від централізованого джерела. Частина ізоляції теплових трубопроводів знаходилась у  незадовільному стані, система опалення була розбалансована.) На теплових вводах будівель були встановлені системи регулювання  споживання теплової енергії в залежності від температури зовнішнього повітря

 

Підвищення енергоефективності в будівлях навчальних закладів м.Івано-Франківська

 

- заходи із санації інженерних мереж. (За період експлуатації системи опалення не проводилась її гідропневматична та гідрохімічна промивка, що призвело до накопичення різних відкладень (іржа, мінеральні сполучення та т.п.) на внутрішніх стінках труб та опалювальних приладів.)

Для визначення виконавців робіт проведені конкурси. В міській газеті «Західний кур’єр”» були оголошені конкурси, подані проектні пропозиції і комітетом з конкурсних торгів на підставі пропозицій визначені виконавці.

Контроль якості та відповідності виконаних робіт бізнес-плану здійснювали експерти «Energy Saving Іnternational AS»  ENSI (Норвегія) та ТзОВ «ФІАТУ» (м.Київ).

Підвищення енергоефективності в будівлях навчальних закладів м.Івано-Франківська

 

Одним із заходів, впроваджених в рамках проекту, було встановлення на теплових вводах будівель систем регулювання споживання теплової енергії в залежності від температури зовнішнього повітря. З метою підготовки персоналу для ефективної експлуатації ними встановлених систем, з відповідальними особами закладів проведені два семінари-тренінги.

Крім того, з метою залучення школярів до вирішення проблем, в ході реалізації зазначеного проекту (за сприяння GIZ, Німеччина) впроваджувалися заходи проекту «Енергія в школі».

Згідно з бізнес-планом обсяг інвестицій для реалізації Проекту складав 3 602 926 грн.  Частка кредитних коштів від Північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО становить 83,3% від загального обсягу інвестиційних витрат або 2 999 738 грн.  Сума кредиту була видана в національній валюті України, процентна ставка кредитування - 3% річних. Термін окупності – не більше 5-ти років, враховуючи рік надання позики. Частка коштів міського бюджету в загальній сумі інвестицій складає 16,7% або 603 188 грн.  Орган місцевого самоврядування виступив гарантом проекту.

В зв’язку з тим, що від початку співпраці з НЕФКО  щодо отримання кредиту   і підготовки бізнес-плану до отримання І траншу пройшло  біля 2 років і цінова політика  змінилась, вартість заходів згідно розробленої проектно-кошторисної документації склала 5,6 млн.грн., що було підтверджено державною експертизою.

З метою досягнення результатів, передбачених бізнес-планом, виникла необхідність в додатковому фінансуванні. НЕФКО погодило надання додатково 1 млн грн. на умовах передбачених попередньою угодою, решта необхідних коштів були виділені з міського бюджету.  

Згідно з бізнес-планом, в результаті реалізації всіх заходів зазначеного проекту в 9 будівлях (ЗОШ № 3,10,19,21,23 та ДНЗ № 10,12,14,28) передбачалося зменшення споживання теплової енергії бюджетними закладами не менше 1,7 тис. Гкал, що дозволяло зекономити більше  1,0 млн. грн.

Фактично за опалювальний сезон 2012-2013 р.р. три заклади, в яких на той час були впроваджені заходи проекту (ЗШ № 3, ЗШ № 10 та ДНЗ № 12), зекономили 448,3 Гкал., за опалювальний сезон 2013-2014р.р. шість закладів (ЗШ №№ 3, 10, 19 та ДНЗ №№ 12, 14, 28),  зекономили 821,4 Гкал. При тарифі 871,63 грн./Гкал, що діяв у минулі роки, економія склала 390,8 тис.грн. за сезон 2012-2013р.р. і 716,0 тис.грн. за сезон 2013-2014р.р. Сума коштів, яка була вкладена для впровадження енергоефективних заходів у вищезазначених шести закладах - 3104,3 тис.грн.

Основний соціальний ефект від впровадження проекту полягає в забезпеченні оптимальних умов теплового комфорту перебування дітей в навчальних закладах, що досягається через забезпечення протягом опалювального періоду нормованих температур внутрішнього повітря в будівлях бюджетних установ. Означені фактори сприяють покращенню здоров’я вихованців та учнів навчальних закладів, що відповідним чином впливає на повноту та якість одержаної ними освіти.

Екологічний ефект. Впровадження споживачами енергоефективних заходів має прямий вплив на рівень викидів небезпечних газів у атмосферу через всю енергосистему. Викиди від системи виробництва енергії виникають через спалювання викопних видів палива (нафта, природний газ і т.д.). Особливе значення має зміна рівня викидів в атмосферу вуглекислого газу С02, збільшення концентрації якого в атмосфері призводить до посилення парникового ефекту, що суттєво впливає на зміну клімату. Завдяки реконструкції систем опалення цих закладів також зменшиться кількість викидів CO2 в атмосферу на 410 т на рік.

Місто Івано-Франківськ стало першим українським містом, яке залучило кредит НЕФКО в рамках реалізації програми «Енергозбереження» для реалізації енергоефективних заходів в бюджетних закладах міста. 

Досвід реалізації цього проекту використаний в підготовці бізнес-плану проекту «Програма  модернізації зовнішнього освітлення м.Івано-Франківська»  для отримання чергової позики в сумі 4 млн. грн. 

Ряд міст України (Чернігів, Луцьк, Долина та інші) перейняли досвід м.Івано-Франківська в залученні кредиту НЕФКО в рамках програми НЕФКО «Енергозбереження».

Досвід міста був  презентований представниками міськвиконкому та  НЕФКО на різноманітних конференціях та семінарах. Хід проекту та його результати постійно висвітлювалися на сайті міста. В журналі «Енергозбереження» №10/2013 та буклеті «Енергозбереження. Історія успіху українських міст» розміщена стаття щодо реалізації вищезгаданого проекту НЕФКО в м.Івано-Франківську. 

           

Управління економічного та інтеграційного розвитку

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ