• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Кращі
практики економічного розвитку

Стратегічне планування – сучасний інструмент управління розвитком територіальної громади

       У сучасному розумінні муніципального менеджменту Стратегічний план – це узагальнена довгострокова програма досягнення громадою міста поставленої мети. За цим формулюванням криється розуміння громадою ролі та призначення нашого міста, а також бачення його кращого майбутнього, яке вибудується спільними зусиллями як самих мешканців, так і представниками бізнесу та органів влади.

       Івано-Франківці першими в Україні відчули необхідність створення такої довгострокової програми, яка б відображала всі напрями, засоби, аспекти за рахунок чого ми будемо будувати, удосконалювати, переоснащувати, розвивати для того, щоб тут краще жилося нам та нашим дітям. І от, за підтримки Міжнародного Фонду Відродження у 1999 році в Івано-Франківську було розроблено перший в Україні Стратегічний план економічного розвитку на 2000-2010 роки.

       Сьогодні івано-франківці реалізовують свої амбітні плани розвитку міста, викладені вже у третьому Стратегічному плані. Маючи достатній досвід стратегічного планування, підтримку Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та враховуючи те, що в умовах входження України в Європейський Союз актуальним є необхідність забезпечення конкурентоспроможності не лише суб'єктів господарювання, але й підвищення конкурентоспроможності держави, регіонів, та міста зокрема, управлінням економічного та інтеграційного розвитку у тісній співпраці з представниками інших структурних підрозділів виконкому, депутатського корпусу, бізнесу, громадою міста розроблено Стратегічний план підвищення конкурентоспроможності та економічного розвитку міста Івано-Франківська на 2011-2015 роки.

       Ми добре розуміємо, що забезпечити підвищення конкурентоспроможності міста можна лише шляхом ефективного використання його найбільш надійних конкурентних переваг, які сформувалися і розвивалися під впливом багаторічного розвитку. А це - вигідне географічне розташування на європейському континенті близько до Європейського Союзу, а отже, близькість до основних споживачів ринків Європи. Івано-Франківськ має досить розвинуту транспортну інфраструктуру. Повітряним, залізничним та автомобільним транспортом місто з’єднане з усіма обласними центрами України, деякими містами Росії, Молдови, Білорусі, Польщі, Словаччини, Чехії. Перевагою є також інвестиційна привабливість, позитивна кредитна історія міста та успішний досвід реалізації на території Хриплинської інвестиційно-промислової зони інвестиційних проектів такими відомими іноземними компаніями як: американської "Тайко Електронікс" з виробництва електрокабельної продукції, італійської "Мерлоні", а зараз швецької "Електролюкс" з випуску побутової техніки. Однією із конкурентних переваг є також інтелектуальний (у місті діє 8 вищих навчальних заклади) та трудовий потенціали (кваліфікована робоча сила, що легко адаптується до вимог ринку), високий рівень фінансового потенціалу (близько 60 банківських установ здійснюють свою діяльність на території міста).

       На жаль, обмежені фінансові ресурси як у місцевому, так і в державному бюджеті не дозволяють значно покращити ситуацію. Для цього міській владі необхідно продовжувати активно працювати в напрямку залучення інвестицій, кредитних ресурсів, міжнародної технічної допомоги, коштів міжнародних фінансових організацій, а також ефективного впровадження енергозберігаючих проектів.

Отже, для втілення в реальність стратегічного бачення "Івано-Франківськ – інтелектуальне, туристичне, заможне місто в центрі Європи, відкрите до співпраці" вибрані як вирішальні чинники для подальшого розвитку місцевої економіки три основних напрямки розвитку і три головні сектори (галузі).

       Головні напрямки розвитку міста:

       · A. Залучення інвестицій у реальний сектор економіки;

       · B. Розвиток малого і середнього бізнесу;

       · C. Створення комфортних умов життя.

       Пріоритетні сфери економіки міста:

       · D. Базові галузі переробної промисловості;

       · E. Освіта, наукові дослідження та інноваційне підприємництво;

       · F. Туризм.

       Хотілося б наголосити, що особливістю третього Стратегічного плану розвитку Івано-Франківська є включення таких стратегічних цілей як: удосконалення систем медичного обслуговування та муніципальної освіти, без яких неможливе створення в повній мірі комфортних умов життя для івано-франківців та гостей міста.

       Питання інфраструктури, туризму, розвитку місцевих підприємств, залучення інвестицій і забезпечення гідної якості життя взаємозв'язані, тому ефективна робота над ними можлива лише за умови сприйняття їх у цілому. Поліпшення в одному з питань сприятиме поліпшенню в інших.

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ