• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Діяльність
з енергозбереження та екології

Інформація про хід виконання Програми охорони навколишнього природного середовища міста Івано-Франківська на період до 2015 року

     Впродовж 2011-2012 років на реалізацію природоохоронних заходів на території міської ради було передбачено згідно з корегованими кошторисами 20713,91 тис. грн., у т.ч. на 2011 рік – 6090,8 тис. грн., на 2012 рік – 14623,11 тис. грн. Зокрема, на заходи, передбачені Програмою охорони навколишнього природного середовища міста Івано-Франківська на період до 2015 року за-твердженою рішенням міської ради від 15.09.2011р. №380-14 (далі-Програма), на 2011-2012 роки було передбачено 16335,583 тис. грн., з них на 2011 рік – 4881,683 тис. грн., на 2012 рік – 11453,9 тис. грн.

     Фактично профінансовано природоохоронні заходи на загальну суму 17988,48 тис. грн., у т.ч. у 2011 році – 4760,2 тис. грн., у 2012 році – 13228,28 тис. грн. Фінансування заходів, передбачених Програмою, склало 14194,943 тис. грн., у 2011 році – 3810,783 тис. грн., у 2012 році – 10384,16 тис. грн.

     Відповідно до Програми основними напрямками природоохоронної ді-яльності на території міської ради у 2011-2012 роках були:
     –    попередження забруднення поверхневих і підземних вод шляхом пок-ращення роботи міських очисних споруд, реконструкції (ремонту) існуючих і будівництва нових каналізаційних колекторів та мереж;
     –    зменшення забруднення і засмічення навколишнього середовища побу-товими відходами, зменшення кількості твердих побутових відходів для за-хоронення на полігоні шляхом запровадження системи роздільного збору по-бутових відходів;
     –    охорона і збільшення площ зелених насаджень;
     –    створення системи екологічної освіти та інформування населення про стан довкілля.

     У рамках підпрограми 1 „Охорона і раціональне використання водних ресу-рсів” в 2011 році виконано:
     - за рахунок субвенції з обласного фонду ОНПС проведено заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення на території Івано-Франківської міської центральної клінічної лікарні на вул. І.Мазепи, частково виконано капітальний ремонт каналізаційного колектора по вул. Далека.
     - за рахунок спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) про-кладено каналізаційну мережу на вул. Вовчинецька, 194;

     У 2012 році виконано проектно-кошторисну документацію на реконструкцію очисних споруд каналізації м. Івано-Франківська. Реалізація проекту здійснюється за рахунок коштів Світового банку. Його загальна вартість становить 84460,4 тис. грн.

     За звітний період здійснено також ряд заходів, спрямованих на охорону і раціональне використання водних ресурсів, що не були включені до Програми:

     у 2011 році:
     - за рахунок субвенції з обласного фонду ОНПС виконано заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення на території Івано-Франківської міської клінічної лікарні №1;
     - за кошти бюджету розвитку здійснена реконструкція каналізаційного колектора по вул. Української дивізії.

     в 2012 році:
     - за рахунок міського фонду ОНПС частково виконана реконструкція мулопроводу на очисних спорудах каналізації;
     - за рахунок субвенції з обласного фонду ОНПС виконана реконструк-ція каналізаційних мереж та споруд по вул. Г.Мазепи (на ділянці від вул. Че-рвоного Хреста до вул. Проектна-Південний бульвар);
     - за рахунок коштів бюджету розвитку виконано ПКД і збудовано кана-лізаційну мережу на вул. Коновальця-Січинського в мікрорайоні Опришівці, частково виконано реконструкцію внутрішньоквартальної каналізації з лікві-дацією КНС на вул. Набережна Стефаника та Кармелюка (пайова участь).

     Згідно з підпрограмою 4 „Поводження з промисловими і побутовими відходами”:

     За даними інвентаризації, проведеної КП „Муніципальна інспекція з благоустрою”, на території міської ради у 2012 році виявлено 58 стихійних сміттєзвалищ площею ≈ 169400 м2.

     У 2012 році на території міста ліквідовано 44 стихійне сміттєзвалища загальною площею ≈ 11,827 тис. м2, у т.ч. за рахунок коштів міського бюдже-ту – 25 сміттєзвалищ площею ≈13190 м2.

     В рамках реалізації проекту „Покращення екологічної ситуації у місті Івано-Франківську та області шляхом запровадження технології екологічного збору та переробки твердих побутових відходів на основі досвіду міста Бая Маре, Марамуреш (Румунія)” Програми прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна, який здійснюється шля-хом співфінансування за рахунок коштів Європейського Союзу та міського бюджету, споруджено 96 контейнерних майданчиків (40 у 2011 році та 56 у 2012 році). Для встановлення на них придбано 460 контейнерів для твердих побутових відходів об’ємом 1,1 м3 і вартістю 1196 тис. грн.

     Це дозволить припинити несанкціоноване розміщення побутових від-ходів у навколишньому середовищі і поліпшити екологічний стан міста, змен-шити навантаження на полігон, запровадити сортування (роздільне збирання), що створить умови для переробки твердих побутових відходів.

     У поточному році для забезпечення перевізників, що здійснюють зби-рання ТПВ, придбано автомобіль-сміттєзбирач із заднім завантаження КО-456-10 на базі шасі МАЗ-438043 для механізованого збору та вивезення твер-дих побутових відходів вартістю 529 тис. грн.

     У рамках того ж проекту з метою встановлення у місцях, де накопичу-ється велика кількість такого сміття, та недопущення виникнення там стихій-них сміттєзвалищ у 2012 році придбано 6 посилених контейнерів вартістю 183,96 тис. грн., об’ємом 15 м3 для великогабаритного побутового та будіве-льного сміття, а також саморозвантажувальний автомобіль мод. ВМ14-32 на базі шасі КАМАЗ вартістю 690,447 тис. грн., який дозволить механізоване їх завантаження та розвантаження без додаткової техніки.

     За рахунок коштів міського бюджету придбано для КП „ДРЕУ” вакуумну підмітально-прибиральну машину Джонстон CN400 виробництва компанії Джонстон Свіперс (Англія) вартістю 1780 тис. грн. Широкі технічні можливості машини дозволяють механізувати широкий діапазон робіт з прибирання, які раніше виконувалися вручну.

     В 2011-2012 роках за кошти бюджету розвитку проводився капітальний ремонт колодязів та робочих карт на полігоні ТПВ. В 2011 році за рахунок загального фонду міського бюджету виготовлено технічне завдання і технічну документацію щодо полігону ТПВ, розроблено та погоджено проектно-кошторисну документацію на спорудження ка-налізаційного колектора для скиду фільтрату з полігону ТПВ на міські очисні споруди.

     в 2012 році:
     -    за рахунок міського фонду ОНПС частково виконано реконструкція мулопроводу на очисних спорудах каналізації; придбано 130 урн для сміття на території міста, здійснювалася очистка фільтрату з полігону ТПВ, придба-но насосне обладнання для перекачування фільтрату з полігону ТПВ, встано-влено тимчасовий трубопровід для перекачування фільтрату з полігону ТПВ на міські очисні споруди;
     -    за рахунок коштів бюджету розвитку здійснювалися заходи щодо роз-витку полігону ТПВ.

     Підпрограма 5 „Охорона і раціональне використання рослинних ресурсів”:
     -    за рахунок загального фонду міського бюджету у 2011-2012 роках здій-снювалися заходи з озеленення м Івано-Франківська, утримання та ремонт парків, озер, рекреаційних зон та організація рятування людей на водних об’єктах, в т.ч. організація рятування людей, формування крон зелених наса-джень;
     -    за рахунок коштів міського фонду ОНПС у 2011 році проводилося озе-ленення території закладів управління культури, у 2011-2012 роках - прид-бання посадкового матеріалу для озеленення м. Івано-Франківська;
     -    за рахунок субвенції з обласного фонду ОНПС проводилося озеленення фрагменту території у мікрорайоні Пасічна.

     Крім того, здійснювалися заходи, не передбачені Програмою:
     -    за рахунок субвенції з обласного фонду ОНПС у 2011 році частково виконано створення центру для розведення рослин у парку культури і відпо-чинку ім. Т. Шевченка;
     -    за кошти бюджету розвитку проводилося видалення аварійних дерев;

     у 2012 році за рахунок міського фонду ОНПС придбано спеціальне об-ладнання: газонокосарки, кущорізи, бензопили для міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка.

     Підпрограма 8 „Державний екологічний моніторинг, інформування на-селення, екологічна освіта”:
     -    впродовж звітного періоду відбулося 30 публікацій у пресі, виступів на телебаченні на екологічну тематику, прес-конференцій, прес-турів, представ-ники ЗМІ запрошуються на всі наради, семінари та зустрічі з іноземними партнерами з питань реалізації природоохоронних заходів;
     -    в освітніх закладах проводилися екологічні конкурси: загальноміський конкурс серед учнівської молоді „Чисте місто очима дітей” (02.03.2012), „Ка-зка про воду” (16.03.2012), „Сталий розвиток очима дітей” (1911.11) та інші;
     -    підвищенню свідомості школярів щодо питань ефективного викорис-тання енергоресурсів та збереження навколишнього середовища буде сприяти проект GIZ „Енергія в школах Івано-Франківська”;
     -    інформація про стан довкілля та реалізацію екологічних заходів у місті розміщується на сайті виконавчого комітету, у т.ч. на сайті „Енергозбере-ження та екологія”.
     -    Одним з напрямків співпраці управління економічного та інтеграційного розвитку виконкому міської ради з міжнародними організаціями у 2011-2012 році є відновлення природних джерел у рамках спільного проекту „Кожна краплина має значення” виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй та компанії „Кока-Кола” (за підтримки ТМ „BonAqua”).

     29.05.2012 відбулося урочисте відкриття джерела на території міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка, яке було першим відновлене у рамках згаданого вище проекту у 2011 році за рахунок коштів міського бю-джету, проекту Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй та компанії „Кока-Кола” (за підтримки ТМ „BonAqua”) і місцевої громади.

     у 2012 році у рамках того ж проекту облаштовано природне джерело по вул. Ленкавського, яким користуються мешканці усього мікрорайону.

     У рамках проекту „Сприяння екологічній обізнаності населення з метою виховання відповідального ставлення до водних ресурсів, як необхідної умови сталого розвитку регіону” у приміщенні загальноосвітньої школи-ліцею №23 Прикарпатського національного університету імені Василя Сте-фаника встановлено систему постачання питної води та шість питних фонта-нчиків з фільтрами загальною вартістю 112000 грн., безкоштовно передані на баланс школи.

     29-31 січня поточного року в Івано-Франківську перебували експерти  німецьких компаній „DREBERIS”, „PTV” та Німецького товариства міжна-родного співробітництва (GIZ), а також представники українського партнера - Національного університету „Львівська Політехніка”. Згадані організації підтримуватимуть Івано-Франківську міську раду у розробці стійкої транс-портної концепції для. м. Івано-Франківськ.

     Розробка транспортної стратегії для Івано-Франківська співфінансується Німецьким товариством міжнародного співробітництва та Німецьким Фе-деральним міністерством економічної співпраці та розвитку. Проект включа-тиме екологічний розділ, який передбачатиме вирішення питання щодо змен-шення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря автомобільним тра-нспортом та реалізацію інших заході підпрограми 2 „Охорона атмосферного повітря”.

     На території міської ради здійснюється цілий ряд природоохоронних заходів, пріоритетність, перелік та кошторисна вартість яких постійно змінюється і доповнюється, тому Програма, не охоплює їх вичерпний перелік.

     З метою актуалізації переліку природоохоронних заходів, передбачених Програмою, приведення зазначеної у ній вартості цих заходів у відповідність з кошторисами та оптимізації її розподілу за джерелами фінансування підготовані пропозиції щодо внесення до Програми змін і доповнень.

Актуально

Запрошення до участі у тендері проекту «Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська» (NEFCO) по Контракту №2 (ІІІ)
Опубліковано: 12 Кві 2021 13:19
Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради оголошує конкурс в рамках реалізації проєкту "Заробляй гідно вдома – ягідні екоферми"
Опубліковано: 01 Кві 2021 16:14
До ЦНАПу м.Івано-Франківська по грошову допомогу звернулося понад 2500 пенсіонерів
Опубліковано: 22 Бер 2021 9:53
Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку
Опубліковано: 18 Бер 2021 17:00
Головне управління ДПС в Івано-Франківській області інформує
Опубліковано: 18 Бер 2021 14:48
УВАГА: на Прикарпатті продовжують діяти заборони червоного рівня епідемічної небезпеки
Опубліковано: 15 Бер 2021 10:43

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ