• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Дитячі
заклади

           Важливе місце у системі культури міста Івано-Франківська займають початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади, основною метою яких є задоволення потреб громадян, суспільства і держави у початковій мистецькій освіті, виховання найбільш обдарованих дітей і залучення їх до професійного мистецтва.

           Основними завданнями закладів є:

           - створення умов для здобуття початкової мистецької освіти;

           - естетичне виховання дітей та юнацтва;

           - виховання громадянина України;

           - вільний розвиток особистості, виховання поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів;

           - виховання в учнів поваги до Конституції України, патріотизму, любові до України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності;

           - створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку;

           - задоволення потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

           - пошук та залучення до навчання здібних, обдарованих і талановитих дітей та молоді, розвиток і підтримка їх здібностей, талантів і обдарувань;

           - задоволення духовних та естетичних потреб громадян.

           Навчально-виховний процес у закладах здійснюється за Типовими навчальними планами початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів /шкіл естетичного виховання/ (наказ Міністерства культури і мистецтв України від 18.07.2006р., №570/0/16-06) та програмами, затвердженими Міністерством культури і мистецтв України, а також за навчальними планами та програмами, затвердженими відповідними місцевими органами виконавчої влади.

           На сьогоднішній день у місті працює 5 шкіл естетичного виховання, у яких навчається близько 3000 тисяч учнів. Відповідно до рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 06.09.2011 р. №526 "Про оплату за навчання у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах міста" з вересня 2011 встановлено нові розміри щомісячної плати за навчання в школах естетичного виховання.

           Також встановлено цілий ряд пільг для дітей, які навчаються в школах естетичного виховання:

           1. Звільнено від оплати за навчання на 100 відсотків:

           – дітей з багатодітних сімей;

           – дітей із малозабезпечених сімей;

           – дітей-інвалідів, яким не протипоказане навчання у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (за висновком медичної комісії);

           – дітей-сиріт;

           – дітей, позбавлених батьківського піклування;

           – сиріт-вихованців шкіл-інтернатів, дитячих будинків;

           – дітей, матері яких нагороджені орденом «Мати-героїня»;

           – дітей інвалідів та учасників бойових дій, осіб репресованих органами МВС, КДБ і судами за національно-патріотичні, релігійні та інші переконання і дії;

           – дітей військовослужбовців дійсної служби, які загинули при виконанні службових обов'язків, або стали інвалідами І-ї чи ІІ-ї групи;

           – дітей, які знаходяться під опікою;

           – дітей батьків, у яких розмір коштів, що припадають на одного члена сім’ї на місяць, не перевищує розміру мінімальної заробітної плати;

           – особливо обдарованих дітей – лауреатів міжнародних та всеукраїнських конкурсів (за зайняте І, ІІ, ІІІ місце).

           2. Звільнено від оплати за навчання на 50 відсотків:

           – дітей батьків-інвалідів праці та загального захворювання І-ї і ІІ-ї групи;

           – дітей-напівсиріт (при втраті одного з годувальників);

           – особливо обдарованих дітей – дипломантів міжнародних і всеукраїнських конкурсів а також переможців обласних та міських конкурсів (за зайняте І, II, III місце).

           3. Встановлено додаткові пільги щодо оплати за навчання в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах:

           – учні, які навчаються грі одночасно на двох музичних інструментах або навчаються одночасно в двох початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах міста, вносять плату за навчання за один інструмент (один заклад) в повному розмірі, за другий – в розмірі 75 відсотків;

           – при наявності двох і більше учнів з однієї сім'ї, які навчаються в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах міста, плата вноситься в повному розмірі за одного учня і 75 відсотків – за інших, незалежно від того, навчаються вони в одному чи в різних початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах міста.

           За останні роки значно підвищився рівень організації навчально-виховної та методичної роботи шкіл, проводиться належна робота з підвищення якості знань учнів. Навчально-виховна робота у школах спрямована на якісне і вчасне виконання індивідуальних планів та програм, підвищення технічного та виконавського рівня учнів, виявлення та залучення здібних дітей до участі у конкурсах, виставках, концертах. З метою вдосконалення методичної роботи у школах налагоджені різні форми творчих зв’язків з відповідними культурно-освітніми закладами: музичним училищем ім.Д.Січинського, Інститутом мистецтв Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника, Львівською музичною академією ім.М.Лисенка, Київською українською Академією танцю та ін. Вже традиційним став обмін досвідом навчально-виховної та методичної роботи між викладачами шкіл під час проведення творчих лабораторій, методичних засідань та відкритих уроків.

Дитячі музичні школи

           Сьогодні у місті успішно функціонує 3 дитячих музичних школи. У музичних школах діють більше 50 учнівських та викладацьких творчих колективів та ансамблів. Вони постійно демонструють свою майстерність під час проведення загальноміських заходів, різноманітних свят, конкурсів, фестивалів, концертів. Дуже приємно, що 3 дитячих колективи музичних шкіл носять почесне звання “Зразковий”, а саме: дитячий хоровий колектив „Перлина Карпат” дитячої музичної школи №1, фольклорний ансамбль „Вишиванка” дитячої музичної школи №3 та дитячий духовий оркестр ДМШ №1. Камерному оркестру викладачів ДМШ №2 ім.В.Барвінського присвоєно почесне звання "Народний аматорський". Талановитих дітей та лауреатів престижних конкурсів у місті Івано-Франківську нагороджують стипендіями міського голови.

           Для покращення якісного та кількісного набору дітей до музичних шкіл, викладачі та учні регулярно дають концерти в загальноосвітніх школах міста. Також важливе значення у навчально-виховному процесі приділяється бесідам, дискусіям, дослідженням. Та все ж основним фактором успішної роботи викладачів музичних шкіл полягає у постійному їх удосконаленні в методичному плані, творча робота та особистий контакт стосовно процесів у мистецькому і культурному житті. Тому, крім планів, що стосуються загальношкільних проблем, особливу увагу приділено широкому опрацюванню конкретних методичних тем, поставлених перед кожним викладачем. На базі дитячих музичних шкіл вже стало традиційним проведення Відкритого конкурсу юних виконавців ім..М.Лисенка та Відкритого конкурсу юних виконавців на духових та ударних інструментах.

           Місцезнаходження та керівники дитячих музичних шкіл:

           Івано-Франківська дитяча музична школа №1 – вул.Незалежності,46, тел.: 2-32-43, 2-49-58.

           Директор – Кецало Ганна Володимирівна.

           Івано-Франківська дитяча музична школа №2 ім.В.Барвінського – корпус 1 – вул.Січових Стрільців, 88а; корпус 2 – вул.Січових Стрільців, 17, тел.: 2-54-16.

           Директор – Прокоп Іван Андрійович.

           Івано-Франківська дитяча музична школа №3 – вул.Галицька,101, тел.: 4-02-27, 4-60-88.

           Директор – заслужений працівник культури України Замрозевич Михайло Васильович.

Дитяча художня школа

           Активна виставкова діяльність ведеться у дитячій художній школі: постійно організовується цілий ряд виставок кращих учнівських робіт, персональних виставок викладачів та учнів, тематичних виставок, конкурсів, різноманітних акцій. Багато учнів школи щорічно стають переможцями Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів. Окрім навчання, для учнів школи проводяться екскурсії по музеях та виставкових залах міста, зустрічі учнів і викладачів школи з відомими художниками Прикарпаття як на виставках так і в творчих майстернях. Сьогодні колектив дитячої художньої школи докладає всіх зусиль для розвитку творчих здібностей учнів, виховання в них поваги до духовної спадщини нашого народу, любові до рідного міста, збереження традицій народного мистецтва. На основному курсі навчання учні опановують основи академічної грамоти. На заняттях з рисунку, живопису, декоративної та станкової композиції, скульптури, графічного дизайну та історії мистецтва діти навчаються володіти законами перспективи, композиції, кольорознавства, правилами лінійно-конструктивної побудови, основами проектної графіки, знайомляться з історією українського та світового мистецтва.

           Місцезнаходження та керівник дитячої художньої школи:

           Івано-Франківська державна дитяча художня школа – вул.Павлика, 17, тел.: 2-40-59.

           Директор – Щерб’як Михайло Володимирович.

Дитяча хореографічна школа

           Заснована у 2001 році. Основна мета Івано-Франківської дитячої хореографічної школи, полягає у створенні професійної початкової бази для розвитку та популяризації класичного танцю на Прикарпатті, а також професійної підготовки учнів зі всіх видів хореографічного мистецтва.

           На базі школи постійно проводяться майстер-класи з класичного танцю для викладачів області, творчі лабораторії, курси підвищення кваліфікації та показові заняття учнів з предмету „класичний танець” для керівників хореографічних колективів області. Учнівські хореографічні колективи та окремі виконавці є постійними учасниками міських та обласних культурно-мистецьких заходів, а кращі колективи щорічно стають переможцями всеукраїнських хореографічних конкурсів.

           Місцезнаходження та керівник дитячої хореографічної школи:

           Івано-Франківська дитяча хореографічна школа – вул.Вовчинецька, 127, тел.: 6-09-55.

           Директор – Васірук Василь Юрійович.

Актуально

Запрошення до участі у тендері проекту «Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська» (NEFCO) по Контракту №2 (ІІІ)
Опубліковано: 12 Кві 2021 13:19
Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради оголошує конкурс в рамках реалізації проєкту "Заробляй гідно вдома – ягідні екоферми"
Опубліковано: 01 Кві 2021 16:14
До ЦНАПу м.Івано-Франківська по грошову допомогу звернулося понад 2500 пенсіонерів
Опубліковано: 22 Бер 2021 9:53
Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку
Опубліковано: 18 Бер 2021 17:00
Головне управління ДПС в Івано-Франківській області інформує
Опубліковано: 18 Бер 2021 14:48
УВАГА: на Прикарпатті продовжують діяти заборони червоного рівня епідемічної небезпеки
Опубліковано: 15 Бер 2021 10:43

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ