• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Цілі
впровадження

Аналіз виконання Цілей впровадження Політики якості у виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради в 2013 році

 

 

Зміст

Термін

виконання

Відмітка про виконання

1. Дотримання вимог міжнародного стандарту ISO 9001

1.1

 

Внести зміни в документи системи управління якістю відповідно до змін нормативної бази

При необхідності

Проведено аналіз та внесено зміни до Реєстру надання адміністративних послуг. Підготовлено ряд розпорядчих документів пов’язаних з впорядкуванням переліку адміністративних послуг, форм інформаційних та технологічних карток послуг. Впродовж року з цього приводу було підготовлено розпорядження міського голови від 21.02.13р. №64-р «Про адміністративні послуги» та розпорядження міського голови від 18.03.13р. №98-р «Про забезпечення виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги», прийнято рішення виконавчого комітету міської ради від 13.03.13р. №124 «Про затвердження переліку адміністративних послуг» та рішення сесії міської ради від 24.12.2013 року №1285-40 «Про затвердження переліку адміністративних послуг».

Рішенням сесії міської ради від 24.12.2013 року №1285-40 «Про затвердження переліку адміністративних послуг» затверджено перелік адміністративних послуг, які надаються виконавчими органами міської ради (88 послуг, які надаються в ЦНАП), перелік адміністративних послуг, які надаються Департаментом соціальної політики виконкому міської ради (30 послуг) та перелік документів дозвільного характеру та адміністративних послуг, які надаються в Дозвільному центрі м.Івано-Франківська.

Відповідно до нових переліків до кожної адміністративної послуги розроблено, перевірено та введено в дію оновлені інформаційні та технологічні картки, проведено їх заміну в структурних підрозділах, на інформаційному стенді в Центрі надання адміністративних послуг та на офіційному веб-сайті міста.

Відповідно до п. 4.2.2 Настанови з якості виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради у 2013 році проведено перегляд всієї документації системи управління якістю, що затверджені та функціонують у виконавчому комітеті міської ради, підготовлено узагальнену інформацію за результатами перегляду, намічено основні напрямки певних системних змін на 2014 рік.

1.2

 

Провести внутрішні аудити в структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради

Згідно графіку

 

Відповідно до затвердженого графіку, у листопаді 2013 року                   (25-29.11.2013р.) у вищого керівництва та 36 структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради проведено внутрішній аудит. Внутрішнім аудиторам надано методичні рекомендації та відповідні роз’яснення щодо практичних підходів проведення внутрішнього аудиту.

Проведено збір та впорядкування матеріалів по проведених аудитах, сформовано реєстр звітів внутрішнього аудиту.

Підготовлено графік проведення внутрішніх аудитів на 2014 рік, проведено ротацію аудиторських груп по структурних підрозділах.

1.3

 

Провести аналізування системи управління якістю вищим керівництвом

До 31.12.2013

Аналізування системи управління якістю у виконавчому комітеті міської ради вищим керівництвом проведено 30.12.2013 року на розширеній оперативній нараді під головуванням міського голови, за участю заступників міського голови, секретаря міської ради, керівників структурних підрозділів, внутрішніх аудиторів, членів робочої групи з впровадження та функціонування СУЯ відповідно до п.5.6 Настанови з якості та Інструкції з аналізування системи управління якістю керівництвом виконавчого комітету міської ради (І-СУЯ/14).

За результатами аналізування складено протокол, копію якого розіслано згідно реєстру розсилки копій усім структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради.

Інформація про результати щорічного аналізування вищим керівництвом виконавчого комітету чинної у виконкомі міської ради системи управління якістю та стану її функціонування у 2013 році розміщена на офіційному сайті міста.

2. Забезпечення необхідних умов та ресурсів для результативного і ефективного функціонування системи управління якістю

2.1

Впровадити систему «Електронний документообіг» у виконавчих органах міської ради

31.12.2013

(при наявності фінансування)

Виконано частково. В рамках впровадження системи «Електронний документообіг» створено та ведеться електронний Реєстр актів органів місцевого самоврядування. Створений Реєстр є базою даних розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету та рішень сесій міської ради, що були прийняті після 30.11.2010 року.

Всі документи з Реєстру висвітлюються на веб-сайті «Нормативні акти Івано-Франківської міської ради» www.namvk.if.ua. Реалізовані функції: пов’язані документи, історія та публікація, швидкий та зручний пошук інформації.

Крім того, рішенням 38 сесії міської ради від 10.10.13р. №1211-38 затверджено Програму розвитку електронного урядування у виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради на 2013 – 2015 роки, яка стане основою для успішної реалізації державних цільових, міських та інших програм, розв'язання соціально-економічних проблем міста, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку м. Івано-Франківська на 2013 рік та основними напрямами розвитку на 2014-2015 роки.

З метою досягнення виконання в повному обсязі, даний пункт буде включено до Цілей впровадження Політики якості на 2014 рік.

2.1.1

Розробка, впровадження та вдосконалення по результатах експлуатації підсистем

«Вхідна кореспонденція» та «Вихідна кореспонденція»

31.12.2013

(при наявності фінансування)

Виконується. Здійснено ознайомлення з структурою бази даних, з номенклатурою справ та довідником кореспондентів існуючої інформаційної системи «Вхідна кореспонденція» з метою застосування їх в єдиній системі електронного документообігу «Діловод».

З метою досягнення виконання в повному обсязі, даний пункт буде включено до Цілей впровадження Політики якості на 2014 рік.

2.1.2

Розробка та впровадження задачі «Контроль виконання документів»

 

31.12.2013

(при наявності фінансування)

Розроблено та впроваджено задачу «Контроль виконання документів».

Розроблено задачу «Налаштування прав доступу до документів». Здійснено ввід інформації: на даний час опрацьовано 6330 документів, на контролі знаходиться 355 документів.

 

2.1.3

Розробка та впровадження Реєстру регуляторних актів.

31.12.2013

(при наявності фінансування)

Розроблено та впроваджено Реєстр регуляторних актів.

На даний час Реєстр нараховує 108 документів.

2.1.4

Розробка та впровадження функції сканування документів в системі електронного документообігу.

31.12.2013

(при наявності фінансування)

Розроблено та впроваджено функцію сканування документів. Скановані аркуші документу автоматично об’єднуються в один файл, який заноситься до бази даних.

 

2.1.5

Розробка та впровадження підсистеми «Електронні звернення громадян»

31.12.2013

(при наявності фінансування)

Розроблено та впроваджено підсистему «Електронні звернення громадян».

Електронні звернення з веб-сайту Електронний уряд міста Івано-Франківська (Інтернет приймальня) автоматично реєструються в єдиній системі електронного документообігу «Діловод».

2.1.6

Розробка та впровадження підсистеми «Запити для отримання публічної інформації»

31.12.2013

(при наявності фінансування)

Розроблено та впроваджено підсистему «Запити для отримання публічної інформації».

Електронні запити на отримання публічної інформації з веб-сайту Електронний уряд міста Івано-Франківська (Інтернет приймальня) автоматично реєструються в єдиній системі електронного документообігу «Діловод».

2.1.7

Модернізація існуючого та впровадження нового серверного обладнання

31.12.2013

(при наявності фінансування)

Збільшено оперативну пам'ять в двох серверах з 6 Gb до 14 Gb,     придбано монтажну стійку для серверів, комутатори, блок безперебійного живлення.

За кошти державного бюджету придбано сервер для Центру надання адміністративних послуг.

Постійно удосконалюється структура офіційного веб-сайту міста, створюються нові розділи. В грудні 2013 року база даних веб-сайту         міста переведена з сервера Прикарпатського університету на                  сервер виконавчого комітету. Модернізована адміністративна частина      веб-сайту.

2.1.8

Модернізація локальної мережі виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради

31.12.2013

(при наявності фінансування)

Модернізовано та розширено локальну та електромережу в службі оперативного реагування, відділі звернень громадян, серверній кімнаті та управлінні організаційно-інформаційної роботи і контролю.

2.1.9

Розширення мережі безкоштовного доступу до Інтернету за допомогою технології WI-FI

31.12.2013

(при наявності фінансування)

Доступ до Інтернету за допомогою технології WI-FI надано в залі засідань виконавчого комітету, в заступника міського голови з економічних питань та в приміщенні ЦНАП.

В рамках проекту «Івано-Франківськ комфортне місто» забезпечено доступ мешканців міста до мережі Інтернет з використанням технології     бездротового доступу WI-FI на Вічевому Майдані (дві точки) та на площі Ринок (одна точка).

2.2

 

Забезпечити виконання програми комп’ютеризації та програмного забезпечення

структурних підрозділів виконавчого комітету

Івано-Франківської міської ради на 2012-2014 роки

31.12.2013

(при наявності фінансування)

06.03.2012р. рішенням 21 сесії міської ради затверджено Програму комп’ютеризації та програмного забезпечення структурних підрозділів виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради на 2012-2014 роки.

    Згідно з даною програмою та відповідно до Інструкції з управління інфраструктурою у 2013 році придбано 2 персональних комп′ютера з ліцензійним програмним забезпеченням, монтажна стійка, блок безперебійного живлення та комутатор для серверів, сканери для загального відділу на загальну суму 28 139 грн. та встановлено кондиціонери в чотирьох структурних підрозділах на загальну суму 21 861 грн.

 2.3

Забезпечити доступ посадових осіб місцевого самоврядування до Всесвітньої мережі Internet та можливість електронного спілкування

Впродовж року

Забезпечено доступ посадових осіб місцевого самоврядування до Всесвітньої мережі Internet та можливість електронного спілкування.

3. Забезпечення якісного надання адміністративних послуг населенню

3.1

Привести у відповідність до Закону України «Про адміністративні послуги» Реєстр адміністративних послуг та Реєстр неадміністративних послуг

І квартал 2013

З метою приведення у відповідність до Закону України «Про адміністративні послуги» проведено аналіз Реєстру адміністративних послуг та Реєстру неадміністративних послуг. Рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради 13.03.2013 року № 124 «Про затвердження переліку адміністративних послуг» визнано таким, що втратив чинність Реєстр неадміністративних послуг та затверджено оновлений перелік адміністративних послуг.

Підготовлено ряд розпорядчих документів пов’язаних з впорядкування переліку адміністративних послуг, форм інформаційних та технологічних карток послуг. Впродовж року з цього приводу було підготовлено розпорядження міського голови від 21.02.13р. №64-р «Про адміністративні послуги» та розпорядження міського голови від 18.03.13р. №98-р «Про забезпечення виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги», прийнято рішення сесії міської ради від 24.12.2013 року №1285-40 «Про затвердження переліку адміністративних послуг».

Рішенням сесії міської ради від 24.12.2013 року №1285-40 «Про затвердження переліку адміністративних послуг» затверджено перелік адміністративних послуг, які надаються виконавчими органами міської ради (88 послуг, які надаються в ЦНАП), перелік адміністративних послуг, які надаються Департаментом соціальної політики виконкому міської ради (30 послуг) та перелік документів дозвільного характеру та адміністративних послуг, які надаються в Дозвільному центрі м.Івано-Франківська.

Відповідно до нових переліків до кожної адміністративної послуги розроблено, перевірено та введено в дію оновлені інформаційні та технологічні картки, проведено їх заміну в структурних підрозділах, на інформаційному стенді в Центрі надання адміністративних послуг та на офіційному веб-сайті міста.

3.2

Привести у відповідність до Закону України «Про адміністративні послуги» роботу Центру надання адміністративних послуг

31.12.2013

З метою приведення у відповідність до Закону України «Про адміністративні послуги» роботи Центру надання адміністративних послуг прийнято рішення сесії міської ради від 24.12.2013 року №1286-40 «Про внесення змін до рішення міської ради від 11.07.2002р. «Про структуру та чисельність виконавчих органів міської ради», яким реорганізовано відділ дозвільно-погоджувальних процедур (Дозвільний центр м. Івано-Франківська) та відділ державної реєстрації (Реєстраційна палата) виконавчого комітету міської ради в управління адміністративних послуг (Центр надання адміністративних послуг м. Івано-Франківська) виконавчого комітету міської ради із чисельністю 14 штатних одиниць. Прийнято рішення виконавчого комітету міської ради від 23.12.2013 року №675 «Про затвердження нової редакції Регламенту роботи управління адміністративних послуг (Центр надання адміністративних послуг м. Івано-Франківська)», яке підготовлено як регуляторний акт та пройшло громадські слухання. Затверджено положення про відділ адміністративних послуг, про відділ дозвільно-погоджувальних процедур (Дозвільний центр м.Івано-Франківська), відділ інформаційних технологій та комунікативної роботи управління адміністративних послуг. Розроблено посадові інструкції працівників управління адміністративних послуг.

Приведено у відповідність до Закону України «Про адміністративні послуги» графік прийому громадян у ЦНАП. Відповідно до нового графіку прийом громадян проводиться шість днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП. Також, двічі на тиждень (понеділок, четвер) здійснюється прийом суб’єктів звернень до 20-ї години та в суботу до 16-ї години.

Адміністраторам Центру виготовлено іменні, гербові печатки та ідентифікатори для належного виконання службових обов’язків.

Приведено у відповідність до прийнятих змін інтерактивний сайт ЦНАПу (cnap.if.ua): розміщено карту з наявними сполученнями громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування до приміщення Центру надання адміністративних послуг.

У відповідності до ч. 2 ст. 6 Закону України «Про адміністративні послуги» в приміщенні Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) встановлена скринька для висловлення суб'єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг.

3.3

Встановити програмне забезпечення «Універсам послуг» у заступників міського голови та керівників структурних підрозділів, які надають адміністративні послуги

І півріччя 2013

На даний час програмне забезпечення «Універсам послуг» встановлено у заступника міського голови з економічних питань та керуючого справами виконавчого комітету міської ради.

Через відсутність відповідного сервера на додаткові робочі місця програмне забезпечення не встановлювалося.

З метою досягнення виконання в повному обсязі, даний пункт буде включено до Цілей впровадження Політики якості на 2014 рік.

3.4

Запровадити в роботу Центру надання адміністративних послуг елементи електронного документообігу для процесу ідентифікації особи шляхом використання електронних ключів

І півріччя 2013

На даний час в роботі ЦНАП використовуються наступні елементи електронного документообігу:

- на офіційному веб-сайті міста створено розділ «ЦНАП»;

- працює інтерактивний сайт cnap.if.ua із кодом зворотного зв’язку;

- SMS-інформування про готовність послуги;

– реєстрація на прийом через мережу Інтернет.

Питання ідентифікації особи шляхом використання електронних ключів знаходиться в стадії опрацювання з ДПА.

З метою досягнення виконання в повному обсязі, даний пункт буде включено до Цілей впровадження Політики якості на 2014 рік.

3.5

Встановити інформаційний кіоск на І поверсі адміністративного приміщення виконавчого комітету міської ради (вул.Грушевського, 21)

І півріччя 2013

Встановлено інформаційний кіоск на І поверсі адміністративного приміщення виконавчого комітету міської ради, розроблено програмне забезпечення для доступу до інформаційних ресурсів виконавчого комітету.

3.6

Забезпечити підвищення професійної обізнаності та функціональної мобільності працівників відділу дозвільно-погоджувальних процедур і координаторів Центру надання адміністративних послуг з метою взаємозамінності

Впродовж року

Підвищення професійної обізнаності та функціональної мобільності працівників відділу дозвільно-погоджувальних процедур і координаторів Центру надання адміністративних послуг проводиться постійно.

Впродовж року працівники взяли участь у семінарі «Нове законодавство про адміністративні послуги та кращі практики», який проходив у м. Львів, семінарі-тренінгу «Вдосконалення діяльності центру надання адміністративних послуг» в м. Чернівці (в рамках проекту щодо впровадження концепції створення «універсаму послуг» в Україні), у семінарі-тренінгу на тему: «Вдосконалення роботи центру надання адміністративних послуг» в м. Коломия, у семінарі-тренінгу «Вдосконалення роботи Центру надання адміністративних послуг» в м. Червоноград, засіданні круглого столу на тему: «Проблемні питання надання супутніх послуг, що пов’язані з адміністративними послугами».

Крім того, працівники відділу постійно беруть участь у конференціях та навчально-ознайомчих поїздках у дозвільні центри та ЦНАП інших міст України.

3.7

Провести дослідження задоволеності замовників рівнем наданих адміністративних послуг

Впродовж року

Дослідження задоволеностізамовників послугами, які надаються виконавчими органами Івано-Франківської міської ради, відповідно до розпорядження міського голови від 19.11.2013р. №481-р «Про проведення анкетування», проведено в період з 20.11.2013р. по 20.12.2013р. в Центрі надання адміністративних послуг та в окремих структурних підрозділах, які надають послуги населенню згідно із затвердженим переліком адміністративних послуг.

Задля отримання об'єктивних результатів до проведення анкетування було залучено Івано-Франківську обласну організацію «Молода Просвіта» та учасників проекту «Молодь і влада».

Опрацьовано результати дослідження та підготовлено звіт про результати анкетування.

Загальна кількість осіб, які взяли участь в анкетуванні, складає 300 осіб.

Результати дослідження доведено до відома громадськості через офіційний веб-сайт міста та керівників структурних підрозділів, які надають послуги населенню у вигляді аналітичної довідки за результатами анкетування.

За результатами анкетування підготовлено звіт та аналітичну довідку (для керівників структурних підрозділів), коротку інформацію розміщено на Інтернет-сторінці Івано-Франківської міської ради.

3.8

Забезпечити своєчасне виконання звернень громадян та юридичних осіб

 

Впродовж року

З метою контролю та забезпечення своєчасного виконання звернень громадян та юридичних осіб, розпорядчих документів виконавчого комітету керівництву виконавчого комітету міської ради для відповідного реагування готуються:

- перелік документів усіх рівнів, не виконаних в установлені терміни (щотижнево та щомісячно, станом на 21 число);

- довідка по виконавській дисципліні (щоквартально);

- інформація про виконавську дисципліну в роботі з документами у відділах та управліннях виконавчого комітету міської ради (щопіврічно розглядається на засіданні виконавчого комітету)

- інформація про роботу із зверненнями громадян у відділах та управліннях виконавчого комітету міської ради (щопіврічно розглядається на засіданні виконавчого комітету).

3.9

Взяти участь у грантових проектах з метою підвищення якості надання адміністративних послуг

Впродовж року

В даний час виконавчий комітет міської ради, з метою підвищення якості надання адміністративних послуг, бере участь у наступних проектах:

ü  «Підтримка розвитку е-врядування в Івано-Франківській області» за підтримки програми співробітництва з розвитку і гуманітарної допомоги Міністерства закордонних справ Естонії та Агентства міжнародного співробітництва у сфері розвитку Уряду Швеції.

Проект передбачає низку заходів, спрямованих на покращення доступу громадян міста до електронних послуг, підвищення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, здійснення конкретних кроків у просуванні електронного врядування в нашому місті, таких як електронна система управління документами, геоінфосистема, структура інтероперабельності, центр обслуговування телефонних дзвінків (call-центр). В рамках проекту 21-25 січня 2013 р. відбулась робоча поїздка в Естонію та Швецію.

ü  «Покращення надання адміністративних послуг населенню транскордонних регіонів шляхом створення мережі Центрів надання адміністративних послуг і розвитку співпраці між Луцьким та Івано-Франківським центрами надання адміністративних послуг та Люблінським бюро обслуговування мешканців» в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013.

Метою проекту є створення транскордонної мережі центрів надання адміністративних послуг,  підвищення якості та ефективності надання послуг Луцьким  ЦНАП, Івано-Франківським ЦНАП та Люблінським БОМ, удосконалення надання адміністративних послуг нерезидентам. В рамках проекту відбулись обмінні візити 17-19 червня 2013 р. в м. Луцьк та 24-26 червня 2013 р. в м. Люблін (Республіка Польща).

ü  «Створення регіональної мережі ЦНАП як ефективного інструменту у застосуванні інноваційних рішень з надання адміністративних послуг населенню» за підтримки Європейської комісії.

Мета проекту: посилення спроможностей та потенціалу регіональних/районних центрів надання адміністративних послуг в Івано-Франківській області задля забезпечення чесного, ефективного та прозорого надання адміністративних послуг населенню; поширення кращого вітчизняного та міжнародного досвіду в Україні.

ü  «Створення мобільних додатків для смартфонів та планшетів з інформацією про м.Івано-Франківськ, виконавчу владу міста, адміністративні послуги». Проект реалізуєтьсяспільно з ПРООН з метою покращення доступу до інформаційних ресурсів органів влади. Результатом проекту є розроблене програмне забезпечення «Мобільний Івано-Франківськ». За допомогою додатку користувачі отримають доступ до інформації про місто, місцеві новини, повну контактну базу даних державних та комунальних установ, соціально-культурних закладів, адміністративні послуги державних органів, дозвільні процедури, можливість впливати на розвиток міста через впровадження системи надання звернень, скарг, надання послуги переадресації користувача на телефоні «гарячі ліній», антикорупційну лінію прямого зв'язку, тощо.

В червні 2013 року виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради взяв участь в Національному конкурсі впроваджених проектів електронного урядування на регіональних рівнях, який проводився Асоціацією органів місцевого самоврядування «Міста електронного врядування» в рамках проекту «Створення депозитарію кращих практик впровадження електронного врядування на регіональному рівні», підтриманого Міжнародним фондом «Відродження».

На   конкурс   було   подано   шість   реалізованих   проектів.

За реалізацію двох проектів (проект «Електронна черга» у номінації «Електронна демократія» та проект «Впровадження загальноміського електронного реєстру дітей на поступлення до ДНЗ м. Івано-Франківськ» у номінації «Електронні сервіси») виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради зайняв друге місце в трійці лідерів, які стали переможцями у двох номінаціях та отримав нагороду.

4. Покращення діяльності виконавчого комітету міської ради шляхом підвищення кваліфікації

посадових осіб місцевого самоврядування

4.1

Забезпечити підвищення компетентності посадових осіб місцевого самоврядування шляхом:

- участі у внутрішніх навчаннях – 250 осіб;

- навчання на курсах підвищення кваліфікації в Івано-Франківському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій – 95 осіб;

- навчання в магістратурі державної служби Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу – 20 осіб;

- обміну досвідом – 20 осіб.

Впродовж року

З метою підвищення рівня компетентності посадових осіб виконавчого комітету міської ради протягом 2013 року на базі Івано-Франківського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій підвищили кваліфікацію 133 особи        (з них 11 – новоприйнятих працівників).

12 фахівців міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді пройшли навчання на короткостроковому тематичному семінарі «Підготовка спеціалістів до здійснення соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах».

1 працівник (директор департаменту соціальної політики) пройшов навчання в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України.

У квітні-червні 2013 року 26 посадових осіб місцевого самоврядування пройшли підвищення кваліфікації у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва (мовна підготовка).

10 жовтня 2013 року 44 посадові особи місцевого самоврядування виконавчого комітету міської ради пройшли навчання на виїзному тематичному короткостроковому семінарі «Актуальні проблеми реформування місцевого самоврядування в Україні відповідно до європейських стандартів».

Проводилась робота щодо направлення на навчання до вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальностями освітньої галузі “Державна служба” та “Державне управління” посадових осіб місцевого самоврядування. Так, скеровано на навчання до Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань “Державне управління” - 1 особа (працівник управління освіти і науки виконавчого комітету міської ради), до Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань “Державне управління” - 22 особи (у І півріччі 2012 року – 15 осіб), із них 6 – працівників виконкому міської ради, 15 – працівників самостійних структурних підрозділів виконкому міської ради та 1 працівник виконавчого комітету сільської ради.

У 2013 році закінчили навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальностями освітньої галузі “Державне управління” – 1 особа та “Державна служба” – 21 особа.

Протягом року у відділах і управліннях виконавчого комітету міської ради пройшли практику 25 студентів вищих навчальних закладів м.Івано-Франківська та м.Львова, а з жовтня 2013 року і по даний час проходять стажування учасники проекту «Молодь і влада».

Впродовж року організовано проведення 15 внутрішніх навчань, участь у яких взяли працівники усіх відділів, управлінь та департаментів виконавчого комітету міської ради.

14 посадових осіб підвищили свою кваліфікацію шляхом обміну досвідом.

Зокрема, у 2013 році, велика увага була приділена обміну досвіду працівників в сфері надання адміністративних послуг та функціонування Центрів надання адміністративних послуг як в Україні так, і за кордоном (в рамках реалізації проектів).

Так, в січні 2013р. 4 працівники виконавчого комітету вивчали досвід електронного самоврядування в Естонії та Швеції, в рамках реалізації проекту «Покращення надання адміністративних послуг населенню транскордонних регіонів шляхом створення мережі центрів надання адміністративних послуг та розвитку співпраці Луцького ЦНАП, Івано-Франківського ЦНАП та Люблінського Бюро обслуговування мешканців», в  червні 2013р. 9 працівників взяли участь в обмінному візиті до м.Люблін (Польща), в жовтні 2013 року керівник ЦНАП вивчала досвід функціонування ЦНАП у Німеччині.

5. Забезпечення відкритості та прозорості діяльності виконавчого комітету міської ради

5.1

Забезпечити функціонування Інтернет - приймальні Івано-Франківської міської ради

Впродовж року

З метою спрощення доступу громадян та юридичних осіб до інформації про діяльність органів виконавчої влади, впровадження елементів електронного врядування в діяльність міської ради з 01.08.2012 року функціонує новий веб-сайт www.emvk.if.ua «Електронний уряд міста Івано-Франківська» (Інтернет-приймальня).

Електронні звернення та запити на отримання публічної інформації з даного веб-сайту автоматично реєструються в єдиній системі електронного документообігу «Діловод».

Станом на 27.12.2013 року в базі даних зареєстровано 659 документів (з них 177 запити).

5.2

Забезпечити ведення Реєстру актів органів місцевого самоврядування

Впродовж року

Виконано. Електронний Реєстр актів органів місцевого самоврядування є базою даних розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету та рішень сесій міської ради, що були прийняті після 30.11.2010 року.

Всі документи з Реєстру висвітлюються на веб-сайті «Нормативні акти Івано-Франківської міської ради» www.namvk.if.ua. Протягом року здійснювалося вдосконалення пошукової системи документів різних форматів, удосконалено функцію прикріплених документів (редагування назви документу, видалення документу), впроваджено задачу «Пов’язані документи», реалізовано функції: пов’язані документи, історія та публікація, швидкий та зручний пошук інформації. У 2013 році до Реєстру внесено1705 поточних документів, проводилася робота по наповненню Реєстру документами минулих років. Загалом протягом року підготовлено та занесено до Реєстру: 618 розпоряджень міського голови, 665 рішень виконавчого комітету, 285 рішень міської ради за 2010 рік та розпоряджень міського голови за 2009 р. - 683 і 2008 р.- 625.

На кінець 2013 року Реєстр нараховує 8638 документів.

5.3

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ