• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Субсидії

Субсидії в запитаннях –відповідях: запитання щодо обчислення сукупного доходу

Субсидії в запитаннях –відповідях:

запитання щодо обчислення сукупного доходу

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2018 року № 329 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України                від 28 грудня 2016 р. № 1022» затверджено нову редакцію Положення про порядок призначення житлових субсидій (далі -  Положення).

 

Чи враховуються до сукупного доходу аліменти у разі, якщо батько дитини входить до складу домогосподарства?

Або батько зареєстрований окремо та перебуває у повторному шлюбі?

 

Відповідно до пункту 10 Положення до сукупного доходу не враховуються аліменти, отримані на дітей.

Зазначена норма введена з метою підтримки сімей з дітьми.

Зокрема, якщо аліменти сплачує батько, який проживає окремо від дитини і не перебуває у шлюбі з матір’ю дитини, їх суми не включаються в дохід домогосподарства, в якому проживає дитина.

Якщо батько сплачує аліменти на дитину, але проживає у спільному з дитиною домогосподарстві, його дохід не зменшується на суму аліментів, які він сплачує. Разом з тим ці суми не враховуються в дохід особі, яка їх отримує, тобто суми аліментів не враховуються двічі в дохід домогосподарства.

 

У яких випадках пенсія у зв’язку з втратою годувальника, інші види пенсії і соціальних виплат, які отримує опікун (піклувальник) на підопічних дітей та/або на недієздатних осіб, враховуються в сукупний дохід домогосподарства?

 

Відповідно до пункту 8 Положення у разі коли в житлових приміщеннях (будинках) зареєстровані неповнолітні діти, які залишилися без батьківської опіки (піклування), та/або недієздатні особи працездатного віку, над якими встановлено опіку, житлова субсидія призначається за заявою опікуна (піклувальника) і розраховується виходячи з розміру пенсії у зв’язку з втратою годувальника та інших видів пенсії і соціальних виплат, які отримує опікун (піклувальник) на підопічних дітей та/або на недієздатних осіб.

При цьому у разі його звернення за призначенням житлової субсидії за зареєстрованим місцем проживання  розміри пенсії у зв’язку з втратою годувальника та інших видів пенсії і соціальних виплат, які отримує опікун (піклувальник) на підопічних дітей та/або на недієздатних осіб, не враховуються в сукупний дохід опікуна (піклувальника).

Доходи, які отримуються на підопічних дітей, не включаються до сукупного доходу домогосподарства ще в одному випадку, зазначеному у пункті 9 Положення, а саме:

до складу домогосподарств, які є дитячими будинками сімейного типу (з моменту їх створення) та прийомними сім’ями, а також сім’ями (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, за рішенням комісії можуть включатися діти, які не зареєстровані в такому житловому приміщенні (будинку), але які фактично в ньому проживають.

Під час призначення житлової субсидії соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування розраховуються на дітей - членів домогосподарства, які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично в ньому проживають. При цьому доходи таких дітей (у разі наявності) в сукупний дохід домогосподарства не враховуються.

 

Протягом періоду, за який беруться доходи для розрахунку житлової субсидії, особа лише 1 місяць отримувала пенсію та має дохід від оренди земельного паю. Як врахувати доходи при призначенні житлової субсидії?

 

Житлова субсидія призначається на загальних підставах у разі якщо у будь-якому місяці (місяцях) періоду, за який враховуються доходи, особа отримувала пенсію незалежно від кількості місяців, протягом яких такий дохід отримувався.

У наведеному випадку до сукупного доходу враховуються:

дохід від здачі в оренду земельного паю, фактично отриманий за період врахування доходів;

розмір нарахованої пенсії за місяць, що передує місяцю, з якого призначається житлова субсидія.

 

Як розраховувати дохід особи, яка не працює і не навчається і на початок періоду, за який враховуються доходи, ще була неповнолітньою, а на кінець періоду досягла 18-річного віку?

 

Відповідно до пункту 6 Положення право на призначення житлової субсидії з урахуванням наявності і розміру доходів визначається для осіб, які  досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи.

Оскільки на початок періоду, за який враховуються доходи, наведена у запитанні особа не досягла 18-річного віку, факт відсутності у неї доходів на момент призначення житлової субсидії не впливає на право домогосподарства на її отримання.

При цьому до сукупного доходу домогосподарства враховуються фактично отримані такою особою доходи за період врахування доходів.

 

Отримувач субсидії є самозайнятою особою (адвокат). Такі особи не є приватними підприємцями – платниками єдиного податку 1, 2, 3 групи. Який дохід маємо враховувати при розрахунку субсидії?

 

Звертаємо увагу, що дохід, отриманий самозайнятою особою, інформацію про який подано ДФС на запит структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, не враховується лише у випадку, коли така особа є фізичною особою - підприємцем, яка обрала спрощену систему оподаткування, і її дохід обчислюється відповідно до групи платника єдиного податку незалежно від відомостей про доходи, наданих ДФС.

Дохід фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, враховується на підставі даних ДФС.

 

На момент звернення за призначенням субсидії особа є фізичною особою - підприємцем на спрощеній системі оподаткування. У період, за який враховуються доходи для призначення субсидії, не працювала. Чи має вона право на субсидію?

Якщо так, який дохід повинен бути врахований при розрахунку субсидії?

 

Якщо протягом періоду, за який враховуються доходи, зазначена особа не мала доходів, вона не має права на призначення субсидії на загальних підставах.

Якщо у наведених випадках комісією прийнято рішення про призначення субсидії, в розрахунок сукупного доходу домогосподарства включається середньомісячний дохід таких осіб у розмірі:

- одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, - в окремих випадках за рішенням комісії у разі, коли такі особи перебувають у складних життєвих обставинах;

- двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, - у разі призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива і оплату житлово-комунальних послуг;

- трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, - в усіх інших випадках.

 

Як рахувати доходи особі, яка в ІІІ, ІV кварталах 2017 року мала заробітну плату і сплачувала внески,  а станом на 01.05.2018 року є фізичною особою-підприємцем на спрощеній системі оподаткування?

 

У наведеному випадку враховуються ті доходи, які особа отримувала протягом періоду, за який враховуються доходи.

 

Як рахувати доходи особі, яка в ІІІ, ІV кварталах 2017 року була фізичною особою - підприємцем на спрощеній системі оподаткування, 2 група,  а станом на 01.05.2018 року припинила свою діяльність?

 

У конкретному наведеному випадку для призначення субсидії з 01.05.2018 року середньомісячний дохід особи за ІІІ, ІV квартали 2017 року враховується як для платників єдиного податку другої групи – в розмірі двох мінімальних заробітних плат.

 

Чи повинні громадяни пенсійного віку, які отримують пенсію за межами України, надавати довідки про отримані ними пенсії та їх розмір у гривневому еквіваленті?

 

Відповідно до пункту 13 Положення у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо і відповідно до законодавства не може бути отримана за запитом структурного підрозділу з питань соціального захисту, до Декларації додаються довідки про доходи. У разі неможливості підтвердити такі доходи довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру.

Пенсіонери, які отримують пенсію за межами України, мають надати довідку про доходи, якою може бути довідка про розмір призначеної (виплаченої) пенсії або виписка з банку, через який отримується пенсійна виплата.

Доходи, отримані в іноземній валюті, перераховуються в грошову одиницю, що діє в Україні, за курсом Національного банку України на дату їх отримання.

 

           

 

Актуально

Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлових приміщень площею 90,3 кв.м, розташованих в цоколі будинку на вул. Гетьмана Мазепи, 183, корпус 1 у м. Івано-Франківську
Опубліковано: 04 Чер 2020 15:32
До відома сільгоспвиробників та зернотрейдерів, які планують здійснювати експорт сільськогосподарської продукції
Опубліковано: 04 Чер 2020 9:20
Молодь може отримати фінансування власних digital-проєктів
Опубліковано: 03 Чер 2020 15:22
Безпечний відпочинок громадян на водних об'єктах міста під час літнього купального сезону
Опубліковано: 02 Чер 2020 9:33
Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлових приміщень площею 453,5 кв.м, розташованих в підвалі будинку на вул. Ю. Целевича, 16В у м. Івано-Франківську
Опубліковано: 28 Тра 2020 11:53
Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – складу мінеральних добрив на вул. І.Франка, 2 Б в с. Добровляни Тисменицького району
Опубліковано: 28 Тра 2020 11:49

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ