• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Соціальні
пільги

До уваги пільговиків! З 1 жовтня в Україні стартує монетизація пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 року №373  затверджено Порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі (зі змінами, внесеними постановою від 14.08.2019 року №807).

 Відповідно до ухваленого рішення Кабінету Міністрів України паралельно функціонуватимуть дві системи надання пільг у грошовій формі: готівкова і безготівкова.

 

            Пільги у безготівковій формі призначатимуться усім пільговикам в автоматичному режимі, за прикладом безготівкового надання субсидій через Ощадбанк. Для цього АТ “Ощадбанк” вестиме у відповідних автоматизованих системах обліку банку персоніфікований облік пільговиків та коштів, які надходитимуть на рахунок для виплати пільг, для кожного пільговика індивідуально. Після того “Ощадбанк” здійснюватиме переказ коштів на рахунки управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг на підставі договорів, що укладаються між ними та АТ “Ощадбанк”.


          Пільги у готівковій формі на опалювальний сезон 2019-2020 років за бажанням пільговика можуть бути призначені на підставі особисто поданої до департаменту соціальної політики, заяви в якій зазначаються реквізити поточного рахунку, відкритого в установі уповноваженого банку або через виплатні об’єкти АТ «Укрпошти» до 15 жовтня 2019 року.

          При собі пільговик повинен мати паспорт громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

          Пільговики зобов’язані сплачувати щомісяця вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми пільги, перерахованої управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг або виплаченої таким пільговикам готівкою.

          У разі отримання від управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг інформації про наявність  простроченої понад місяць заборгованості з оплати послуг, сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 340 грн., у пільговиків, які отримують пільгу у готівковій формі, виплата пільги з наступного опалювального (неопалювального) сезону здійснюється у грошовій безготівковій формі.

 

Заяву про надання пільг у грошовій формі можна подати в департамент соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради за адресою: м. Івано-Франківськ, вул.Грушевського,29; каб.7,8; тел.556521.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        До департаменту соціальної політики

                                                                         виконкому Івано-Франківської міської ради

ЗАЯВА
про виплату пільг у грошовій готівковій формі

 

       Від _________________________________________________________________________________________
                                           (прізвище, ім’я, по батькові у родовому відмінку)

        Зареєстроване (фактичне) місце проживання ______________________________________________________

                       (необхідне підкреслити)                                      (вулиця, номер будинку, квартири, населений пункт)

                              ______________________________________________________________________________________________                                             

 

        Номер мобільного телефону _______________________

 

        Паспорт: серія ______ № ____________________,

        виданий ____________________________________________ ___ __________ ____ р.
                                                           (ким і коли)                    

        Реєстраційний номер облікової картки платника податків:_________________________________________
 (крім осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)

 

               Прошу виплачувати мені пільги на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі шляхом                    перерахування коштів:

           на особовий рахунок № _____________________________________________________________________

           відкритий в _______________________________________________________________________________

                                                                      (вказати назву банку)

           через підприємство зв’язку __________________________________________________________________

                                                                             (вказати номер відділення зв’язку)

 

Вид послуги

Особовий рахунок

Управління (утримання) житла

 

Опалення

 

Газопостачання

 

Електропостачання

 

Водопостачання/водовідведення

 

Вивезення сміття

 

 

Я та члени моєї сім’ї, на яких поширюються пільги, даємо згоду на обробку, використання та зберігання персональних даних, необхідних для призначення пільг, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»

У разі виникнення обставин, які можуть вплинути на отримання пільг (зміна у складі сім’ї, та в кожного з членів сім’ї осіб, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку (одруження/розлучення/народження дитини), зміна в переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, зобов’язуюся протягом місяця повідомити про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення.

Повідомлений (-на) про припинення виплати пільг у грошовій готівковій формі у разі виникнення просроченої понад місяць заборгованості з оплати послуг (внесків, платежів), сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з наступного опалювального (неопалювального) сезону.

Підтверджую, що всі вказані у заяві відомості є вірними.

.

_______ _______________ 20____ р.

__________________
(підпис)

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ