• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Громадські
обговорення

Результати проведення громадського обговорення проєкту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 08.07.2016 р. № 216-6»

Результати проведення громадського обговорення  проєкту рішення міської ради

«Про внесення змін до рішення міської ради від 08.07.2016 р. № 216-6»

 

Проблема:

На сьогоднішній день узгоджувальна комісія виконавчого комітету міської ради по розгляду земельних спорів (надалі - узгоджувальна комісія)        є колегіальним дорадчим органом, створеного при виконавчому комітеті міської ради, і який діє на підставі Положення про узгоджувальну комісію виконавчого комітету міської ради по розгляду земельних спорів (надалі - Положення), затвердженого рішенням міської ради від 28.08.2014 року    №1507-47, із змінами, внесеними рішенням міської ради від 08.07.2016 року №216-6. Її рішення носять рекомендаційний характер.

Чинна редакція даного Положення визначає правові, організаційні засади діяльності (функціонування) і завдання узгоджувальної комісії у сфері регулювання земельних відносин на території міста Івано-Франківська.

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про добровільне об’єднання територіальних громад», а також у зв'язку із добровільним процесом приєднання до м. Івано-Франківська навколишніх сіл    і створенням Івано-Франківської міської об'єднаної територіальної громади, виникла необхідність внесення змін до вказаного Положення в частині розширення основних завдань та компетенції узгоджувальної комісії не тільки на території міста Івано-Франківська, але і на території Івано-Франківської міської об'єднаної територіальної громади.

 

Ціль прийняття:

Основними цілями прийняття проєкту рішення є:

-              можливість оперативного розгляду земельних спорів щодо меж земельних ділянок, які перебувають у власності і користуванні громадян,  додержання громадянами правил добросусідства на території Івано-Франківської міської об'єднаної територіальної громади в межах чинного земельного законодавства України;

-      врегулювання та вирішення в межах своєї компетенції земельних спорів, враховуючи інтереси усіх спірних сторін, на території Івано-Франківської міської ОТГ;

-      надання рекомендацій та пропозицій з метою зменшення кількості звернень до різних судових інстанцій (у випадках недосягнення взаємної згоди між спірними сторонами).

 

Процедура розробки та прийняття регуляторного акта

Розробником проєкту регуляторного акта підготовлено аналіз регуляторного впливу відповідно до вимог зазначених у ст. 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, яка затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308.

Проєкт рішення пройшов процедуру оприлюднення:

– внесено в План діяльності Івано-Франківської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік рішенням Івано-Франківської міської ради  від 08.05.2020р.  № 91-39/1;

– повідомлення про оприлюднення регуляторного акта надруковано в газеті «Західний кур’єр» 14.05.2020 №20 та розміщено на офіційному сайті виконавчого комітету в розділі «Регуляторна політика/Оголошення» 18.05.2020р;

– проєкт рішення разом із аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному сайті виконавчого комітету в розділі «Регуляторна політика/ Проєкти та аналіз впливу» 15.05.2020р.;

   – термін, протягом якого приймалися зауваження та пропозиції щодо проєкту регуляторного акта складав 1 місяць від дати публікації проєкту рішення.

Усі зауваження і пропозиції щодо проєкту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, розглянуті управлінням земельних відносин виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. За результатами цього розгляду одержані зауваження і пропозиції були повністю чи частково враховані або мотивовано відхилені.

 

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ