• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Громадські
обговорення

Результати проведення громадського обговорення проєкту рішення міської ради «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2021 рік»

Результати проведення громадського обговорення проєкту рішення міської ради «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2021 рік»

 

Проблема:

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»  визначено, що  місцеві бюджети мають бути достатніми для здійснення органами  місцевого самоврядування  наданих їм законом  повноважень і  забезпечення  платників податків  відповідних громад  якісними публічними послугами.

Відповідно п.24 статті 26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» та пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів.

Одним із джерел доходів  місцевих бюджетів  є надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до статей 10, 265 ПКУ, входить до складу податку на майно та належить до місцевих податків. 

У разі відсутності регулювання не сплачуватиметься податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Даний податок згідно із Бюджетним кодексом України є одним із джерел наповнення загального фонду бюджету ОТГ, за рахунок якого утримуються бюджетні установи, що забезпечують надання послуг населенню в галузях дошкільної освіти, культури, фізичної культури та спорту тощо.  Недоотримання коштів до бюджету матиме негативний вплив на територіальну громаду, оскільки не буде забезпечено в повному обсязі фінансування бюджетної сфери, виплати заробітної плати працівникам, які фінансуються з бюджету ОТГ, міських цільових програм.

Дана проблема не може бути розвʼязана за допомогою діючого регуляторного акту – рішення міської ради від 21.06.2018р. №174-20, оскільки згідно із пунктом 5 статті 2 та частини 1 статті 3 Бюджетного кодексу України, бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України (однією зі складових якої є бюджети місцевого самоврядування), становить один календарний рік, що починається 01 січня кожного року й закінчується 31 грудня того ж року.

Прийняття даного регуляторного акту забезпечить стабільність наповнення загального фонду міського бюджету, що дозволить місту утримувати бюджетні установи, які забезпечують надання послуг населенню в різних галузях, своєчасно виплачувати заробітну плату бюджетникам та реалізувати міські цільові програми.

Ціль прийняття:

Основною ціллю розробки регуляторного акта є врегулювання відносин, що виникають між органом місцевого самоврядування (міською радою), контролюючого органу (Головного управління податкової служби в Івано-Франківській області) та суб'єктами господарювання – платниками податку відповідно до вимог чинного законодавства.

Прийняття регуляторного акту забезпечить:

- реалізацію повноважень міської ради;

- дотримання вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VІ та Постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року №483;

- реалізацію державної політики в податковій сфері, спрямовану на наповнення міського бюджету для впровадження місцевих програм.

 

Процедура розробки та прийняття регуляторного акта

Розробником проєкту регуляторного акта підготовлено аналіз регуляторного впливу відповідно до вимог зазначених у ст. 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, яка затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308.

Проєкт рішення пройшов процедуру оприлюднення:

– внесено в План діяльності Івано-Франківської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік рішенням Івано-Франківської міської ради  від 20.11.2019р.  № 319-33;

– повідомлення про оприлюднення регуляторного акта надруковано в газеті «Західний кур’єр» №18 від 30.04.2020р. та розміщено на офіційному сайті виконавчого комітету в розділі «Регуляторна політика/Оголошення» 06.05.2020р;

– проєкт рішення разом із аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному сайті виконавчого комітету в розділі «Регуляторна політика/ Проєкти та аналіз впливу» 06.05.2020р.;

– термін, протягом якого приймалися зауваження та пропозиції щодо проєкту регуляторного акта складав 1 місяць від дати публікації проєкту рішення.

Усі зауваження і пропозиції щодо проєкту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, розглянуті управлінням економічного та інтеграційного розвитку. За результатами цього розгляду одержані зауваження і пропозиції були повністю чи частково враховані або мотивовано відхилені.

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ