• Івано-Франківськ
  для туристів
 • Мобільний
  Івано-Франківськ
 • Відвідай
  Івано-Франківськ
Меню

Реєстрація
ОСББ

ЕТАПИ СТВОРЕННЯ ОСББ

КРОК ПЕРШИЙ: попередня консультація

Перш за все, особи що вирішили створити об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (надалі - ОСББ), можуть звернутися за попередньою консультацією щодо можливості створення та роботи ОСББ до спеціаліста управління житлово-комунального господарства м. Івано-Франківська (вул. Незалежності,7)

Прийом: понеділок – четвер 08.00 – 12.00; 13.00 – 17.15

п’ятниця 08.00 – 12.00; 13.00 – 16.00

 

КРОК ДРУГИЙ: створення ініціативної групи, підготовка до установчих зборів ОСББ

Членами ОСББ можуть бути: ў фізичні особи, які є власниками квартири (квартир) або приміщення (приміщень) у багатоквартирному будинку та юридичні особи (фірми, приватні підприємства тощо), які є власниками квартири (квартир) або приміщення (приміщень) у багатоквартирному будинку.

Не можуть бути членами ОСББ: мешканці будинку, які живуть у неприватизованих квартирах на підставі виданих їм ордерів та особи, котрі орендують приміщення.

З метою здійснення організаційно-підготовчої роботи по створенню ОСББ з-поміж власників квартир можна обрати, так звану "ініціативну групу" хоча б з трьох осіб.

На ініціативну групу покладається вирішення таких завдань:

1) попередня оцінка економічного стану будинку - тобто необхідно порівняти обсяг платежів по квартирній платі, які сплачують щомісячно мешканці, з реальною собівартістю обслуговування будинку житлово-експлуатаційною організацією. Розшифровані платежі по квартплаті можна взяти в житлово-експлуатаційній організації, а також довідатись про послуги, які щомісячно надаються житлово-експлуатаційною організацією, та їх вартість Якщо в результаті оцінки стану будинку буде зрозумілим, що загальний обсяг платежів мешканців значно перевищує реальну потребу у послугах і може бути скорочений, то це дає ініціативній групі підстави переконливо агітувати за створення ОСББ.

Увага! При цьому слід пам'ятати і про осіб, які мають пільги та субсидії по сплаті квартплати.

2) збір інформації про: власників квартир (реквізити свідоцтв про право власності на квартиру, розмір належної їм площі) власників нежитлових приміщень (реквізити свідоцтв про право власності на приміщення, розмір належної їм площі) та орендарів таких приміщень кількість неприватизованих квартир кількість мешканців будинку, що мають пільги, субсидії

Якщо попри всі зусилля не вдається з'ясувати власників деяких квартир (з причин їх довгої відсутності, неможливості зв'язатися, тощо), то як виняток, можна скористатися даними паспортного відділення міліції. Також ці дані можна взяти з поверхового плану, який повинен знаходитись в житлово-експлуатаційній організації.

3) підготовка проектів наступних документів для проведення установчих зборів:

- копія Статуту ОСББ. Копії проекту статуту можна роздати власникам житлових і нежитлових приміщень будинку для ознайомлення перед установчими зборами.

- протокол установчих зборів; .

- список реєстрації учасників установчих зборів, який включає таблицю обрахунку частки участі в Об'єднанні. Частка кожного члена ОСББ розраховується як відношення загальної площі квартири (нежитлового приміщення) до загальної площі всіх житлових і нежитлових приміщень будинку. Розмір частки кожного власника визначає його участь в загальних витратах на утримання будинку і прилеглої території.

Увага! Площа місць загального користування до розрахунку не береться.

4) підготовка пропозицій щодо членів правління ОСББ, ревізора, кандидатури уповноваженого для проведення державної реєстрації

5) організація і проведення установчих зборів ОСББ

 

КРОК ТРЕТІЙ: проведення установчих зборів

1. Повідомлення про проведення установчих зборів.

Про проведення установчих зборів ініціативній групі необхідно письмово повідомити усіх власників житлових та нежитлових приміщень будинку хоча б за 14 днів до дати проведення (можна розклеїти оголошення про збори на під'їздах, рознести особисто по квартирах, розіслати поштовим відправленням).В письмовому повідомленні, як правило, зазначають місце, дату, час проведення зборів та пропонований перелік питань порядку денного зборів Запрошують на установчі збори також спеціаліста управління житлово-комунального господарства Івано-Франківської міської ради, відповідального за роботу з ОСББ.

2. Реєстрація учасників установчих зборів.

З метою визначення кворуму у день проведення зборів ініціативна група може провести письмово реєстрацію присутніх учасників зборів (див. вище крок 2).

Для цього кожен присутній власник житлового чи нежитлового приміщення ставить підпис у списку реєстрації учасників установчих зборів навпроти свого імені.

3. Визначення кворуму .

Кворум - це достатня для прийняття рішень кількість присутніх на зборах власників житлових чи нежитлових приміщень. Кворум наявний за умови присутності на зборах більше 50 відсотків власників приватизованих квартир, нежитлових приміщень (50% +один голос).

Приклад: В будинку є 50 приватизованих квартир, уповноваженими власниками яких згідно свідоцтв про право власності на житло виступають 50 осіб, та 10 неприватизованих квартир, в яких прописано 40 осіб. Нежитлових приміщень нема.

Для наявності кворуму на установчих зборах, тобто можливості створити ОСББ, необхідна присутність 26 уповноважених власників квартир (тобто 50 :2 + 1 власник)

Увага! Мешканці неприватизованих квартир чи орендарі приміщень не враховуються при визначенні кворуму та не можуть брати участь у голосуванні, але мають право бути присутніми на зборах.

4. Обрання голови установчих зборів .

За наявності кворуму керівник ініціативної групи відкриває засідання установчих зборів та пропонує обрати голову і секретаря зборів. Для обрання голови та секретаря необхідна підтримка більшості присутніх власників або їх уповноважених осіб (50% +1). Кожен учасник зборів має один голос незалежно від належної йому площі. Приклад: якщо кворум сформований за присутності 26 власників квартир, то для обрання голови і секретаря зборів достатньою буде підтримка 14 з присутніх осіб (тобто 26:2+1)

5. Процедура затвердження порядку денного зборів та голосування.

Після обрання голови та секретаря, обраний голова установчих зборів пропонує проголосувати за порядок денний установчих зборів. Для затвердження порядку денного необхідно 2/3 голосів учасників установчих зборів. Приклад: знову ж таки при присутності 26 уповноважених власників квартир для затвердження порядку денного необхідною є підтримка 17 осіб (тобто 26:3 х2)

Після затвердження порядку денного, голова установчих зборів переходить до розгляду питань порядку денного. Кожне питання голосується окремо та поіменно - тобто кожен, хто бере участь у голосуванні, ставить особистий підпис у протоколі зборів із зазначенням результату голосування за те чи інше питання порядку денного ("за" чи "проти"). (див. вище крок 2 та зразок додаток 2)Для прийняття рішення по кожному питанню необхідно підтримка 2/3 голосів учасників установчих зборів

Приклад: знову ж таки при присутності 26 уповноважених власників квартир, рішення з кожного питання порядку денного буде вважатись прийнятим, якщо "за" проголосувала хоча б 17 осіб (тобто 26:3 х2)

6. Питання порядку денного, які необхідно розглянути на установчих зборах

1) Про створення ОСББ ( ухвалення назви ОСББ ) і затвердження Статуту;

2 ) Про вибори голови та членів правління об'єднання, ревізора ОСББ;

2.1. Для керівництва та організації поточної діяльності ОСББ обирається правління ОСББ, яке є виконавчим органом ОСББ і підзвітне загальним зборам ОСББ, а також голова правління. Кількість членів правління в кожному випадку визначається індивідуально і складає, як правило, не менше 3-5 осіб

Приклад: визначення кількості членів може бути відбуватись за принципом, який полягає у включенні в члени правління 1 представника від 10 квартир або від 5 квартир.

Порядок обрання та відкликання голови, членів правління, їх кількісний склад та термін діяльності встановлюються Статутом ОСББ.

2.2. Також для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління об'єднання обирається з числа членів ОСББ ревізор або приймається рішення про залучення аудитора.

3) Про вибір уповноваженого представника установчих зборів на здійснення дій, пов'язаних з реєстрацією ОСББ;

Як правило, це голова зборів або голова правління.

4) Про визначення розміру частки кожного співвласника у витратах, зі створенням ОСББ.

йде мова про суму коштів, яку необхідно витратити для нотаріального посвідчення установчих документів, реєстрацію ОСББ, виготовлення печатки, штампу, відкриття рахунку тощо;

5) Інші питання.

За наслідками проведених установчих зборів оформлюється протокол зборів в 2-х примірниках, підписаний головою та секретарем установчих зборів.

1 примірник необхідний для реєстрації, інший - залишається в документах ОСББ

 

КРОК ЧЕТВЕРТИЙ: державна реєстрація ОСББ

Державна реєстрація ОСББ проводиться у два етапи:

1. Реєстрація ОСББ у виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради.

2. Державна реєстрація ОСББ у державного реєстратора.

1-ий етап - Реєстрація ОСББ у виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради (відділ державної реєстрації)

Адреса: 76000, м. Івано-Франківськ, вул.. Незалежності, 9

телефон 55-21-73

Дні прийому: понеділок – пятниця 09.00 – 13.00

Термін реєстрації: протягом 14 календарних днів, але не більше 30 календарних днів з дня подання документів.

Для реєстрації ОСББ уповноважена установчими зборами особа подає безпосередньо або надсилає поштою (рекомендованим листом) до Івано-Франківської міської ради міської ради наступні документи:

1. Заяву про реєстрацію ОСББ.

Зразок цієї картки можна отримати безпосередньо у відділі з питань ОСББ управління житлово-комунального господарства Івано-Франківської міської ради (вул. Незалежності, 7, к. 308, т. 3-13-38)

2. Оригінал протоколу установчих зборів, на яких було прийнято рішення про створення ОСББ та затвердження його статуту.

3. Два примірники оригіналу і дві копії статуту ОСББ.

Статут повинен бути підписаний головою установчих зборів, а його підпис повинен бути посвідчений нотаріусом. Для посвідчення підпису голова установчих зборів повинен особисто прийти до нотаріуса та пред'явити паспорт громадянина України. Послуга платна.

4. Список членів об'єднання

Реєстрація ОСББ є безкоштовною. Після реєстрації об'єднання у виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради видається рішення та свідоцтво про реєстрацію ОСББ.

2-ий етап - Державна реєстрація ОСББ в державного реєстратора.

(відділ державної реєстрації)

Адреса: 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9

телефон 55-21-73

Дні прийому: щодня (крім суботи і неділі) з 09.00 до 13.00

З метою внесення відомостей про ОСББ в єдиний реєстр юридичних осіб після отримання свідоцтва про державну реєстрацію ОСББ уповноваженій особі необхідно подати державному реєстратору:

1. Заповнену реєстраційну картку форми № 6 про внесення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців у 2 примірниках примірник залишається у державного реєстратора, а 1 примірник подається в управління статистики.

Увага! Зразок форми №6 реєстраційної картки можна отримати у державного реєстратора.

2. Оригінал та 1 ксерокопію рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради про реєстрацію ОСББ (див. 1-ий етап державної реєстрації).

3. Два примірники оригіналу і п’ять копії статуту ОСББ.

При подачі вищевказаних документів реєстратору необхідно мати при собі:

1) паспорт;

2) оригінал протоколу установчих зборів

В трьохденний термін державний реєстратор проводить включення і видає свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (єдиний зразок) та 1 завірений примірник реєстраційної картки форми №6.

На цьому можна вважати державну реєстрацію завершеною. Державний реєстратор протягом 2 днів з дня реєстрації зобов'язаний передати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування відомості з реєстраційної картки форми №6 про юридичну особу (ОСББ) .

 

КРОК П'ЯТИЙ: отримання довідки головного управління статистики Івано-Франківської області про включення до ЄДРПОУ

Адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 6 к.51, 60, 65, 69, т. 75-24-77

Дні прийому: понеділок-четвер - з 08.00 год. до 17.15 год.; п’ятниця – з 08.00 год. до 16.00 год., обід – з 13.00 год. до 14.00 год. Вихідний день - субота, неділя

Термін розгляду та прийняття рішення: 3 дні з дня подачі документів.

За подвійну плату довідка може бути видана протягом 1 дня

Без довідки управління статистики ОСББ не зможе виготовити печатку, відкрити банківський рахунок тощо. Для отримання довідки головного управління статистики про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств, організацій і установ (ЄДРПОУ) необхідно подати наступні документи:

1. Ксерокопію свідоцтва про державну реєстрацію. Оригінал свідоцтва необхідно мати при собі для звірки

2. Завірену державним реєстратором реєстраційну картку (форма №6) (див. вище 2-ий етап державної реєстрації)

3. Облікову картку. Видається і заповнюється безпосередньо в управлінні статистики.

4. Квитанцію про внесення плати за видачу довідки та відповідної кількості її завірених копій

Доцільним є окрім оригіналу довідки замовити виготовлення і її завірених копій (2-3 екземпляри). Завірена копія має силу нотаріально посвідченої, але її оформлення є дешевшим в 3 три рази. Така копія знадобиться, зокрема, для отримання дозволу на виготовлення печаток та штампів, відкриття рахунку тощо.

Увага! Крім цього, обов'язково працівнику управління статистики необхідно пред'явити:

1) оригінал статуту ОСББ - для звірки видів діяльності, що вказані у статуті з тими, що будуть вказані в довідці головного управління статистики

2) оригінал протоколу установчих зборів - для підтвердження повноважень особи, що буде подавати документи (уповноваженого представника).

 

КРОК ШОСТИЙ : реєстрація в об’єднаній державній податковій інспекції у м. Івано-Франківськуу

Адреса: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 20, т. 77-19-00

Термін: до 10 календарних днів з дня отримання свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи

Видача довідки про взяття на облік у податковій інспекції (форма 4-ОПП) здійснюється при умові написання заяви та пред'явлення уповноваженим представником ОСББ наступних документів: оригіналу свідоцтва про державну реєстрацію;документу, що посвідчує особу (паспорту); документа, що підтверджує повноваження особи - тобто оригіналу протоколу установчих зборів ОСББ

КРОК СЬОМИЙ: отримання дозволу на виготовлення печатки і штампу – дозвільна система Івано-Франківського міського відділу УМВС України у Івано-Франківській області

Адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 32, т. 75-03-82

Термін прийняття рішення: 5 робочих днів від дня одержання документів.

За подвійну плату дозвіл може бути виданий протягом 3 робочих днів

Перелік документів, які подаються уповноваженою особою:

1. Заява, підписана уповноваженою особою;

2. Оригінал та нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (єдиного зразка); засвідчення копії у нотаріуса здійснюється при пред'явленні оригіналу свідоцтва та паспорта особою, що бажає отримати таку копію

3. Копія довідки головного управління статистики про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ; подається 1 екземпляр завіреної копії довідки, що була отримана в управлінні статистики (див. крок 5)

4. Нотаріально завірена копія статуту ОСББ; засвідчення копії у нотаріуса здійснюється при пред'явленні оригіналу статуту та паспорта особою, що бажає отримати таку копію.

5. Два примірники зразків (ескізів) печаток і штампів, роздруковані на аркуші формату А4;. розробка і друк зразків печаток (штампів) здійснюється безпосередньо ліцензованими організаціями, що їх виготовляють. така послуга може бути безкоштовною при умові наступного виготовлення печаток в цій організації

6. Оригінал платіжного доручення / квитанції; за оформлення дозволу стягується плата у розмірі 51 гривня. Реквізити рахунку, на який вноситься плата за послуги дозвільної системи, можна довідатись в працівника, який приймає документи або на інформаційному стенді, який розміщений в цьому ж приміщенні

В результаті оформлення дозволу уповноважена особа отримує оригінал свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи зі штампом дозвільної системи МВС на звороті та один екземпляр зразків (ескізів) печаток і штампів також з печаткою дозвільної системи МВС.

Отриманий екземпляр зразків (ескізів) печаток і штампів з печаткою дозвільної системи МВС залишається в ліцензованої організації, що безпосередньо виготовляє печатки.

Плата за виготовлення печаток і штампів визначається самостійно організацією, що виготовляє.

КРОК СЬОМИЙ: реєстрація ОСББ в Пенсійному фонді

Орган, що реєструє: працівник управління Пенсійного Фонду України у м. Івано-Франківську

Адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 4, т. 53-75-11

Термін: 3 дні з дня подачі документів.

Для реєстрації необхідно подати наступні документи:

1. Заява за формою. Бланк заяви можна отримати безпосередньо при подачі документів у працівника, який приймає документи

2. Завірені копії таких документів: свідоцтва про державну реєстрацію; протоколу установчих зборів; довідки управління статистики про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ (див. крок 5); статуту ОСББ.

При подачі документів уповноваженій особі необхідно пред'явити паспорт та оригінал документу, що засвідчує повноваження (тобто протоколу установчих зборів)

КРОК ВОСЬМИЙ: реєстрація у Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Орган, що реєструє: Івано-Франківська міська виконавча дирекція обласного фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Адреса: м. Івано-Франківськ, вул. А. Мельника, 11, т.78-90-67

Термін розгляду: не пізніше наступного дня з дня подачі документів.

Отримавши в електронному вигляді дані про ОСББ від державного реєстратора (див. крок 4) Фонд реєструє ОСББ як страхувальника. Уповноважена особа отримує у Фонді повідомлення про взяття на облік страхувальників при поданні наступних документів:

ксерокопії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; ксерокопії довідки управління статистики про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ.

КРОК ДЕВ'ЯТИЙ: реєстрація у Фонді соціального страхування на випадок безробіття

Орган, що реєструє: Івано-Франківський міський центр зайнятості

Адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Набережна, 34б, т. 4-72-68

Термін розгляду: не пізніше наступного дня з дня подачі документів.

Отримавши в електронному вигляді дані про ОСББ від державного реєстратора (див. крок 4) Фонд реєструє ОСББ як страхувальника Уповноважена особа отримує у Фонді повідомлення про реєстрацію платником страхових внесків при поданні наступних документів:

ксерокопії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; ксерокопії довідки управління статистики про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ.

КРОК ДЕСЯТИЙ: реєстрація у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Орган, що реєструє: Івано-Франківське відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Івано-Франківській області

Адреса: м. Івано-Франківськ, вул.. Г. Мазепи, 27б, т. 4-53-87

Термін розгляду: не пізніше наступного робочого дня з дня фактичного отримання відомостей від державного реєстратора

Отримавши в електронному вигляді дані про ОСББ від державного реєстратора (див. крок 4) Фонд реєструє ОСББ як страхувальника.

Оригінал страхового свідоцтва, що засвідчує реєстрацію у фонді буде надіслано ОСББ рекомендованим листом з повідомлення про вручення.

 

КРОК ОДИНАДЦЯТИЙ: відкриття рахунку в банку

Розрахунковий рахунок ОСББ можна відкрити у будь-якому комерційному банку за розсудом правління при виборі банку варто врахувати вартість послуг банку за відкриття і обслуговування рахунку, вартість послуг за внесення готівки на рахунок тощо Відкривати рахунок повинен особисто голова правління та при наявності головний бухгалтер. Для відкриття рахунку необхідно подати наступні документи:

 • заяву щодо відкриття рахунку за встановленими зразком з підписом голови правління та головного бухгалтера; бланк заяви можна отримати безпосередньо в банку.
 • нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
 • нотаріально завірена копія статуту ОСББ;
 • 2 примірники картки із зразками підписів керівника ОСББ (голови правління), бухгалтера (при наявності) та відбитком печатки ОСББ. зразки підписів повинні бути нотаріально завірені при відсутності посади головного бухгалтера в ОСББ на картці замість підпису головного бухгалтера ставиться помітка наступного змісту "посада головного бухгалтера не передбачена штатним розписом"
 • нотаріально завірена копія довідки про взяття на облік в ДПІ (форма 4-ОПП)
 • копія довідки головного управління статистики про включення до ЄДРПОУ обов'язково необхідно пред'явити оригінал для завірення копії довідки уповноваженим працівником банку або подати, при наявності, 1 з екземплярів завіреної управління статистики копії довідки, що була оформлена (див. крок 5)
 • оригінал або копія протоколу установчих зборів, завірена печаткою ОСББ, а також при наявності посади головного бухгалтера - наказ про призначення на посаду головного бухгалтера
 • копія паспорту (сторінки 1-3 та 11) та копія ідентифікаційного коду голови правління та головного бухгалтера (при наявності такої посади)
 • копія довідки про реєстрацію у Пенсійному фонді обов'язково необхідно пред'явити оригінал для завірення копії довідки уповноваженим працівником банку
 • копія страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію у фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань обов'язково необхідно пред'явити оригінал для завірення копії свідоцтва уповноваженим працівником банку Увага! Після відкриття банківського рахунку керівник ОСББ зобов'язаний протягом 3-х робочих днів повідомити про це податкову інспекцію (у банку Вам допоможуть оформити повідомлення). Внесення грошових коштів (у готівковій і безготівковій формах) на рахунок можливе відразу, а от видаткові операції - тільки після одержання банком корінця повідомлення про відкриття рахунку, завіреного печаткою ДПІ.

КРОК ДВАНАДЦЯТИЙ: внесення ОСББ до Реєстру неприбуткових організацій

Орган, що приймає рішення: державна податкова інспекція у м. Івано-Франківську

Адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 20, т. 77-19-00

Термін: до 10 календарних днів з дня подачі документів

Внесення ОСББ до Реєстру неприбуткових організацій або установ дозволяє здавати податкову та бухгалтерську звітність за спрощеною формою один раз на квартал. Перелік документів, які подаються: 1. реєстраційна заява за формою 1-РН (див. зразок додаток 6); Бланк цієї заяви можна купити безпосередньо в кіосках, які розташовані в приміщенні податкової інспекції 2. ксерокопія зареєстрованого статуту ОСББ.

Рішення готується у 2 примірниках - перший надається уповноваженому представнику ОСББ, а другий залишається в органі податкової служби.

 

Протокол установчих зборів

Статут ОСББ

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ