• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Промисловість

Про стан зайнятості в промисловості міста та завдання , які стоять перед управлінням економічного та інтеграційного розвитку щодо створення нових робочих місць

       В місті Івано-Франківську середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у 2012 році становила 75,6 тис. осіб, що на 1,6% більше, ніж у 2011 році.
       В сфері промислового виробництва працює близько 1000 підприємств, із них більше 100 підприємств відслідковується обласним управлінням статистики в Івано-Франківській області, як підприємства основного кола міста, що мають найбільші обсяги реалізації продукції та кількість працюючих не менше 50 чоловік. Загалом на промислових підприємствах міста налічується близько 11000 чоловік працюючих. Із них близько половини зайняті на підприємствах основного кола міста. Нові робочі місця створюють в основному підприємства, що розвиваються і залучають інвестиції.
       Підприємства з іноземними інвестиціями міста освоюють нові види продукції, нарощують обсяги виробництва і, відповідно, створюють нові робочі місця. Так на ДП ВО «Карпати» створено впродовж 2012 року 600 додаткових робочих місць, на ТОВ «Електролюкс Україна» - 100 місць, а на ТОВ «Тайко Електронікс Юкрейн Лімітед» - 140 місць. Всього на промислових підприємствах основного кола за минулий рік створено 840 нових робочих місць. В 2013 році вищезгадані підприємства планують подальше створення нових робочих місць, зокрема, ДП ВО «Карпати» - 400 місць за рахунок розширення своїх виробничих потужностей і збільшення обсягів виробництва, ТОВ «Електролюкс Україна» - близько 100 місць (освоєння випуску нових видів продукції).
       Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників у 2012 році склала 2533 грн. і порівняно з 2011 роком зросла на 12,2%. Серед 8 обласних центрів Західної та Центральної України м. Івано-Франківськ за цим показником знаходиться на 5 місці.
       Важливу роль в економічному розвитку міста відіграють суб’єкти підприємницької діяльності (СПД), яких в місті більше 27 тисяч. З них понад 10 тисяч є юридичними особами, серед яких 2,8 тисяч діючих малих підприємств та понад 17 тисяч – фізичних осіб-підприємців.
       На підприємствах малого бізнесу зайнято понад 42 тисячі найманих осіб. З них: 17,1 тис. – особи, зареєстровані підприємцями, 7,6 тис. – працюючі у підприємців- фізичних осіб, 17,5 тис – кількість найманих працівників малих підприємств.
       У 2012 році з підприємств, установ та організацій було вивільнено 974 особи проти 1250 осіб у  2011 році, що на 22,1% менше, ніж у 2011 році. Станом на 01.01.2013 року на обліку в Івано-Франківському міському центрі зайнятості перебувало 2799 безробітних, рівень зареєстрованого безробіття в місті склав 1,75% проти 1,6 % на відповідну дату минулого року.
       Серед безробітних 63,4% становили жінки, 67,6 % - особи, які займали посади службовців, 26,8 % - працювали за робітничими професіями, 53,1% - молодь у віці до 35 років. На ріст рівня безробіття в місті у деякій мірі вплинуло набрання чинності Постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011р. №1080, якою внесено зміни до Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, щодо надання особам можливості бути зареєстрованими як такі, що шукають роботу, та безробітні і отримувати соціальні послуги у будь-якому центрі зайнятості незалежно від реєстрації місця проживання чи перебування. Важливим завданням управління економічного та інтеграційного розвитку разом з службою зайнятості є активна співпраця з роботодавцями, встановлення партнерських стосунків, які базуються на врахуванні інтересів роботодавця і потенційного працівника. З метою вирішення питань зайнятості населення міста, соціального захисту громадян від безробіття управління економічного та інтегрційного розвитку спільно з міським центром зайнятості тісно співпрацює з кадровими службами підприємств, організацій та установ  щодо визначення потреб в кадрах, постійно проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу серед роботодавців щодо подання інформації про наявність вільних робочих місць, організації    професійної   підготовки,   перепідготовки   і підвищення   кваліфікації   працівників, а також  професійного перенавчання  тих,  хто підлягає вивільненню з виробництва.
       З метою прискореного працевлаштування та ознайомлення з професіями на виробництві управлінням економічного та інтеграційного розвитку разом із службою зайнятості проведено 11 ознайомлювальних екскурсій на підприємствах міста,  в яких взяло участь 97 осіб, що шукають роботу. Вони мали можливість побачити процес розвитку професії в межах обраного підприємства, ознайомитися з основним змістом функціональних обов’язків тієї чи іншої професії.
       В результаті співпраці з роботодавцями протягом 2012 року  зареєстровано 6272 вакансії, працевлаштовано за сприянням служби зайнятості 4592 особи.
       Найбільш затребуваними на ринку праці в 2012 році були такі професії та спеціальності: кухар, кондитер, пекар, перукар, офіціант, бармен, продавець, експедитор, маляр, електрогазозварник, столяр, верстатник деревообробних станків, оператор верстатів з ЧПК, оператор заправних станцій, оператор котельні, електромеханік, механік-наладник, швея, розкрійник, складальник та інші.
       В той же час аналіз професійно-кваліфікаційного  складу безробітних свідчить про те, що серед безробітних 67,6 % займали посади службовців, з них найбільше: бухгалтерів, начальників відділу, інженерів, спеціалістів державної служби, відповідальних працівників банку, юристів, економістів, психологів, дизайнерів, туризмознавців, педагогічних працівників,  менеджерів, товаро-знавців, адміністраторів, документознавців, викладачів,  водіїв та ін. Тим не менш середні та вищі навчальні заклади і надалі продовжують випуск фахівців тих спеціальностей, яких є в достатній кількості на ринку праці. І як результат маємо, що на випускника за спеціальністю токар припадає 20 спеціалістів з питань економіки і фінансів. Таку тенденцію підтверджує і  проведений аналіз прогнозованого випуску спеціалістів на 2013 рік найбільш популярними навчальними закладами міста. Наприклад, в поточному році навчальними закладами планується випустити таку кількість осіб за наступними спеціальностями:
       - спеціальність «Фінанси та кредит»: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ) – 20 осіб, Прикарпатський національний університет (ПНУ) – 115 осіб, Івано-Франківський університет права Української академії наук – 105, державний коледж технології та бізнесу, - 165, фінансово-комерційний коледж ім. Граната – 143, коледж ЛНАУ – 84 осіб (разом 527 осіб);
       - спеціальності «Облік і аудит», «Бухгалтерський облік»: ІФНТУНГ – 72 особи, ПНУ – 145 осіб, університет права Української академії наук – 56 осіб, державний коледж технології та бізнесу – 30 осіб, комерційний коледж ім. Граната – 28, вище професійне училище № 21 – 51ос., вище профучилище сервісного обслуговування – 68 осіб (разом 450);
       - спеціальності «Економіка підприємства», «Економіка праці», «Зовнішньоекономічна діяльність»: ІФНТУНГ – 182 особи, ПНУ - 48 осіб, університет права Української академії наук – 42 осіб, коледж електронних приладів – 38 осіб (разом 310 осіб);
       - спеціальність «Комерційна діяльність»:  державний коледж технології та бізнесу – 50 осіб, фінансово-комерційний коледж ім. Граната – 88, технікум ресторанного сервісу і туризму – 59 осіб (разом 197 осіб);
       - спеціальність «Правознавство»: Прикарпатський національний університет (ПНУ) – 216 осіб, університет права Української академії наук – 460 ос., юридичний коледж – 45 осіб (разом 721 осіб);
       - спеціальності «Туристичне, ресторанне обслуговування» - ІФНТУНГ – 30 осіб,ПНУ – 174 ос., державний коледж технології та бізнесу- 42 ос., комерційний коледж ім. Граната – 79, технікум ресторанного сервісу і туризму – 43 (разом 368 осіб);
       - спеціальності «Менеджмент, управління, адміністрування»: ІФНТУНГ – 93 особи, ПНУ – 65, університет права Української академії наук – 42 (разом 200 осіб)
       - спеціальність «Документознавство, інформація»: ІФНТУНГ – 109 осіб, ліцей автомобільного транспорту і будівництва – 31 осіб (разом 140 осіб). спеціальність «Психологія»: ПНУ – 84 особи;
       - спеціальність «Дизайн»: ПНУ – 85 осіб;  
       Виходить так, що випускникам навчальних закладів такого профілю з вищенаведених спеціальностей гарантовано доведеться поповнювати ряди безробітних чи шукати роботу в інших регіонах, за кордоном, або ж перекваліфіковуватись. Очевидно, що керівництву наших вищих, середньо-спеціальних навчальних закладів і професійно-технічних училищ необхідно предметніше співпрацювати з структурними підрозділами облдержадміністрації, виконкому міської ради, міським та обласним центрами зайнятості в питаннях підготовки фахівців тих професій, які на даний час є найбільш затребуваними на ринку праці.
       На сьогоднішній день дуже важливим є питання працевлаштування молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту. В 2012 році в міському центрі зайнятості зареєструвалось 558 випускників навчальних закладів, для яких  службою зайнятості при допомозі управління економічного та інтеграційного розвитку проведено ряд заходів, а саме: залучення до семінарів з техніки пошуку роботи, методика складання резюме та розміщення їх на багатьох сайтах працевлаштування, техніка співбесіди з роботодавцем, техніка телефонних дзвінків, тощо.
       Одним із шляхів вирішення питання зайнятості випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів є забезпечення гарантії першого робочого місця шляхом реалізації норм Закону України "Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю". Так за 2012 рік 236 випускників навчальних закладів отримали своє перше робоче місце, в тому числі за рахунок надання дотацій роботодавцям з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, з яких працевлаштовано 67 осіб і 36 осіб - за рахунок надання  дотації роботодавцям з державного бюджету для забезпечення першим робочим місцем молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту.
       Для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці впродовж 2012 року профнавчання за направленням центру зайнятості, в рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття проходили, 579 осіб, з яких працевлаштовано 351 особа, для інших осіб питання працевлаштування вирішується.   
       Для зайняття підприємницькою діяльністю 47 осіб з числа безробітних зареєстрували підприємницьку діяльність та отримали одноразово виплату допомоги по безробіттю.
       Ефективним механізмом реалізації соціального партнерства між службою зайнятості та роботодавцями є надання дотацій за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на створення нових робочих місць для працевлаштування безробітних. Впродовж січня-грудня 2012 року шляхом надання дотацій роботодавцям працевлаштовано 450 безробітних.
       З метою вирішення питань часткової зайнятості громадян державною службою зайнятості разом з управлінням економічного та інтеграційного розвитку проводилась активна робота щодо залучення незайнятих громадян до участі в оплачуваних громадських роботах.
       Одним із основних завдань управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради на ринку праці є, насамперед, виконання заходів Програми економічного та соціального розвитку на 2013 рік в даному напрямку. Це перш за все:
       - забезпечення реалізації Програми зайнятості населення міста, зокрема заходів, спрямованих на збалансування попиту та пропонування робочої сили на ринку праці з урахуванням можливостей працевлаштування;
       - стимулювання переорієнтації споживачів на придбання продукції місцевого виробництва;
       - залучення нових інвестицій в економіку міста, які б створювали нові робочі місця;
       - з абезпечення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних громадян за професіями, які користуються попитом на ринку праці, а також людей з обмеженими фізичними можливостями для подальшого їх працевлаштування;
       - заохочення підтримки економічно активного населення, зокрема безробітних серед молоді, у започаткуванні власної справи шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю;
       - систематичне інформування молодих фахівців щодо можливості праце-влаштування, залучаючи їх до участі в ярмарках професій, семінарах, засіданнях круглих столів тощо;
       - стимулювання зацікавленості роботодавців у працевлаштуванні на перше робоче місце за отриманою професією (спеціальністю) насамперед молоді та осіб з інвалідністю, осіб інших соціально вразливих верств населення шляхом надання роботодавцям дотацій;
       - продовження активної роботи щодо залучення незайнятих громадян до участі в оплачуваних громадських роботах.
       Згідно проекту Програми зайнятості населення міста на 2013-2017 роки у 2013 році передбачається:
       - створити 4800 нових робочих місць;
       - працевлаштувати  6100 осіб;
       - залучити до  участі в оплачуваних громадських роботах 490 осіб;
       - направити на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 1590 осіб;
       - надати 115 особам ваучери для здійснення перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями за пріоритетними видами економічної діяльності, а також здобуття наступних  освітньо-кваліфікаційних рівнів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня.
       На окремих промислових підприємствах міста за рахунок розширення виробничих  площ, збільшення обсягів виробництва, впровадження нових видів продукції планується створення нових робочих місць. Так, на ВО «Карпати» у 2013 році мають намір створити понад 150 нових робочих місць, на ТОВ «Електролюкс Україна» - близько 100 місць, ТОВ «Тайко Електронікс - 60 місць.

Актуально

Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлових приміщень площею 90,3 кв.м, розташованих в цоколі будинку на вул. Гетьмана Мазепи, 183, корпус 1 у м. Івано-Франківську
Опубліковано: 04 Чер 2020 15:32
До відома сільгоспвиробників та зернотрейдерів, які планують здійснювати експорт сільськогосподарської продукції
Опубліковано: 04 Чер 2020 9:20
Молодь може отримати фінансування власних digital-проєктів
Опубліковано: 03 Чер 2020 15:22
Безпечний відпочинок громадян на водних об'єктах міста під час літнього купального сезону
Опубліковано: 02 Чер 2020 9:33
Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлових приміщень площею 453,5 кв.м, розташованих в підвалі будинку на вул. Ю. Целевича, 16В у м. Івано-Франківську
Опубліковано: 28 Тра 2020 11:53
Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – складу мінеральних добрив на вул. І.Франка, 2 Б в с. Добровляни Тисменицького району
Опубліковано: 28 Тра 2020 11:49

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ