• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
Меню

Офіційно

Інформація Івано-Франківської міської ради про оголошення конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів

Інформація Івано-Франківської міської ради

про оголошення конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів

 

1. Мета проведення робіт:

проведення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів з продажу права оренди земельною ділянкою.

 2. Дані про земельну ділянку:

-          для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, в мікрорайоні № 4, на вул. Хіміків – Тролейбусній, №7 по генплану, площею 0,5221 га, кадастровий номер 2610100000:01:007:0042.

 3. Умови конкурсу:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів" із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи та конкурсна пропозиція.

Конкурсна пропозиція претендентів має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість.

Прийняття заяв припиняється за два робочі дні до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.

Конверти претендентів з конкурсною документацією розпечатуються на засіданні комісії.

 4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

- заява про участь у конкурсі довільної форми;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

- копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

- інформація про продані лоти (земельні ділянки): кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною (продані з часу  набрання чинності Закону України від 05.07.2012 року №5077-VI, тобто з 19.08.2012 року).

 5. Строк подання конкурсної документації:

до 28 березня 2017 р.  

 6. Поштова адреса, за якою подаються документи:

вул. Дністровська, 26,  м. Івано-Франківськ,  76004.

 7. Інформація про проведення конкурсу:

конкурс відбудеться 30 березня 2017 року 0 10 годині  в приміщенні міської ради   (вул. Грушевського, 21, каб. 316, м. Івано-Франківськ).

 8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:

 вул. Дністровська, 26,  м. Івано-Франківськ,  76004, тел. (0342) 75-46-09, 

 контактна особа Лозовий Олексій Ярославович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація Івано-Франківської міської ради

про проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою

 

1. Мета проведення робіт:

виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка пропонується для продажу у власність на земельних торгах.

 2. Дані про земельну ділянку:

№ з/п

Місце розташування земельної ділянки,

Орієнтовна  площа, га

Цільове призначення, та/або
вид використання

 вулиця

№ будинку (земельної ділянки, орієнтир)

1

Ленкавського, виробнича зона

Ділянка 1

0,11

11.02 Для розміщення та експлуатації будівель промисловості

2

Ленкавського, виробнича зона

Ділянка 2

0,40

11.02 Для розміщення та експлуатації будівель промисловості

3

Ленкавського, виробнича зона

Ділянка 3

0,36

11.02 Для розміщення та експлуатації будівель промисловості

4

Джохара Дудаєва

Поруч 29

0,80

11.02 Для розміщення та експлуатації будівель промисловості

5

Петлюри, 8

Ділянка 1

0,17

11.02 Для розміщення та експлуатації будівель промисловості

6

Петлюри, 8

Ділянка 2

0,48

11.02 Для розміщення та експлуатації будівель промисловості

 3. Умови конкурсу:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавця проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок" із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи та конкурсна пропозиція.

Конкурсна пропозиція претендентів має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, кошторис, а також строк виконання робіт.

Прийняття заяв припиняється за два робочі дні до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.

Конверти претендентів з конкурсною документацією розпечатуються на засіданні комісії.

 4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

- заява про участь у конкурсі довільної форми;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

- згоду на обробку персональних даних (для претендента - фізичної особи - підприємця);

- копії ліцензії та/або сертифікатів інженерів-землевпорядників;

- проект технічного завдання на виконання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

- інформація про кількість виготовленої документації по даному виду робіт за попередні 24 місяці.

 5. Строк подання конкурсної документації:

до 28 березня 2017 р.  

 6. Поштова адреса, за якою подаються документи:

вул. Дністровська, 26,  м. Івано-Франківськ,  76004.

 7. Інформація про проведення конкурсу:

конкурс відбудеться 30 березня 2017 року 0 10 годині  в приміщенні міської ради   (вул. Грушевського, 21, каб. 316, м. Івано-Франківськ).

 8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:

 вул. Дністровська, 26,  м. Івано-Франківськ,  76004, тел. (0342) 75-46-09, 

контактна особа Ровенко Василь Васильович.

 

 

 

Інформація Івано-Франківської міської ради

про проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою

 

1. Мета проведення робіт:

виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які  пропонуються для надання учасникам АТО.

 2. Дані про земельні ділянки:

-        5 земельних ділянок орієнтовною площею по 0,045 га,  вул. Єпископа Івана Лятишевського, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);

-        87 земельних ділянок орієнтовною площею по 0,0024 га, вул. А. Головатого, 14 (ГБК №14), для будівництва індивідуальних гаражів.

 3. Умови конкурсу:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавця проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок" із зазначенням об'єктів та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи та конкурсна пропозиція.

Конкурсна пропозиція претендентів має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, кошторис, а також строк виконання робіт, що не повинен перевищувати 60 днів.

Прийняття заяв припиняється за три робочі дні до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.

Конверти претендентів з конкурсною документацією розпечатуються на засіданні комісії.

 4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

- заява про участь у конкурсі довільної форми;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

- копії ліцензії та/або сертифікатів інженера-землевпорядника.

 5. Строк подання конкурсної документації:

до 28 березня 2017 р.  

 6. Поштова адреса, за якою подаються документи:

вул. Дністровська, 26,  м. Івано-Франківськ,  76004.

 7. Інформація про проведення конкурсу:

конкурс відбудеться 30 березня 2017 року 0 10 годині  в приміщенні міської ради   (вул. Грушевського, 21, каб. 316, м. Івано-Франківськ).

 8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:

 вул. Дністровська, 26,  м. Івано-Франківськ,  76004, тел. (0342) 75-46-09, 

 контактна особа Ровенко Василь Васильович.

 

Інформація Івано-Франківської міської ради

про проведення конкурсу з відбору виконавця технічної  документації

із землеустрою щодо інвентаризації земель

 

1. Мета проведення робіт:

узгодження даних, отриманих у результаті проведення інвентаризації земель, з інформацією, що міститься у документах, які посвідчують право на земельну ділянку, та у Державному земельному кадастрі.

 2. Дані про земельну ділянку:

-        Орієнтовною площею 17 га в мікрорайоні "Опришівці" ( в районі вул. Челюскінців).

-        Орієнтовною площею 1 га в мікрорайоні "Опришівці" ( в районі вул. Отця І. Блавацького).

-        Орієнтовною площею 6 га в районі вул. Вербової - Микитинецької.

 3. Умови конкурсу:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавця технічної  документації із землеустрою щодо інвентаризації земель" із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, кошторис, а також строк виконання робіт.

Прийняття заяв припиняється за один день до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

 4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

- заява про участь у конкурсі довільної форми;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

- копії ліцензії та/або сертифікатів інженера-землевпорядника;

- проект технічного завдання на виконання робіт з інвентаризації земель розроблений у відповідності до Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 513 із змінами.

 5. Строк подання конкурсної документації:

до 28 березня 2017 р.  

 6. Поштова адреса, за якою подаються документи:

вул. Дністровська, 26,  м. Івано-Франківськ,  76004.

 7. Інформація про проведення конкурсу:

конкурс відбудеться 30 березня 2017 року 0 10 годині  в приміщенні міської ради   (вул. Грушевського, 21, каб. 316, м. Івано-Франківськ).

 8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:

 вул. Дністровська, 26,  м. Івано-Франківськ,  76004, тел. (0342) 75-46-09, 

контактна особа Ровенко Василь Васильович.

Актуально

Офіційно

Опитування

Чи визначилися ви зі своїм сімейним лікарем?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ