• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Інвестиційний
клімат

Стан інвестиційної діяльності в м. Івано-Франківську за І півріччя 2011р.

      За попередніми даними, у січні–червні 2011р. у розвиток економіки м. Івано-Франківська за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 364,9 млн.грн. капітальних інвестицій.
      Найвагомішу частку з них (97,5% загального обсягу) спрямовано у матеріальні активи. Інвестиції в основний капітал склали 82,8% загального обсягу капітальних інвестицій. На капітальний ремонт освоєно 8% усіх інвестицій, придбання та створення інших необоротних матеріальних активів – 2,2%. У нематеріальні активи вкладено 2,5% загального обсягу капітальних інвестицій, з яких 67,2% становили витрати на придбання (створення) засобів програмного забезпечення.
      Обсяг інвестицій в основний капітал за І півріччя 2011р. склав 344,5 млн.грн., що становить 83,3% до капіталовкладень за відповідний період 2010р., частка у загальнообласному обсязі – 28,2%.
      Основними джерелами інвестування виступили власні кошти підприємств та організацій (49,9% загального обсягу капіталовкладень) і кошти населення на будівництво власного житла (30,4%). За рахунок державного та місцевого бюджетів освоєно 4,7% усіх капіталовкладень.
      Найбільше інвестицій в основний капітал (138,8 млн.грн., або 40,3% загального обсягу) спрямовано у розвиток організацій, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям. Значну частку інвестицій освоєно у промисловість (19,9%), транспорт і зв’язок (15,9%).
      У промисловість міста інвестовано 68,4 млн.грн., що на 4,8% менше порівняно з січнем–червнем 2010р. Це насамперед зумовлено скороченням (на 26,6%) інвестицій у виробництво та розподілення електроенергії, газу та води, частка яких становила 58,3% від усіх капіталовкладень у промисловість.
      Водночас обсяги капіталовкладень у переробну промисловість зросли в 1,6 раза. Спостерігалося зростання інвестицій у розвиток машинобудування – у 4,8 раза, целюлозно – паперового виробництва, видавничої діяльності – у 2,3 раза, хімічної та нафтохімічної промисловості – в 1,6 раза, виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 42,2%, металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів – на 29,1%. При цьому скоротилися капіталовкладення у легку промисловість (у 7,5 раза), оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів (на 64,4%), виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції (на 19,6%).
      Капіталовкладення у будівництво житла становили 112,9 млн.грн., що на 35,8% менше, ніж у І півріччі 2010р. Їхня частка в загальному обсязі інвестицій в основний капітал склала 37,4% проти 48,8% за відповідний період попереднього року.
      У січні–червні 2011р. в економіку міста Івано-Франківська надійшло 130,1 млн.дол.США прямих іноземних інвестицій у формі грошових внесків та майна (це найвищий показник за всі роки ведення відповідного спостереження). Приріст іноземного акціонерного капіталу, з урахуванням його втрат, курсової різниці, за I півріччя 2011р. становить 132,5 млн.дол.
      Найбільше зріс іноземний капітал, вкладений у підприємства з виробництва харчових продуктів (на 118,4 млн.дол.), машинобудування (на 11,0 млн.дол.), організації, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям (на 2,2 млн.дол.).
      Найбільше прямих іноземних інвестицій надійшло в наступні підприємства: ТОВ «Імперово Фудз» – виробництво сухих та рідких яєчних продуктів, ТОВ «Електролюкс Україна» – виготовлення побутової техніки, ТОВ «Аго ТЕКС» – виробництво верхнього одягу, ТОВ «Гольціндустрі Швайкгофер Україна» – лісопильне виробництво та інші.
      Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), внесених в економіку міста, на 1 липня 2011р. склав 232,6 млн.дол. (34,2% загальнообласного показника), що у 2,3 раза більше обсягів інвестицій на початок 2011р. У розрахунку на одну особу населення вкладено 977,2 дол. (по області – 493,3 дол.), за даним показником впевнено місто посідає друге місце серед обласних центрів Західної України після м. Львова (1111,9 дол.), та майже вдвічі перевершує показник м. Рівне (555,3 дол.), що знаходиться на третьому місці.
      Інвесторами виступили 45 країн світу. Іноземний капітал вкладено у 203 підприємства м. Івано-Франківська. На промислових підприємствах зосереджено 157,0 млн.дол. (67,5%).
      Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний та інший капітал) склав 308,1 млн.дол.США.
      З метою створення умов для зростання інвестиційної привабливості м.Івано-Франківська, шляхом залучення іноземних інвестицій та передових технологій, збільшення обсягів виробництва та експорту місцевої продукції, сприяння розвиткові міжнародного науково-технічного співробітництва, створення нових робочих місць виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради 24-25 листопада 2011 року заплановано проведення Міжнародного інвестиційно-економічного форуму „Партнерство і перспектива”.
      В рамках Форуму планується: презентація промислового та науково-технічного потенціалу міста та області представникам дипломатичних та ділових кіл іноземних країн; ознайомлення учасників Форуму з діяльністю влади у напрямку створення сприятливого інвестиційного клімату для представників іноземних бізнесових структур; презентація діючого проекту Хриплинської інвестиційно-промислової зони; організація і проведення переговорів між представниками іноземних ділових кіл та керівництвом місцевих підприємств стосовно перспективних напрямків економічної співпраці.
      В рамках підготовки форуму виконано наступні заходи:
      - підготовлено розпорядження міського голови «Про проведення Міжнародного інвестиційно-економічного форуму «Партнерство і перспектива», яким затверджено назву, дати проведення та організаційний комітет з підготовки форуму;
      - проведено два засідання оргкомітету;
      - підготовлено проект кошторису та перелік заходів з підготовки форуму;
      - підготовлено попередню програму форуму та анкету учасника;
      - опрацьовано попередній перелік учасників форуму, в який включено: Міністри та представники Міністерства економічного розвитку та торгівлі України і Міністерства зовнішніх справ України, президенти ТППУ, УСПП, народні депутати України, голова та працівники ІФОДА і обласної ради, голови обласних центрів України, делегації міст-побратимів, міжнародні організації, ректори місцевих ВУЗів, місцеві суб’єкти господарськї діяльності, потенційні ділові партнери та інвестори;
      - направлено запрошення до участі в форумі у Міністерство закордонних справ України, Івано-Франківську ОДА, міські промислові підприємства;
      - здійснюється підготовка інформаційних матеріалів для розповсюдження серед учасників форуму.

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ