• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Діяльність
з енергозбереження та екології

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення на території Івано-Франківської міської ради у 2017 році*

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне

повітря від стаціонарних джерел забруднення

на території Івано-Франківської міської ради

  у 2017 році*

 

 

Обсяги викидів

т

у % до 2016р.

у  % до підсумку

 

 

 

 

Всього

447,2

99,9

100,0

Метали та їх сполуки

1,0

73,7

0,2

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна )

40,4

83,6

9,0

Сполуки азоту

130,5

             114,1

29,2

Діоксид та інші сполуки сірки

8,4

99,6

1,9

Оксид вуглецю

110,9

107,3

24,9

Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)

81,5

87,8

18,2

Метан

74,3

94,5

16,6

Хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор)

0,2

66,5

0,0

Фтор та його сполуки                                   (у перерахунку на фтор)

0,0

64,4

0,0

Крім того, вуглецю діоксид

151923,7

99,2

х

 

 

 

*за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області

 

 

 

 

 

 

 

 

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ