• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Діяльність
з енергозбереження та екології

Інформація про стан реалізації проекту "Підвищення енергоефективності в будівлях навчальних закладів м.Івано-Франківська"

           Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) – це міжнародна фінансова установа, що була заснована в 1990 році п'ятьма Північними країнами: Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією та Швецією. Станом на сьогодні корпорація фінансує широкий спектр екологічних проектів у країнах Центральної та Східної Європи, включаючи Росію, Білорусію та Україну. Рамкова угода з НЕФКО була ратифікована Верховною Радою України в 2010 році. Діяльність НЕФКО, яка скеровується її головним офісом з Хельсінкі, спрямована на проекти, що покращують стан довкілля і водночас є ефективними з точки зору витрат. Пріоритетними для корпорації проектами є ті, що знижують викиди парникових газів в атмосферу, покращують екологічний стан навколишнього середовища та зменшують викиди токсичних забруднень.

           Портфель корпорації складається приблизно з 400 малих та середнього розміру проектів, що поширюються на різні сектори, включаючи: хімічні препарати, мінерали і метали, продукти харчування та машинобудування, сільське господарство, очистку води, енергогенеруючі підприємства, муніципальні служби, переробку відходів, знешкодження радіоактивних відходів, управління охороною навколишнього середовища та виробництво екологічного чистого обладнання. НЕФКО спрямовує свої зусилля на підтримку проектів невеликих розмірів, оскільки вони відповідають конкретним потребам партнерів на місцях і, як пра­вило, є більш простими та швидкими з точки зору реалізації.

           Впровадження ряду енергоощадних заходів за рахунок кредиту НЕФКО здійснено в Україні в приватному секторі. З метою отримання трьохвідсоткового кредиту від Північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО, для фінансування впровадження енергоощадних заходів у бюджетних закладах, наше місто розпочало співпрацю з НЕФКО у 2006р. За цей час з питань підготовки бізнес-планів та механізму реалізації проекту відбулося ряд зустрічей та консультацій міського голови, його заступників, працівників управління економічного та інтеграційного розвитку з керівництвом НЕФКО.

           В цьому напрямку нам сприяла с півпраця міста з проектом GIZ «Енер­гоефективність у будівлях» у взаємодії з консалтинговою компанією ТОВ «ФІАТУ», яка дала місту можливість не тільки отрима­ти якісну професійну допомогу у розбу­дові ефективної системи енергоменедж­менту, але й використати сучасні схеми фінансування енергоефективних заходів із залученням кредитних коштів міжна­родної фінансової організації НЕФКО.

           Фахівцями ТОВ «ФІАТУ» під техніч­ним контролем німецьких експертів було проведено енергетичний аудит 100 бюджетних будівель; визначено питоме споживання енергетичних ресурсів; вста­новлено фактори, що на нього впливають; обраховано можливі резерви економії та розроблено енергоефективні заходи.

           Для 9-ти будівель управління освіти та науки з найбільшим рівнем енергозатратності за підсумками енергоаудиту було складено детальні, розгор­нуті звіти, які лягли в основу бізнес-плану інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності в будівлях навчаль­них закладів м. Івано-Франківська». Завдяки цьому Івано- Франківськ став першим українським міс­том, що одержало згоду Інвестиційного комітету НЕФКО на кредит у 3 млн. грн. від фінансової корпорації. Внесок самого міста скла­дає 603 тис.грн. Кредит надано під 3 % річних на термін до 15 грудня 2015 р. Отримання кредиту передбачається трьома траншами. Перший транш 599947,6 грн. надається до 31 грудня 2011р., другий (2099816,6 грн) – до 30.04.2012 р., третій (299973,8 грн.) – до 31.12.2012р. Повернення кредиту повинно здійснюватися щопівроку по 428534 грн., починаючи з 15 грудня 2012р. Сплата процентів за кредит повинна здійснюватися також щопівроку починаючи з 15.06.2012р. за відповідний період користування кредитом до дати фактичного повного погашення кредиту.

           Проект враховує основні напрямки та рівні вирішення завдань скорочення енергоспоживання освітніми установами міста, а саме:

           - впровадження енергозберігаючих заходів та технологій, перш за все, в тих установах, що є найбільшими споживачами енергоносіїв та мають високу потенційну економічну ефективність впровадження енергозберігаючих заходів;

           - створення та вдосконалення системи управління енергозбереженням через створення відповідних організаційних структур та внесення змін до пріоритетних напрямків діяльності діючих органів;

           - забезпечення організації контролю за впровадженням енергозберігаючих заходів;

           - програмне планування та моніторинг заходів з енергозбереження за допомогою впровадження системи енергетичного моніторингу, енергетичної паспортизації установ.

           Заходи проекту передбачається реалізовувати у дев’яти закладах управління освіти та науки (5 шкіл, 4 дитячі садки).

           З метою досягнення найбільшого економічного ефекту від реалізації проекту до запровадження пропонуються найбільш ефективні енергозберігаючі та санаційні заходи у сфері теплоспоживання. Реалізація зазначених заходів дасть змогу досягти значної економії енергоресурсів та грошових витрат на енергозабезпечення.

           Основними заходами, які пропонуються для впровадження є:

           - облаштування індивідуальних теплових пунків;

           - відновлення теплової ізоляції трубопроводів;

           - реалізація заходів із санації інженерних мереж;

           - встановлення тепловідбивних екранів між стінами приміщень і радіаторами;

           - часткова заміна вікон та зовнішніх дверей на металопластикові з подвійним склопакетом.

           Основою індивідуального теплового пункту є система регулювання залежно від погоди, завдяки чому відбувається подача теплової енергії в систему, обсяг якої є необхідним на даний момент часу при конкретних погодних умовах. Крім того, функціонування автоматичного регулювання споживання теплової енергії на опалення дозволяє економити теплову енергію в нічний час, неробочі та святкові дні шляхом автоматичного зниження температури повітря в приміщеннях будівлі. До складу ІТП входять теплообмінники циркуляційні насоси, прилади автоматичного контролю й регулювання, запірна арматура.

           Під час обстеження учбових установ виявлена відсутність теплової ізоляції трубопроводів в неопалювальних приміщеннях, чим порушуються вимоги «Правил технічної експлуатації тепловикористовуючих установок та теплових мереж» в частині експлуатації трубопроводів систем теплозабезпечення, які прокладені в неопалювальних приміщеннях, що призводить до надмірних втрат теплової енергії. Пропонується відновити теплову ізоляцію матеріалом типу Термафлекс ФРЗ товщиною 9мм.

           Під час обстеження системи опалення у всіх закладах виявлено нерівномірність розподілення теплоносія по стояках та опалювальних приладах системи що призводить до відхилення в температурі внутрішнього повітря в приміщеннях. За період експлуатації системи опалення не проводилась її гідропневматична та гідрохімічна промивка, що призвело до накопичення різних відкладень (іржа, мінеральні сполучення та т.п.) на внутрішніх стінках труб та опалювальних приладів. Така ситуація призводить до зміни пропускної спроможності труб та зменшення об’єму теплоносія в опалювальних приладах (особливо тупикові та кутові ділянки). Також у деяких закладах виявлені ділянки трубопроводів, що мають наскрізну корозію та потребують заміни. Крім того, необхідно замінити ряд чавунних радіаторів в системі опалення, потребують заміни елементи запірної арматури.

           Пропонується також встановлення тепловідбивних екранів з матеріалу “Алюфом”, який забезпечує віддзеркалення теплової енергії і запобігає дії інфрачервоного теплового випромінювання на стіни будівлі від опалювальних приладів, що значно підвищує їх ефективність.

           При реалізації проекту будуть виконані роботи з заміни вікон і дверей, які знаходяться у незадовільному стані і не забезпечують щільності прилягання через викривлення дверного полотна та зношеність вертикальних та нижнього брусів коробки, на металопластикові з подвійним склопакетом, коефіцієнт теплопередачі не вище 1,79 Вт/ м²К (типу REHAU).

           Проект пройшов експертну оцінку, яку провела фірма «ENSI» (Норвегія), згідно її угоди з NEFKO.

           В травні минулого року за сприяння фінансового управління виконавчого комітету і Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень (м.Київ) підготовлено пакет документів, які були подані в Міністерство фінансів України для погодження отримання позики НЕФКО. В результаті їх розгляду та співпраці з Міністерством вперше в Україні у вересні 2011р. отримано дозвіл на позику для бюджетних закладів від НЕФКО.

           У зв’ язку з тим, що погодження кредиту у Мінфіні України зайняло тривалий час, виконання робіт з реалізації проекту у 2011р. стало неможливим.

           Фінансування від НЕФКО здійснюється через ПАБ «Акціонерний комерційний банк «Львів», з яким 24.11.2011 р. (під час проведення міжнародного інвестиційно-економічного форуму «Партнерство і перспектива») укладено договір про надання позики.

           Після підготовки і надання необхідних документів в кінці грудня 2011 р. отримано перший транш кредиту на суму 599947,6 грн.

           Станом на сьогоднішній день завершено вимірювальні роботи, підготовлені дефектні акти і коштирсна документація на виконання робіт з заміни вікон та дверей, відновлення теплової ізоляції мереж та встановлення тепловідбивних екранів. Кошторисна документація передана на проведення експертизи, після отримання висновків якої будуть визначені виконавці вищезазначених робіт.

           Реалізація заходів проекту «Підвищення енергоефективності в будівлях навчаль­них закладів м. Івано-Франківська» передбачається у такі етапи :

           - розробка проектно-кошторисної документації, експертиза та планування робіт з заміни вікон та дверей, відновлення ізоляції теплових мереж та встановлення тепловідбивних екранів – до 01.03.2012р.;

           - проведення конкурсу або тендеру на визначення виконавців робіт – до 01.05.2012р.;

           - розробка проектно-кошторисної документації, експертиза та планування робіт з встановлення індивідуальних теплових пунктів та відновлення інженерних мереж – до 01.05.2011р.;

           - придбання та поставка обладнання, будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи, введення обладнання в експлуатацію – квітень-жовтень 2012р.;

           - завершення робіт – до 15.10.2012 р. ;

           - моніторинг досягнутих показників – починаючи з жовтня 2012р. ;

           - пі дготовка і надання звітів з виконання проекту грудень 2012р. – січень 2013р.

Актуально

Запрошення до участі у тендері проекту «Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська» (NEFCO) по Контракту №2 (ІІІ)
Опубліковано: 12 Кві 2021 13:19
Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради оголошує конкурс в рамках реалізації проєкту "Заробляй гідно вдома – ягідні екоферми"
Опубліковано: 01 Кві 2021 16:14
До ЦНАПу м.Івано-Франківська по грошову допомогу звернулося понад 2500 пенсіонерів
Опубліковано: 22 Бер 2021 9:53
Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку
Опубліковано: 18 Бер 2021 17:00
Головне управління ДПС в Івано-Франківській області інформує
Опубліковано: 18 Бер 2021 14:48
УВАГА: на Прикарпатті продовжують діяти заборони червоного рівня епідемічної небезпеки
Опубліковано: 15 Бер 2021 10:43

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ