• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Цілі
впровадження

Цілі впровадження Політики якості у виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради на 2013 рік

 

Затверджено рішенням виконавчого комітету міської ради

від 13.02.2013р. № 79

 


Цілі впровадження Політики якості

у виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради

на 2013 рік


Зміст

Термін

виконання

Відповідальний за виконання

1. Дотримання вимог міжнародного стандарту ISO 9001

1.1

 

Внести зміни в документи системи управління якістю відповідно до змін нормативної бази

При необхідності

Уповноважений з питань СУЯ

1.2

 

Провести внутрішні аудити в структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради

Згідно графіку

 

Уповноважений з питань СУЯ

1.3

 

Провести аналізування системи управління якістю вищим керівництвом

До 31.12.2013

Міський голова, уповноважений з питань СУЯ

2. Забезпечення необхідних умов та ресурсів для результативного і ефективного функціонування системи управління якістю

2.1

Впровадити систему «Електронний документообіг» у виконавчих органах міської ради

31.12.2013

(при наявності фінансування)

Відділ програмного та комп ’ютерного забезпечення,

загальний відділ,

експертно-аналітичний відділ, управління організаційно-інформаційної роботи та контролю

2.1.1

Розробка, впровадження та вдосконалення по результатах експлуатації підсистем

«Вхідна кореспонденція» та «Вихідна кореспонденція»

 

31.12.2013

(при наявності фінансування)

Відділ програмного та комп’ютерного забезпечення, загальний відділ

2.1.2

Розробка та впровадження задачі «Контроль виконання документів»

 

31.12.2013

(при наявності фінансування)

Відділ програмного та комп’ютерного забезпечення, управління організаційно-інформаційної роботи та контролю, відділ сприяння діяльності депутатам та експертно-аналітичний відділ

2.1.3

Розробка та впровадження Реєстру регуляторних актів.

31.12.2013

(при наявності фінансування)

Відділ програмного та комп’ютерного забезпечення, відділ підтримки та розвитку підприємництва

2.1.4

Розробка та впровадження функції сканування документів в системі електронного документообігу.

31.12.2013

(при наявності фінансування)

Відділ програмного та комп’ютерного забезпечення

2.1.5

Розробка та впровадження підсистеми «Електронні звернення громадян»

31.12.2013

(при наявності фінансування)

Відділ програмного та комп’ютерного забезпечення

2.1.6

Розробка та впровадження підсистеми «Запити для отримання публічної інформації»

31.12.2013

(при наявності фінансування)

Відділ програмного та комп’ютерного забезпечення

2.1.7

Модернізація існуючого та впровадження нового серверного обладнання

31.12.2013

(при наявності фінансування)

Відділ програмного та комп’ютерного забезпечення

2.1.8

Модернізація локальної мережі виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради

31.12.2013

(при наявності фінансування)

Відділ програмного та комп’ютерного забезпечення

2.1.9

Розширення мережі безкоштовного доступу до Інтернету за допомогою технології WI-FI

31.12.2013

(при наявності фінансування)

Відділ програмного та комп’ютерного забезпечення

2.2

 

Забезпечити виконання програми комп’ютеризації та програмного забезпечення

структурних підрозділів виконавчого комітету

Івано-Франківської міської ради на 2012-2014 роки

31.12.2013

(при наявності фінансування)

Відділ програмного та комп ’ютерного забезпечення, фінансове управління виконавчого комітету

2.3

Забезпечити доступ посадових осіб місцевого самоврядування до Всесвітньої мережі Internet та можливість електронного спілкування

Впродовж року

Відділ програмного та комп ’ютерного забезпечення

3 . Забезпечення якісного надання адміністративних послуг населенню

3.1

Привести у відповідність до Закону України «Про адміністративні послуги» Реєстр адміністративних послуг та Реєстр неадміністративних послуг

І квартал 2013

Уповноважений з питань СУЯ

3.2

Привести у відповідність до Закону України «Про адміністративні послуги» роботу Центру надання адміністративних послуг

31.12.2013

Відділ дозвільно-погоджувальних процедур

 

3.3

Встановити програмне забезпечення «Універсам послуг» у заступників міського голови та керівників структурних підрозділів, які надають адміністративні послуги

І півріччя 2013

В ідділ програмного та комп’ютерного забезпечення,

відділ дозвільно-погоджувальних процедур

 

3.4

Запровадити в роботу Центру надання адміністративних послуг елементи електронного документообігу для процесу ідентифікації особи шляхом використання електронних ключів

І півріччя 2013

В ідділ програмного та комп’ютерного забезпечення,

відділ дозвільно-погоджувальних процедур

 

3.5

Встановити інформаційний кіоск на І поверсі адміністративного приміщення виконавчого комітету міської ради (вул.Грушевського, 21)

І півріччя 2013

В ідділ програмного та комп’ютерного забезпечення

3.6

Забезпечити підвищення професійної обізнаності та функціональної мобільності працівників відділу дозвільно-погоджувальних процедур і координаторів Центру надання адміністративних послуг з метою взаємозамінності

Впродовж року

Відділ дозвільно-погоджувальних процедур, координатори муніципальних служб

3.7

Провести дослідження задоволеності замовників рівнем наданих адміністратив-них послуг

Впродовж року

Уповноважений з питань СУЯ,

відділ дозвільно-погоджувальних процедур

3.8

Забезпечити своє часне виконання звернень громадян та юридичних осіб

 

Впродовж року

Відділ звернень громадян,

відділ дозвільно-погоджувальних процедур,

структурні підрозділи виконавчого комітету

3.9

Взяти участь у грантових проектах з метою підвищення якості надання адміністративних послуг

Впродовж року

Відділ дозвільно-погоджувальних процедур

 

4. Покращення діяльності виконавчого комітету міської ради шляхом підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування

4.1

Забезпечити підвищення компетентності посадових осіб місцевого самоврядування шляхом:

- участі у внутрішніх навчаннях – 250 осіб;

- навчання на курсах підвищення кваліфікації в Івано-Франківському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій – 95 осіб;

- навчання в магістратурі державної служби Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу – 20 осіб;

- обміну досвідом – 20 осіб.

Впродовж року

Відділ кадрів,

структурні підрозділи виконавчого комітету

5. Забезпечення відкритості та прозорості діяльності

виконавчого комітету міської ради

5.1

Забезпечити функціонування Інтернет - приймальні Івано-Франківської міської ради

Впродовж року

Відділ програмного та комп ’ютерного забезпечення, структурні підрозділи виконавчого комітету

5.2

Забезпечити ведення Реєстру актів органів місцевого самоврядування

Впродовж року

Загальний відділ, структурні підрозділи виконавчого комітету

 

5.3

Проводити громадські слухання з обговорення питань, що мають суспільне значення

Згідно плану впровадження регуляторних актів

Структурні підрозділи виконавчого комітету

5.4

Подавати інформацію про діяльність виконавчого комітету міської ради в ЗМІ, на офіційний сайт Івано-Франківська

Постійно

Відділ патронатної служби,

структурні підрозділи виконавчого комітету

5.5

Проводити «прямі телефонні лінії» керівництва та виступи на телебаченні і радіо

Згідно із затвердженим графіком

Структурні підрозділи виконавчого комітету

5.6

Проводити виїзні прийоми громадян міста керівництвом виконавчого комітету міської ради за місцем проживання та праці

 

Згідно графіку

Міський голова, заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету міської ради, начальник відділу звернень громадян

5.7

Проводити конкурси, аукціони, тендери

Згідно плану-графіку

Структурні підрозділи виконавчого комітету

5.8

Звітувати про роботу міського голови, виконавчого комітету шляхом оприлюднення звіту в ЗМІ та на сесії міської ради

До 31.12.2013

Відділ патронатної служби

6. Сприяння створенню умов для взаємовигідних партнерських стосунків влади, бізнесу і громади

6.1

Забезпечити виконання затвердженої угоди Івано-Франківської міської тристоронньої соціально-економічної ради

До 31.12.2013

Департамент соціальної політики

6.2

Забезпечити проведення заходів, спрямованих на взаємодію виконавчих органів міської ради з політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями та національно – культурними товариствами щодо організації відзначення загальнодержав-них, релігійних свят та заходів місцевого значення

До 31.12.2013

Відділ внутрішньої політики

6.3

Забезпечити роботу Дорадчої ради при міському голові та Ради підприємців при виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради

До 31.12.2013

Управління економічного та інтеграційного розвитку

7. Забезпечення контролю за узгодженістю Політики якості з її цілями

7.1

Провести аналіз виконання Цілей впровадження Політики якості у виконавчому комітеті міської ради за 2013 рік

До 31.12.2013

Уповноважений з питань СУЯ

8.Забезпечення інформування про Цілі впровадження Політики якості

8.1

Довести до відома усіх працівників виконавчого комітету міської ради та громадськості міста Цілі впровадження Політики якості на 2013 рік

Протягом 5 робочих днів після затвердження рішення виконавчого комітету

Уповноважений з питань СУЯ

9.Забезпечення актуальності Політики якості виконавчого комітету міської ради

9.1

Провести системний аналіз та перегляд Політики якості виконавчого комітету

До 31.12.2013

Уповноважений з питань СУЯ

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ